Gå til sidens indhold

Børn og unge

Hvordan trives børn og unge?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Her hos Danmarks Statistik finder du svar på, hvor mange børn i Danmark der er anbragt, og hvor mange underretninger der bliver lavet om året. Du kan også finde statistik om støtte til børn, unge og familier, der har brug for særlig hjælp i hverdagen. Find statistikken via emnesiden:

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) står bag flere udgivelser om børn og unges mistrivsel:

Unges livsstil og sundhedsadfærd følges også via undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen:

 
Børns Vilkår og TrygFonden samler statistik, der belyser omfanget af 14 former for omsorgssvigt af børn, det være sig i hjemmet og de nære omgivelser, i skolen og i myndighedernes varetægt og i samfundet som helhed:


Hvert 4. år udgives Skolebørnsundersøgelsen, senest fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF), med informationer om helbred og trivsel blandt børn, deres sundhedsvaner og sociale relationer:

Viden og fakta om såkaldt bekymrende fravær, nogle gange kaldet skolevægring, kan findes hos:

I "Børns digitale liv" (2023), udgivet af Algoritmer, Data & Demokrati, svarer børnene selv på spørgsmål om deres trivsel, tryghed og bekymringer ved brug af digitale medier.

Hvor mange børn udsættes for vold og mishandling?

Hvad bruger børn og unge deres fritid til?

Se også

Børn og unges mediebrug, se FAQ om Mediebrug.

Unges kriminalitet, se FAQ om Kriminalitet.

Mobning mellem børn, se FAQ om Mobning.

Overvægt blandt børn, se FAQ om Overvægt og BMI.

Børn og unges mentale helbred, se FAQ om Stress og psykiske lidelser.

Unge og alkohol / Unge og stoffer, se FAQ om Misbrug/Afhængighed.

 

[Denne side er senest revideret april 2024]

 

 

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål