Gå til sidens indhold

HC050_F

Langt navn

Savings (in a typical month)

Generel Beskrivelse

HC-variablene stammer fra ad hoc moduler om henholdsvis boligforhold (2012), adgang til services (2016), testspørgsmål om børns helbred (2017) og gæld, forbrug og formue (2020). I de øvrige år er variablene tomme.

Til hver variabel hører et flag med navnet Variabelnavn_F. Flaget angiver om variablen er udfyldt (positiv værdi), missing eller evt. en grund til, at variablen ikke er udfyldt (fx non-selected respondent). Indkomstvariable har særlige flag. Fra 2021 kommer der også angivelse af dataindsamlingsform.

Find detaljerede variabelbeskrivelser og udfaldsrum på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/methodology.

Hvert tredje år fra 2021 kommer der et modul om børns helbred og materielle afsavn. Hvert sjette år fra 2024 er der planlagt et modul om adgang til services. Hvert sjette år fra 2020 kommer der et modul om gæld, forbrug og formue.

Detaljeret beskrivelse

HC050_F har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel