Gå til sidens indhold

RCH010

Langt navn

General Health (child)

Generel Beskrivelse

RCH-variablene er del af et særmodul om børns helbred og afsavn. Modulet indgår som en del af undersøgelsen hvert tredje år, startende i 2021. Nogle af spørgsmålene i modulet er blevet stillet på ad-hoc basis i tidligere år.

Vægten RB050 benyttes til opgørelser, hvor husstandskarakteristika (oplysninger fra H-filen) er koblet på alle husstandsmedlemmer (R-filens population). Derudover bruges RB050, når der laves opgørelser på variable, der omhandler personer under 16 år. Dvs. spørgsmål om børnepasning eller modulspørgsmål, der omhandler børn.

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i R-filen er personoplysninger. I denne fil findes alle personer uanset alder, som på interviewtidspunktet er medlemmer i en husstand, der indgår i H-filen. Derudover indgår tidligere husstandsmedlemmer, der siden foregående års undersøgelse er døde eller flyttede fra en husstand, der indgår i undersøgelsen både i år og sidste år. Nuværende husstandsmedlemmer har RB110=1-4.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=RB040.

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Data om demografi, bolig, uddannelse og indkomster er oftest baseret på registerdata. I det omfang, at der findes registerdata, og der ikke krydses med interviewbaserede data, anbefaler vi at benytte registerdata med fuld population fremfor SILC.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel