Gå til sidens indhold

Mobning

Hvor stort er problemet med mobning blandt børn og voksne?

Bemærk: Danmarks Statistik har desværre ikke statistik om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra andre, der laver statistik om emnet.

Mobning mellem børn

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har lavet flere undersøgelser af trivsel og mobning blandt skoleelever.

Børne- og Undervisningsministeriet iværksætter årligt nationale trivselsmålinger i grundskolerne.

Statens Institut for Folkesundhed står for "Skolebørnsundersøgelsen", med informationer om bl.a. trivsel, sociale relationer og mobning blandt børn.

Digital mobning

Børnerådet har lavet flere undersøgelser om digital mobning. 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har også gennemført en undersøgelse blandt elever i 7., 8. og 9. klasse om deres oplevelser med digital mobning (2016).  

Voksenmobning

VIVE - Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd - har i 2021 udgivet rapporten "En undersøgelse af omfanget af krænkende handlinger og konflikter på det danske arbejdsmarked". Ud over mobning har rapporten også undersøgt konflikter, seksuel chikane, vold og trusler. 

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø laver undersøgelser om Arbejdsmiljø og helbred i Danmark, hvor der også spørges til vold, trusler, mobning og seksuel chikane.

Statens Serum Institut og Aalborg Universitet udgav i 2019 rapporten "Sex i Danmark", hvori et afsnit belyser omfanget af personer, der har oplevet sexchikane på arbejdspladsen.

[Denne side er senest revideret marts 2023]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål