Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Nørskov
39 17 34 79

mno@dst.dk

Hent som PDF

Bachelor og lange videregående uddannelser

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Bacheloruddannelser og Lange videregående uddannelser. Se mere på statistikkernes emnesider for hhv. Bacheloruddannelser og Lange videregående uddannelser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark

Publikationer

Statistik om bachelor og lange videregående uddannelser indgår i Statistisk Tiårsoversigt som en del af den samlede oversigt over befolkningens uddannelsesstatus.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Bacheloruddannelser og Lange videregående uddannelser i tabellerne:

  • UDDAKT60: Uddannelsesaktivitet på bacheloruddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status
  • UDDAKT70: Uddannelsesaktivitet på lange videregående uddannelser efter uddannelse, alder, herkomst, national oprindelse, køn og status

Adgang til mikrodata

De forskellige versioner af elevregistret ligger som moduldata i Danmarks Statistiks Personstatistiske Database PSD. Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Elevregistret danner grundlag for data i publikationen "Education at a Glance", hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

For nærmere information henvises til:

Reference til metodedokumenter

For nærmere information henvises til:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.