Gå til sidens indhold

Moduldata for Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

Beskrivelse

Levevilkårsundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse, der foretages hvert år i alle EU/EØS-lande. Der indsamles oplysninger om såvel husstanden som om de enkelte husstandsmedlemmer. Internationalt kendes undersøgelsen som SILC. I den danske undersøgelse indgår oplysninger fra omkring 6.000 husstande omfattende ca. 12.000 personer.

Undersøgelsen har til formål at belyse befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse. Oplysninger hentet gennem interview (webspørgeskema og telefon) kombineres med en række oplysninger fra Danmarks Statistiks registre, fx om indkomstforhold og uddannelse. En årlig EU-manual beskriver i detaljer, hvorledes undersøgelsen skal gennemføres og hvilke variable, der skal indgå.

Find mere information på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer

Der findes ingen delopgaver under Moduldata for Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

Variable