Gå til sidens indhold

Offentligt forsørgede

Beskrivelse

Statistikområdet "Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen" (OF) vedrører samtlige personer under folkepensionsalderen, som er på offentlig forsørgelse, dvs. personer der er ledige, aktiverede eller er modtagere af en passiv forsørgelsesydelse, såsom SU, kontanthjælp, revalideringsydelse, efterløn, førtidspension, syge- og barselsdagpenge mv. Her bemærkes det, at SU-modtagerne først er medtaget i statistikudgivelserne fra og med 2014, samt at disse data kun findes fra og med 2008, hvorimod den øvrige OF-statistik kan tilbageføres til 2007.


Statistikken over de offentligt forsørgede skal ses som en videreudvikling og udbygning af AMFORA-statistikområdet, ledighedsområdet (tidligere indeholdt i statikområdet CRAM) samt øvrige personer på passiv forsørgelse (tidligere indeholdt i statistikområdet Den sammenhængende socialstatistik). Statistikken indeholder således stort set alle offentlige forsørgelsesydelser til personer indtil de når deres respektive folkepensionsalder.


Statistikkens væsentligste variabel er 'PTI_TILSTAND_KODE', der angiver hvilken arbejdsmarkedstilstand personen befinder sig i. En oversigtstabel over hvor mange personer (omregnet til fuldtidspersoner) der er registret pr. arbejdsmarkedstilstand pr. år findes under variablen PTI_TILSTAND_KODE.


Kvalitetsdeklaration til Offentligt forsørgede findes på følgende LINK:
http://www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/853Variable

AKASSE_ID Entydig identifikation af a-kassetilhørsforhold
FORSIKRINGSKATEGORI_KODE Kode for forsikringskategori
GRADAAR Årsgrad pr. forløb
KILDE_KODE Entydig kode for datakilden
PTI_TILSTAND_KODE 4-cifret foranstaltningskode
PTI_TIMER_PER_UGE Timer pr. uge
PTI_VFRA Startdato
PTI_VTIL Slutdato
AAO_FORSIKREDE_TIMER Antal forsikrede timer