Gå til sidens indhold

AAO_FORSIKREDE_TIMER

Navn

AAO_FORSIKREDE_TIMER

Beskrivende navn

Antal forsikrede timer

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen AAO_FORSIKREDE_TIMER angiver antallet af arbejdsløshedsforsikrede timer pr. uge.

Detaljeret beskrivelse

Antallet af forsikrede timer vil altid ligge i intervallet 15-37 timer ugentligt.

Populationer:

Offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (tidligere kaldet 'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse (PUOB)' og 'Offentligt forsørgede 16-64-årige'), omfatter samtlige offentligt forsørgede personer under deres respektive folkepensionsaldre. Personerne der indgår i denne population er typisk SU-modtagere, ledige, aktiverede, i støttet beskæftigelse, modtagere af syge- og barselsdagpenge, førtidspensionister, efterlønsmodtagere eller modtagere af anden øvrig passiv forsørgelse.

Værdisæt

AAO_FORSIKREDE_TIMER har ingen værdisæt