Gå til sidens indhold

PL111B

Langt navn

Economic activity of the local unit (last job)

Generel Beskrivelse

PL-variablene omhandler arbejdsmarkedsinformationer om alle personer i husstanden på 16 år og derover. Variablen eksisterer fra og med 2021.

Vægten PB040 benyttes til opgørelser på personniveau, hvor der er svaret for samtlige husstandsmedlemmer over 16 år. Vægten PB060 anvendes på de spørgsmål, hvor der kun er svaret for et enkelt husstandsmedlem (selected respondent).

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i P-filen er personoplysninger. Nogle variable findes kun for én person i husstanden (den udtrukne person/selected respondent). Andre variable findes for alle personer på 16 år og derover.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=INT(PB030/100).

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Data om demografi, bolig, uddannelse og indkomster er oftest baseret på registerdata. I det omfang, at der findes registerdata, og der ikke krydses med interviewbaserede data, anbefaler vi at benytte registerdata med fuld population fremfor SILC.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel