Gå til sidens indhold

HI040_F

Langt navn

Expectation of the income in the next 12 months

Generel Beskrivelse

Variable der slutter på '_F' er flag-variable, der indeholder metadata om værdierne i den bagvedliggende variabel (variablen med samme navn, uden '_F' til sidst). Generelt indikerer en værdi større end 0 at variablen er udfyldt, hvor en negativ værdi angiver at der mangler en værdi og i nogle tilfælde også hvorfor værdien mangler.

Find detaljerede udfaldsrum for de enkelte flag på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology.

Detaljeret beskrivelse

HI040_F har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel