Gå til sidens indhold

Stress og psykiske lidelser

Hvor mange er ramt af stress og hvor mange har psykiske lidelser i Danmark?
Hvordan ser det ud med befolkningens mentale helbred?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Stress

I forbindelse med Danmarks Statistiks undersøgelse i 2015 om livskvalitet lyder et af spørgsmålene "Hvor ofte føler du dig stresset?"

"Den Nationale Sundhedsprofil 2021" indeholder også oplysninger om stress – med data for 2010, 2013, 2017 og 2021:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø laver hvert andet år undersøgelser om arbejdsmiljø og helbred, hvor der også spørges til psykisk helbred – herunder stress:

Rockwool Fondens Forskningsenhed: 

Statens Institut for Folkesundhed: 

Psykiske lidelser

Psykiatrifonden har generelle tal på udbredelsen af psykisk sygdom i befolkningen:

  • Se deres side om Udbredelse, hvor der også er kildehenvisninger

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for Sundhedsstyrelsen gennemført et større studie af sygdomsbyrden i Danmark: 

  • "Sygdomsbyrden i Danmark - Sygdomme" (2023). Her sammenlignes bl.a. depression, angst og skizofreni, ud fra forskellige parametre som forekomst, dødelighed, behandling, sygefravær, førtidspensionering mm. 

Sundhedsdatastyrelsen har nøgletal om sundhedsvæsenet: 

  • Tal på patienter og ophold i det psykiatriske sundhedsvæsen findes på eSundhed

Lægemiddelstatistikregisteret, som Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for, indeholder information om al salg af medicin i Danmark. 

Stress, psykiske lidelser og mentalt helbred hos børn og unge

Børns vilkår og TrygFonden:

Sundhedsdatastyrelsen:

Vidensråd for Forebyggelse:  

  • I rapporten "Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år" (2020) er der bl.a. opgørelser om børn og unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (AFS), angst, depression, obsessive-kompulsive tilstande (OCD), Tourette syndrom, adfærdsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og psykoser i skizofrenispektret. Desuden findes et afsnit om forekomsten af stress i aldersgruppen.

Sundhedsstyrelsen:

  • "Stress blandt unge" (2007) med resultater fra den første undersøgelse af stress blandt unge i folkeskolens ældste klasser

 

[Denne side er senest revideret oktober 2022]

Kontakt

Informations­service og Bibliotek

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2023 besvarede vi ca. 3.800 forespørgsler.

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål