Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Stress og psykiske lidelser

Hvor mange er ramt af stress og hvor mange har psykiske lidelser i Danmark?
Hvordan ser det ud med befolkningens mentale helbred?

Bemærk: Danmarks Statistik har ikke oplysninger om alt. Nedenfor linker vi derfor til data fra Danmarks Statistik, men også til andre, der laver statistik om emnet.

Stress

I forbindelse med Danmarks Statistiks undersøgelse i 2015 om livskvalitet lyder et af spørgsmålene "Hvor ofte føler du dig stresset?"

"Den Nationale Sundhedsprofil 2017" indeholder også oplysninger om stress – med data for 2010, 2013 og 2017:

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø laver hvert andet år undersøgelser om arbejdsmiljø og helbred, hvor der også spørges til psykisk helbred – herunder stress:

Rockwool Fondens Forskningsenhed: 

Vidensråd for Forebyggelse: 

Statens Institut for Folkesundhed: 

Psykiske lidelser

Psykiatrifonden har generelle tal på udbredelsen af psykisk sygdom i befolkningen:

  • Se deres side om Udbredelse, hvor der også er kildehenvisninger

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) har for Sundhedsstyrelsen gennemført et større studie af sygdomsbyrden i Danmark: 

  • "Sygdomsbyrden i Danmark - Sygdomme" (2015). Her sammenlignes bl.a. depression, Alzheimers, angst og skizofreni, ud fra forskellige parametre som forekomst, dødelighed, behandling, sygefravær, førtidspensionering mm. 

Sundhedsdatastyrelsen har nøgletal om sundhedsvæsenet: 

  • Tal på patienter og ophold i det psykiatriske sundhedsvæsen findes på eSundhed

Lægemiddelstatistikregisteret, som Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for, indeholder information om al salg af medicin i Danmark. 

Psykiske lidelser og mentalt helbred hos børn og unge

Sundhedsdatastyrelsen:

Vidensråd for Forebyggelse:  

  • I rapporten "Mental sundhed og sygdom hos børn og unge i alderen 10-24 år" (2020) er der opgørelser om bl.a. børn og unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelser (AFS), angst, depression, obsessive-kompulsive tilstande (OCD), Tourette syndrom, adfærdsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og psykoser i skizofrenispektret

Sundhedsstyrelsen:

  • "Stress blandt unge" (2007) med resultater fra den første undersøgelse af stress blandt unge i folkeskolens ældste klasser

 

[Revideret juni 2021]

Hvad har andre spurgt om?

Spørgsmålstegn

I løbet af 2020 besvarede vi ca. 4.600 forespørgsler. 

Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål

Kontakt

Informations­service og Bibliotek