Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Nørskov
39 17 34 79

mno@dst.dk

Hent som PDF

Bachelor og lange videregående uddannelser

Data til denne statistik indsamles årligt i oktober fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer. Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandøren STADS, der står for det studieadministrative system på universiteterne, udarbejdet krav til indberetningsformater, validering og fejlsøgninger, så det sikres, at de data, der modtages af Danmarks Statistik, allerede er blevet kontrolleret. Derudover sker der også en omfattende fejlsøgning og validering af data i Danmarks Statistik, hvor der kontrolleres for udsving over tid og uregelmæssigheder på individniveau.

Kilder

Kilderne til statistikken er oplysninger fra uddannelsesinstitutionernes administrative systemer.

Indsamlingshyppighed

Statistikken er baseret på oplysninger, som indsamles en gang årligt.

Indsamlingsmetode

Data indsamles som system-til-systemindberetninger gennem det studieadministrative system STADS.

Datavalidering

Datavalideringen består hovedsageligt af to typer fejlsøgning: makrofejlsøgning og mikrofejlsøgning. Makrofejlsøgningen består i en søgning efter udsving på fire parametre: Bestand (antal elever pr. 1. oktober), Tilgang, Fuldført og Afbrudt. Tallene sammenlignes med tallene for sidste år per uddannelse på institutionen. Hvis der forefindes større og relativt usandsynlige udsving, skal uddannelsesinstitutionen følge op på det og rette det eller meddele Danmarks Statistik, at det er et udtryk for den udvikling, der rent faktuelt har fundet sted. Mikrofejlsøgningen fokuserer på uhensigtsmæssigheder i de data, Danmarks Statistik har modtaget om de enkelte personer. Det kan fx være invalide uddannelseskoder for enkelte studerende på forskellige institutioner og uddannelser eller, at påbegyndelsestidspunktet ligger efter afgangstidspunktet. Der bliver ligeledes foretaget et overlapstjek, da der ikke altid er overensstemmelse mellem datoerne, når eleverne skifter institution. Danmarks Statistik retter datoerne, således at den studerende ikke findes flere steder samtidigt.

Databehandling

Data fra institutionerne samles til et samlet datasæt. Data behandles ellers meget sparsomt i Danmarks Statistik, da kvaliteten af data generelt er høj.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data ud over hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.