Gå til sidens indhold

HCH010

Langt navn

Unmet need for medical examination or treatment (children)

Generel Beskrivelse

HCH-variablene er del af et særmodul om børns helbred og afsavn. Modulet indgår som en del af undersøgelsen hvert tredje år, startende i 2021. Nogle af spørgsmålene i modulet er blevet stillet på ad-hoc basis i tidligere år.

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i H-filen er husstandsoplysninger. Kun én af husstandens personer over 16 år er blevet udtrukket og interviewet, men det antages, at svarene dækker alle husstandsmedlemmer inkl. børnene.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=INT(RB030/100).

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Data om demografi, bolig, uddannelse og indkomster er oftest baseret på registerdata. I det omfang, at der findes registerdata, og der ikke krydses med interviewbaserede data, anbefaler vi at benytte registerdata med fuld population fremfor SILC.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel