Gå til sidens indhold

Danmark bruger sociale medier mest i EU

It-anvendelse i befolkningen 2023 brug af sociale medier

Ni ud af ti borgere brugte sociale medier i starten af 2023. Andelen af befolkningen på sociale medier var 6 procentpoint højere i 2023 (91 pct.) i forhold til året før, hvor andelen var 85 pct. De senest tilgængelige sammenlignelige tal fra de øvrige EU-lande er fra 2022, hvor Danmark var det land i EU, hvor udbredelsen af brug af sociale medier var højest. Frankrig havde den laveste andel af befolkningen på sociale medier med 44 pct. mens gennemsnittet i EU var 58 pct.

Brug af sociale medier i EU 2022Kilde:www.statistikbanken.dk/bebrit09 og Eurostat (Individuals - internet activities [ISOC_CI_AC_I]). Ny EU-tal offentliggøres i december 2023.

De mest anvendte sociale medier i 2023

Når 91 pct. af befolkningen er på sociale medier svarer det til ca. 4 mio. personer i aldersgruppen 16-74-årige, som er den population statistikken dækker. Facebook var fortsat det sociale medie, som flest brugte med 84 pct. Det næstmest udbredte sociale medie var Instagram (56 pct.) efterfulgt af Snapchat (45 pct.). En tredjedel af befolkningen havde en profil på den arbejdsrelaterede netværkstjeneste, LinkedIn.

Brug af udvalgte sociale medier 1. halvår 2023

Kilde: Særkørsel fra it-anvendelse i befolkningen 2023.Tallene skal ses i lyset af aldersafgrænsningen, som dækker de 16 til 74-årige.

Mænd er til X (Twitter), mens kvinder er til Pinterest

Der er generelt lidt flere kvinder end mænd, der bruger de sociale medier, men forskellen er lille, 89 pct. af mændene var på sociale medier mod 93 pct. af kvinderne i starten af 2023. Der er dog væsentlige forskelle på de enkelte sociale medier. 33 pct. af kvinderne bruger Pinterest mod 10 pct. blandt mændene. Instagram, Snapchat og TikTok tæller også flere kvindelige brugere i Danmark. Omvendt er der flere mænd (19 pct.) end kvinder (7 pct.), der bruger X. Ligeledes er LinkedIN også mere populær blandt mænd (37 pct.) end kvinder (30 pct.).

Alle 16-19-årige er på sociale medier

Selvom sociale medier er en del af langt de flestes mediebrug i Danmark, er der fortsat forskel på aldersgrupperne, idet brugen falder støt med alderen. Mens 100 pct. af de 16-19-årige havde en profil på mindst en tjeneste i starten af 2023, var den tilsvarende andel 66 pct. blandt de 70-74-årige. Forskellen mellem unges og ældres anvendelse af sociale medier er blevet væsentligt mindre siden 2017. Dengang brugte 99 pct. af de unge på 16-19-årige sociale medier mod 31 pct. af de ældre på 70-74-årgie. Ældre borgere er de seneste ti år blevet markant mere digitale. Ældres internetbrug er tidligere beskrevet i Bag Tallene: Danske ældre er de mest digitale i EU og Ældre er mere digitale end nogensinde før.

Halvdelen af de 16-19-årige anvender mindst fem sociale medier

Tre ud af fire brugte mindst to sociale medier i starten af 2023. Især yngre borgere anvendte flere sociale medier. I aldersgruppen 16-19-årige brugte fire ud af fem mindst fire tjenester, mens halvdelen havde en profil på mindst fem tjenester. I den ældste aldersgruppe (70-74-årige) anvender halvdelen af dem, der er på sociale medier, kun én tjeneste. I gennemsnit brugte befolkningen tre sociale medier i starten af 2023. Undersøgelsen spurgte til syv af de mest udbredte sociale medier, som vises på figuren ovenfor. Respondenterne havde desuden mulighed for at svare 'Øvrige sociale medier'.

Antal sociale medie i brug fordelt på alder

Kilde: Særkørsel fra it-anvendelse i befolkningen 2023.

Nyt tema om digitalisering

Danmarks Statistiks Tema Digitalisering har flere oplysninger om befolkningens digitale adfærd, herunder bl.a. online aktiviteter, internetkøb, misinformation og informationssikkerhed. Temasiden belyser desuden flere aspekter af den offentlige digitalisering, digitaliseringen af erhvervslivet og den digitale økonomi.

Brug af sociale medier 1. halvår 2023

 

Alle

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

65-69 år

70-74 år

 

pct. i aldersgruppen

Bruger ikke internet

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

3

5

Bruger ikke sociale medier

8

0

2

2

2

7

6

5

5

6

14

23

28

Bruger sociale medier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et socialt medie

17

2

2

3

7

17

14

17

21

27

29

34

33

to sociale medier

19

5

9

12

16

20

23

24

25

23

28

22

21

tre sociale medier

20

12

17

22

29

20

23

23

27

22

16

12

9

fire sociale medier

19

32

27

32

30

22

17

19

12

13

9

4

3

fem sociale medier

11

37

28

18

10

10

12

8

6

5

1

1

1

6 sociale medier

4

8

10

9

4

2

3

2

2

2

0

1

0

7 sociale medier

1

4

3

2

2

2

1

0

2

0

0

0

0

8 sociale medier

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Antal sociale medier i brug (gennemsnit)

2,8

4,4

4,2

3,8

3,3

2,8

2,8

2,7

2,5

2,3

1,8

1,4

1,2

Bruger mindst ét sociale medie

91

100

98

98

98

93

93

95

94

93

85

73

66

Brug af udvalgte sociale medier 1. halvår 2023

 

Alle

16-19 år

20-24 år

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

65-69 år

70-74 år

 

pct. i aldersgruppen

Facebook

84

90

92

94

87

86

88

87

84

83

77

66

62

Instagram

56

90

86

79

72

57

57

53

50

45

33

26

22

Snapchat

45

90

80

74

67

43

41

37

31

30

22

15

9

LinkedIN

33

6

25

47

48

40

43

46

43

40

24

11

7

Pinterest

21

40

31

25

22

21

22

20

18

17

17

15

11

TikTok

19

80

60

29

17

12

12

11

8

7

2

3

2

Twitter

13

26

24

18

16

17

13

15

14

7

4

4

2

Øvrige

5

14

13

13

5

4

3

1

2

3

1

0

1

Nyt fra Danmarks Statistik

17. august 2023 - Nr. 284

Hent som PDF
Næste udgivelse: 2. september 2024

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra undersøgelsen It-anvendelse i befolkningen 2023. Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra 4.080 gennemførte interviews i april-juni 2023 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. Sammenligninger tilbage i tid skal gøres med forbehold for ændring i formuleringer samt ændring i filteret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation