Gå til sidens indhold

RB083

Langt navn

Passing of birthday at the time of the interview

Generel Beskrivelse

RB-variablene er metadata om interviewet og alle personer i husstanden uanset alder. Variablen eksisterer fra og med 2021.

Vægten RB050 benyttes til opgørelser, hvor husstandskarakteristika (oplysninger fra H-filen) er koblet på alle husstandsmedlemmer (R-filens population). Derudover bruges RB050, når der laves opgørelser på variable, der omhandler personer under 16 år. Dvs. spørgsmål om børnepasning eller modulspørgsmål, der omhandler børn.

Detaljeret beskrivelse

Alle variable i R-filen er personoplysninger. I denne fil findes alle personer uanset alder, som på interviewtidspunktet er medlemmer i en husstand, der indgår i H-filen. Derudover indgår tidligere husstandsmedlemmer, der siden foregående års undersøgelse er døde eller flyttede fra en husstand, der indgår i undersøgelsen både i år og sidste år. Nuværende husstandsmedlemmer har RB110=1-4.

Kobling mellem husstands- og personoplysninger: HB030=RB040.

Du kan finde vejledning i brugen af SILC-data og vægte, samt kildeoversigter og spørgeskemaer på https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/velfaerdsindikatorer/velfaerdsindikatorer under fanen Dokumentation.

Se også Eurostats hjemmeside om SILC på https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/.

Data om demografi, bolig, uddannelse og indkomster er oftest baseret på registerdata. I det omfang, at der findes registerdata, og der ikke krydses med interviewbaserede data, anbefaler vi at benytte registerdata med fuld population fremfor SILC.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel