Gå til sidens indhold

HY121G

Langt navn

Taxes paid on ownership of household main dwelling

Generel Beskrivelse

HY-variablene indeholder data om husstandens indkomst. Variablen eksisterer fra 2021 og frem.

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i H-filen er husstandsoplysninger. Kun én af husstandens personer over 16 år er blevet udtrukket og interviewet, men det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmer inkl. børnene.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=INT(RB030/100).

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Data om demografi, bolig, uddannelse og indkomster er oftest baseret på registerdata. I det omfang, at der findes registerdata, og der ikke krydses med interviewbaserede data, anbefaler vi at benytte registerdata med fuld population fremfor SILC.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel