Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Mediebrug

Hvor finder jeg statistik om brug af medier?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Danmarks Statistiks årlige undersøgelse ”It-anvendelsen i befolkningen” kortlægger danskernes adgang til og brug af it og internet herunder e-handel og sociale medier. Resultaterne af undersøgelsen udgives bl.a. i den årlige publikation og i tabeller i Statistikbanken. Særlige temaer fra undersøgelsen tages op i serien "Nyt fra Danmarks Statistik": "It-anvendelse i befolkningen" og "It-anvendelse i befolkningen (tema)".

Undersøgelser om danskernes kulturvaner er med mellemrum gennemført siden 1964. I undersøgelserne finder man oplysninger om forbruget af bl.a. tv, radio, aviser, blade, bøger og internet. På Kulturministeriets hjemmeside finder man bøgerne "Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 1964" og ”Danskernes kulturvaner 2012”. Fra 2018 udgives Kulturvaneundersøgelsen i Statistikbanken og i serien "Nyt fra Danmarks Statistik": kvartalvis, tillæg og årlig.

Danmarks Statistik udgiver også en række kulturstatistikker om bl.a. bogproduktion, dag- og fagbladenes læsertal, flow-tv's seertal, radiolyttetid og biografernes billetsalg. Statistikkerne samles i den årlige publikation "Kultur" og findes også i Statistikbanken.  

Kulturstyrelsen udgiver årligt rapporten ”Mediernes udvikling i Danmark” om udbud og brug af tv, radio, aviser og internet.
I forbindelse med den årlige rapport udgives også en række specialrapporter. I 2020 er bl.a. udgivet "Sociale medier - brug, indhold og relationer". I 2018 var der bl.a. fokus på streaming og unges brug af Facebook.
Fra undersøgelsen udgives desuden "Kort nyt". I 2019 fx om brug af podcast.
Styrelsen har udgivet en samlet indholdsfortegnelse fordelt på emner for at give overblik over udgivelser fra undersøgelsen 2014-2020. 

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i befolkningens brug af de elektroniske medier. Der kigges bl.a. på udviklingen i tv- og radioforbruget herunder streaming af tv og musik.

Bogpanelets årsrapporter belyser udviklingen på bogmarkedet, herunder produktionen, distributionen og forbruget.

Hvor finder jeg statistik om børn og unges brug af medier?

I Danmarks Statistiks undersøgelse ”It-anvendelsen i befolkningen 2016” finder man et særskilt afsnit om de 15-18 åriges it-anvendelse, bl.a. deres brug af sociale medier. I ”It-anvendelsen i befolkningen 2017” findes et temakapitel om forskellene på unges og ældres internetvaner.

Kulturstyrelsens rapporter tilknyttet ”Mediernes udvikling i Danmark”, indeholder tabeller fordelt på aldersgruppen 12-18 årige.

DR Medieforskning opgjorde i 2016 de 3-6 åriges skærmtid til 1 time og 37 minutter om dagen, mens de 7-12 årige brugte lidt over 3 timer dagligt på skærme. 

I undersøgelsen "Danskernes kulturvaner 2012" spørges der ind til børns (7-14 år) forbrugsvaner inden for bl.a. film, bøger, computerspil, tv, radio, aviser og internet.
Tabeller baseret på kulturvaneundersøgelserne findes i Statistikbanken (under "Arkiv").

3.-7. klasses børn er blevet spurgt til deres læsevaner - hvor ofte og hvilke genrer læser de, hvilke medietyper benytter de, hvad motiverer til læsning - i "Børns læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden" fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I ”Skolebørnsundersøgelsen 2018” findes et afsnit om stillesiddende adfærd for eksempel brug af TV og computer. I Undersøgelsen spørges eleverne til forskellige former for skærmaktiviteter (film, tv-serier, YouTube, spil, sociale medier, videosamtaler og surf på internettet), og hvor meget tid de typisk bruger om dagen på de forskellige aktiviteter i deres fritid.

Skolebørnsundersøgelsen laves som del af et internationalt forskningssamarbejde. Det er derfor muligt at sammenligne resultaterne med andre lande, som det for eksempel er gjort i artiklen ”Børn i Danmark ser deres venner meget mindre i forhold til børn i de fleste andre europæiske lande”, hvori man kan læse at danske drenge har europarekord i tid foran computeren.

[Opdateret november 2020]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål