Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kriminalitet

Danmarks Statistik har desværre ikke statistik om alt. 
Nedenfor linker vi til data fra Danmarks Statistik, men også til ANDRE, der laver statistik om emnet.
 

 

Hvor mange lovovertrædelser anmeldes? Og hvor mange bliver dømt?

Årspublikationen "Kriminalitet" eller emnesiderne kan bruges som indgang til tabeller om hhv. anmeldte forbrydelser, ofre for forbrydelser, domme, dømte personer efter national oprindelse og tilbagefald til kriminalitet. Mere detaljerede tabeller kan hentes i Statistikbanken.

På Politiets hjemmeside kan du fx finde nøgletal for kriminalitet og politiets virksomhed. I Politiets statistiksystem kan du få statistik om anmeldelser, sigtelser, responstider og sagsbehandlingstider.

Har I noget om unges kriminalitet?

I Justitsministeriets rapport "Udviklingen i børne - og ungdomskriminalitet 2006-2018" er der tabeller om antal mistænkte eller sigtede personer i aldersgruppen 10-17 år, fordelt på kommuner og politikredse. Den hårde kerne af kriminelle unge beskrives i rapporterne "Ungdomskriminalitet - de mest kriminelle"  og "Udviklingen i ungdomskriminalitet - de mest kriminelle".

I KL's rapport "Udsatte børn og unge - Nøgletal 2019" findes to nøgletal, dels tal om sigtelser for de 12-14-årige børn og unge, og dels et nøgletal om kriminalitet blandt unge 15-22-årige.

SFI (nu VIVE) har med undersøgelsen "På vej mod ungdomskriminalitet" set på hvilke faktorer i barndommen, der har betydning for risikoen for at blive kriminel som ung.

I "Ungeprofilundersøgelsen 2015" er der også kapitler om kriminalitet, risikoadfærd og kriminelle ungdomsgrupper.

Det Kriminalpræventive Råd har bl.a. udgivet rapporterne "Fra barndommens gade til cyberspace"  og "Unges kriminelle adfærd på nettet" om børne- og ungdomskriminalitet.

Kriminalforsorgen laver årlig statistik over unge indsatte i arresthuse og fængsler.

Hvor mange bander og bandemedlemmer findes der i Danmark?

Justitsministeriet udgiver jævnligt rapporter vedr. rockere og andre bander. Se de respektive år under punktet Rapporter fra Forskningskontoret.

Rigspolitiet  har også en årlig rapport om bander og rockere.

Hvor mange sidder i fængsel?

Hos Kriminalforsorgen kan du finde oplysninger om antallet af indsatte i arrester og fængsler.

Hos Anklagemyndigheden findes en rapport om antallet af  personer, der er fængslet i isolation. Også Justitsministeriet har rapporter om isolationsfængsling. Se de respektive år under punktet Rapporter fra Forskningskontoret.

Er danskerne bange for kriminalitet?

I forbindelse med undersøgelsen om livskvalitet er der også spørgsmål om tryghed i nærområdet og  tillid til politiet. Svarene kan fordeles på bl.a. område, køn, alder, indkomst og uddannelse i de tabeller i Statistikbanken, der omhandler ”Livskvalitet efter tryghed og anerkendelse”

Justitsministeriet udgiver rapporten "Bekymring for vold og kriminalitet". Se de respektive år under punktet Rapporter fra Forskningskontoret.

Politiets tryghedsundersøgelse måler borgernes tryghed og tillid til politiet.

TrygFondens årlige Tryghedsmåling indeholder også et kapitel om personlig sikkerhed.

Hvor mange er udsat for vold, indbrud, identitetstyveri osv.?

Justitsministeriet udgiver rapporten "Udsathed for vold og andre former for kriminalitet". Se de respektive år under punktet Rapporter fra Forskningskontoret.

Ministeriet har også udgivet en undersøgelse om omfanget og karakteren af stalking.

Det Kriminalpræventive Råd har udgivet en lang række publikationer og rapporter om vold, udsathed for vold, hadforbrydelser, indbrud, knivsager osv. Her findes også rapporter om omfanget af it-kriminalitet bl.a. identitetstyveri og misbrug af betalingskort.

Hadforbrydelser kortlægges hvert år af Rigspolitiet.

 

[Opdateret december 2020]

Ansvarlig for siden

Informations­service og Bibliotek