Gå til sidens indhold

Børn og unge

Hvordan trives børn og unge?

Bemærk: Danmarks Statistik har desværre ikke statistik om alt. Nedenfor linker vi derfor også til data fra andre, der laver statistik om emnet.

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) står bag flere udgivelser om børn og unges trivsel:

 
Unges livsstil og sundhedsadfærd følges også via undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen:

 
Børns Vilkår og TrygFonden samler statistik, der belyser omfanget af 14 former for omsorgssvigt af børn, det være sig i hjemmet og de nære omgivelser, i skolen og i myndighedernes varetægt og i samfundet som helhed:

 

Hvert 4. år udgives "Skolebørnsundersøgelsen", senest fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF), med informationer om helbred og trivsel blandt børn, deres sundhedsvaner og sociale relationer. 

SIF undersøger i "Unges søvnvaner" (2020) relationen mellem søvn, trivsel og forbrug af sovemedicin blandt unge i alderen 15-25 år på gymnasiale uddannelser i 2019.

Trivsel blandt elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser undersøges af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Børnerådet udgiver bl.a. serien "Børneindblik" og "Børnefakta", der behandler diverse aspekter af børns trivsel, fx fritid, venskaber, selvskadende adfærd og forholdet til forældrene.

Hvor mange børn udsættes for vold og mishandling?

Hvad bruger børn og unge deres fritid til?

Ældre udgivelser:

Se også

Børn og unges mediebrug, se FAQ om Mediebrug.

Unges kriminalitet, se FAQ om Kriminalitet.

Mobning mellem børn, se FAQ om Mobning.

Overvægt blandt børn, se FAQ om Overvægtige.

Børn og unges mentale helbred, se FAQ om Stress og psykiske lidelser.

Unge og alkohol / Unge og stoffer, se FAQ om Misbrug/Afhængighed.

 

[Opdateret oktober 2021]

 

 

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Informations­service og Bibliotek