Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Martin Nørskov
39 17 34 79

mno@dst.dk

Hent som PDF

Bachelor og lange videregående uddannelser

Statistikkens aktuelle tidsserie går tilbage til 2005, men der er lavet statistik om bachelor og lange videregående uddannelser længere tilbage end dette.

International sammenlignelighed

Statistikken er en del af grundlaget for data i OECD's publikation Education at a Glance, hvor der laves internationale sammenligninger af bl.a. til- og afgang fra uddannelsessystemet.

Sammenlignelighed over tid

Statistikkens aktuelle tidsserie går tilbage til 2005.

Arkiverede tabeller i Statistikbanken

De tidligste tal om bachelor og lange videregående uddannelser i Statistikbanken er fra 1991. De arkiverede tabeller er dog ikke direkte sammenlignelige med de aktive tabeller. For det første, er de gamle tabeller bygget på Danmarks Statistiks gamle uddannelsesklassifikation Forspalte1, som ikke længere benyttes. For det andet, er de gamle tabeller baseret på en ældre udgave af Elevregistret (elev2). Forskellene mellem udgaverne kan ses i appendiks 9 i Uddannelsesstatistikkens manual.

Historiske tal

I de gamle statistiske årbøger er det muligt at finde tal for lange videregående uddannelser. Bacheloruddannelser blev først udbudt fra starten af 1990'erne.

Sammenhæng med anden statistik

Idet statistikken offentliggøres sammen med statistikken om øvrige uddannelsesniveauer i Elevregistret, er det muligt at sammenligne med statistikken for andre uddannelsesniveauer.

Intern konsistens

Alle datakilder anses generelt for at have samme høje kvalitet.