Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Nørskov
39 17 34 79

mno@dst.dk

Hent som PDF

Bachelor og lange videregående uddannelser

Statistikken er relevant for offentlige administratorer, forskere, analytikere, journalister og borgere mv. som grundlag for fx prognoser, analyser og planlægningsformål inden for både uddannelsesområdet, men også eksempelvis arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet. Statistikkens grunddata og resultater anvendes som baggrundsvariable til det meste personstatistik i Danmarks Statistik, ligesom det danner grundlag for mange af uddannelsestabellerne i Statistikbanken.

Brugerbehov

Brugerne er mange og forskelligartede. Statistikken benyttes til opgaver, der bestilles hos Danmarks Statistik af ministerier, kommuner, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, private virksomheder, enkeltpersoner og ikke mindst til forespørgsler fra pressen. Mere end 2000 forskningsprojekter er i gang via forskningsservice hvert år, hvor uddannelsesdata benyttes som baggrundsvariable eller fx til forskning om uddannelsessektoren. Undervisningsministeriet og Uddannelsesministeriet modtager hvert år Elevregisteret og grunddata som benyttes til planlægning, analyser og prognoser mv.

Brugertilfredshed

I arbejdet med uddannelsesstatistikken søges brugerne inddraget så meget som muligt. Nogle brugere kan hjælpe med at sikre data fra uddannelsesinstitutionerne af høj kvalitet indberettes til Danmarks Statistik til tiden og andre brugere kan give inspiration til nye statistikker og analyser. Danmarks Statistik får gennem brugerinddragelse at få inspiration til udvikling af metoder og modeller, der kan bidrage til en fortsat udvikling og forbedring af statistikken. Danmarks Statistik har desuden et kontaktudvalg for uddannelsesstatistik, der holder møde en gang om året.

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder kravene i forordningen, som de er fremsat af EU.