Gå til sidens indhold

AKASSE_ID

Navn

AKASSE_ID

Beskrivende navn

Entydig identifikation af a-kassetilhørsforhold

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen AKASSE_ID angiver en identifikation af, hvilken a-kasse en person er medlem af ultimo referenceåret.

Detaljeret beskrivelse

I data er der kun tilknyttet AKASSE_ID konsekvent for personer der er dagpengeledige (PTI_TILSTAND_KODE 5020, 5025, 5030 og 5035) eller kontanthjælpsledige (PTI_TILSTAND_KODE 5080) samt efterlønsmodtagere (PTI_TILSTAND_KODE 6010).

AKASSE_ID er ens for alle ledighedsforløb i et givet referenceår, da AKASSE_ID kun opgøres en gang årligt, ultimo referenceåret.

Nedenstående oversigt giver en beskrivelse af de a-kasseændringer, der har været siden januar 2007. Her bemærkes det eksempelvis at de to rene navneændringer i januar 2009 ikke medførte oprettelse af nye AKASSE_ID'er, da der ikke skete ændringer i a-kassernes medlemsskare og da der dermed ikke var tale om et egentligt databrud.

A_KASSEÆNDRINGER SIDEN 1/1 2007:

Januar 2020
Pr. 1. januar 2020 er Frie funktionærer og DANA lagt sammen under navnet og koden for Frie funktionærer

Januar 2017
Pr. 1. januar 2017 er Funktionærer og Servicefag og Min a-kasse lagt sammen under navnet og koden for Min a-kasse

Oktober 2016
Pr. 1. oktober 2016 skifter Danske Sundhedsorganisationers A-kasse (DSA) navn til Din Sundhedsfaglige
A-kasse (DSA)

Januar 2015
Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse

Juli 2013
Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse (IAK) lagt sammen under navnet Akademikernes Arbejdsløshedskasse.

November 2011
Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

Januar 2011
Pr. 1. januar 2011 er Træ-Industri-Byg (TIB) lagt sammen med Faglig Fælles a-kasse (3F).

Juli 2010
Pr. 1. juli 2010 er Prosa og Merkonomernes a-kasse lagt sammen med a-kassen STA. Samtidig skifter a-kassen navn til Min a-kasse.

Januar 2009
Pr. 1. januar 2009 skifter IT- fagets og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse navn til Prosa og Merkonomernes Arbejdsløshedskasse. Samtidig skifter Nærings og Nydelsesmiddelarbejdernes a-kasse navn til Fødevareforbundet NNF's Arbejdsløshedskasse.

Januar 2008
Pr. 1. januar 2008 er Blik og Rør a-kassen lagt sammen med Malerfaget og Maritim a-kassen. Samtidig skifter a-kassen navn til Byggefagenes a-kasse.

Nedenstående oversigt viser sammenhængen mellem gamle (AKASSE)-koder og nye (AKASSE_ID)-koder for a-kassetilhørsforhold. I forbindelse med oprettelse af statistikken 'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse (PUOB)' er koderne for a-kassetilhørsforhold ændret i forhold til tidligere nummerering. Bemærk at data pt. kun går fra januar 2007, mens den tilhørende kodeteksttabel indeholder information om a-kassekoder tilbage til 1. januar 1996. Det betyder, at der er a-kassekoder der ikke er relevante for den nuværende moduldataserie startende i januar 2007.

GAMLE OG NYE KODER FOR A-KASSETILHØRSFORHOLD:

Akademikere (AAK):
AKASSE 91 konverteres til AKASSE_ID 1

Beklædnings- og tekstilarbejdere:
AKASSE 45 konverteres til AKASSE_ID 2

Blik og Rør:
AKASSE 35 konverteres til AKASSE_ID 3

Business:
AKASSE 82 konverteres til AKASSE_ID 4

Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A):
AKASSE 81 konverteres til AKASSE_ID 5

Danske Sundhedsorganisationer (DSA):
AKASSE 76 konverteres til AKASSE_ID 6

El-faget:
AKASSE 37 konverteres til AKASSE_ID 7

Erhvervssproglige:
AKASSE 10 konverteres til AKASSE_ID 8

Forsvarets a-kasse:
AKASSE 90 konverteres til AKASSE_ID 9

Frisører, Artister og Maritim:
AKASSE 93 konverteres til AKASSE_ID 10

Frie Funktionærer (FFA):
AKASSE 83 konverteres til AKASSE_ID 11

Funktionærer og Servicefag:
AKASSE 62 konverteres til AKASSE_ID 12

Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A):
AKASSE 92 konverteres til AKASSE_ID 13

