Gå til sidens indhold

Børn og unge

Hvordan trives børn og unge?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) står bag flere udgivelser om børn og unges trivsel:

Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet sætter med projektet "Ny udsathed" fokus på, hvorfor stadigt flere unge rammes af psykisk mistrivsel og risikoen for udsathed. Der udgives løbende publikationer fra projektet.

 
Unges livsstil og sundhedsadfærd følges også via undersøgelsen Den Nationale Sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen:

 
Børns Vilkår og TrygFonden samler statistik, der belyser omfanget af 14 former for omsorgssvigt af børn, det være sig i hjemmet og de nære omgivelser, i skolen og i myndighedernes varetægt og i samfundet som helhed:

 

Hvert 4. år udgives "Skolebørnsundersøgelsen", senest fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF), med informationer om helbred og trivsel blandt børn, deres sundhedsvaner og sociale relationer. 

Trivsel blandt elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser undersøges af Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Børnerådet udgiver bl.a. serien "Børneindblik" og "Børnefakta", der behandler diverse aspekter af børns trivsel, fx fritid, venskaber, selvskadende adfærd og forholdet til forældrene.

Hvor mange børn udsættes for vold og mishandling?

Hvad bruger børn og unge deres fritid til?

Ældre udgivelser:

Se også

Børn og unges mediebrug, se FAQ om Mediebrug.

Unges kriminalitet, se FAQ om Kriminalitet.

Mobning mellem børn, se FAQ om Mobning.

Overvægt blandt børn, se FAQ om Overvægtige.

Børn og unges mentale helbred, se FAQ om Stress og psykiske lidelser.

Unge og alkohol / Unge og stoffer, se FAQ om Misbrug/Afhængighed.

 

[Denne side er senest revideret januar 2023]

 

 

Kontakt

Informations­service og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2022 besvarede vi ca. 4.400 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål