Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Mediebrug

Hvor finder jeg statistik om brug af medier?

Danmarks Statistiks årlige undersøgelse ”It-anvendelsen i befolkningen” kortlægger danskernes adgang til og brug af it og internet herunder e-handel og sociale medier. Resultaterne af undersøgelsen udgives bl.a. i den årlige publikation og i tabeller i Statistikbanken.

Danmarks Statistiks udgiver også en række kulturstatistikker om bl.a. bogproduktion, dag- og fagbladenes læsertal, flow-tvs seertal, radiolyttetid og biografernes billetsalg. Statistikkerne samles i den årlige publikation "Kultur" og findes også i Statistikbanken.  

Kulturstyrelsen udgiver årligt rapporten ”Mediernes udvikling i Danmark” om udbud og brug af tv, radio, aviser og internet.
I forbindelse med den årlige rapport udgives også en række specialrapporter. I 2017 var der bl.a. fokus på danskernes udgifter til streamingtjenester og danskernes brug af sociale medier. Styrelsen har udgivet en samlet indholdsfortegnelse fordelt på emner for at give overblik over udgivelser fra undersøgelsen 2014-2018. 

Hvert år laver DR Medieforskning en rapport om udviklingen i befolkningens brug af de elektroniske medier. Der kigges bl.a. på udviklingen i tv- og radioforbruget herunder streaming af tv og musik.

Undersøgelser om danskernes kulturvaner er med mellemrum gennemført siden 1964, seneste udgivelse er ”Danskernes kulturvaner 2012”, hvor man finder oplysninger om forbruget af bl.a. tv, radio, aviser, blade, bøger og internet. Tabeller baseret på undersøgelserne findes i Statistikbanken.

Bog- og Litteraturpanelets årsrapport ”Bogen og litteraturens vilkår 2018” belyser udviklingen på bogmarkedet, herunder produktionen, distributionen og forbruget.


Hvor finder jeg statistik om børn og unges brug af medier?

I Danmarks Statistiks undersøgelse ”It-anvendelsen i befolkningen 2016” finder man et særskilt afsnit om de 15-18 åriges it-anvendelse, bl.a. deres brug af sociale medier. I ”It-anvendelsen i befolkningen 2017” findes et temakapitel om forskellene på unges og ældres internetvaner.

DR Medieforskning har i 2014 og igen i 2016 undersøgt børns medievaner. I 2016 brugte de 3-6 årige 1 time og 37 minutter om dagen på skærme, mens de 7-12 årige brugte lidt over 3 timer dagligt på skærme. 

I undersøgelsen "Danskernes kulturvaner 2012" spørges der ind til børns (7-14 år) forbrugsvaner inden for bl.a. film, bøger, computerspil, tv, radio, aviser og internet.
Tabeller baseret på undersøgelserne findes i Statistikbanken.

3.-7. klasses børn er blevet spurgt til deres læsevaner - hvor ofte og hvilke genrer læser de, hvilke medietyper benytter de, hvad motiverer til læsning - i "Børns læsning 2017 – en kvantitativ undersøgelse af børns læse- og medievaner i fritiden" fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Kulturstyrelsens rapporter tilknyttet ”Mediernes udvikling i Danmark”, indeholder tabeller fordelt på aldersgruppen 12-18 årige.

I ”Skolebørnsundersøgelsen 2014” findes et afsnit om stillesiddende adfærd dvs. tid foran skærmen. Skærmtiden er opdelt på tid brugt på at se "tv, video, YouTube, dvd o.l." og tid brugt på "elektroniske spil". Undersøgelsen omhandler de 13-15 årige.

Skolebørnsundersøgelsen laves som del af et internationalt forskningssamarbejde. Det er derfor muligt at sammenligne resultaterne med andre lande, som det for eksempel er gjort i artiklen ”Børn i Danmark ser deres venner meget mindre i forhold til børn i de fleste andre europæiske lande”, hvori man kan læse at danske drenge har europarekord i tid foran computeren.

 

[Opdateret oktober 2018]