Grafisk:
AKASSE 3 konverteres til AKASSE_ID 14

Handels- og Kontorfunktionærer (HK):
AKASSE 53 konverteres til AKASSE_ID 15

Ingeniører (IAK):
AKASSE 86 konverteres til AKASSE_ID 16

IT-faget og Merkonomer (PROSA):
AKASSE 96 konverteres til AKASSE_ID 17

Journalister:
AKASSE 77 konverteres til AKASSE_ID 18

Kristelig a-kasse:
AKASSE 73 konverteres til AKASSE_ID 19

Kvindelige Arbejdere:
AKASSE 43 konverteres til AKASSE_ID 20

Ledere:
AKASSE 67 konverteres til AKASSE_ID 21

Lærere (DLF-A):
AKASSE 18 konverteres til AKASSE_ID 22

Magistre (MA):
AKASSE 88 konverters til AKASSE_ID 23

Malersvende:
AKASSE 40 konverteres til AKASSE_ID 24

Maritim:
AKASSE 93 konverteres til AKASSE_ID 25
(Bemærk at AKASSE_ID 25 fremkommer med to perioder - fra 1.januar 1996 til 31.december 1996 og igen fra 1. januar 2002 til 31. december 2002. Grunden til, at der er to perioder, er, at frisørerne og artisterne udtræder af Frisørerne, Artisterne og Maritim a-kasse, for at overgå til HK. Herefter skifter a-kassen navn til Maritim a-kasse, og får den tidligere brugte AKASSE_ID).

Metalarbejdere:
AKASSE 24 konverteres til AKASSE_ID 26

Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF):
AKASSE 34 konverteres til AKASSE_ID 27

Pædagogmedhjælpere:
AKASSE 21 konverteres til AKASSE_ID 28

RestaurationsBranchens a-kasse:
AKASSE 2 konverteres til AKASSE_ID 29

Selvstændige (DANA):
AKASSE 95 konverteres til AKASSE_ID 30

Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE):
AKASSE 94 konverteres til AKASSE_ID 31

Snedker- og Tømrerfaget:
AKASSE 7 konverteres til AKASSE_ID 32

Socialpædagoger (SLA):
AKASSE 14 konverteres til AKASSE_ID 33

Specialarbejdere (SID):
AKASSE 15 konverteres til AKASSE_ID 34

Stats- og Teleansatte (STA):
AKASSE 57 konverteres til AKASSE_ID 35

Teknikere:
AKASSE 72 konverteres til AKASSE_ID 36

Træindustriarbejdere:
AKASSE 8 konverteres til AKASSE_ID 37

Træ-Industri-Byg (TIB):
AKASSE 7 konverteres til AKASSE_ID 38

Økonomer (CA):
AKASSE 98 konverteres til AKASSE_ID 39

Danske Lønmodtagere (DLA):
AKASSE 22 konverteres til AKASSE_ID 40

Journalistik, Kommunikation og Sprog:
AKASSE 10 konverteres til AKASSE_ID 41

Malerfaget og Maritim:
AKASSE 40 konverteres til AKASSE_ID 42

Faglig Fælles a-kasse (3F):
AKASSE 15 konverteres til AKASSE_ID 43

Fag og Arbejde (FOA):
AKASSE 17 konverteres til AKASSE_ID 44

Ikke forsikrede:
AKASSE 0 konverteres til AKASSE_ID 45

Ikke-forsikrede dækker i moduldata over kontanthjælpsledige, der ikke er forsikrede i en a-kasse.

Populationer:

Offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (tidligere kaldet 'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse (PUOB)' og 'Offentligt forsørgede 16-64-årige'), omfatter samtlige offentligt forsørgede personer under deres respektive folkepensionsaldre. Personerne der indgår i denne population er typisk SU-modtagere, ledige, aktiverede, i støttet beskæftigelse, modtagere af syge- og barselsdagpenge, førtidspensionister, efterlønsmodtagere eller modtagere af anden øvrig passiv forsørgelse.

Værdisæt

D700001.TXT_AKASSE_NAVN - Entydig identifikation af a-kassetilhørsforhold
Kode tekst Fra dato Til dato
1 01-01-1996 30-06-2013
2 01-01-1996 31-12-1997
3 01-01-1996 31-12-2007
4 01-01-1996 31-12-2014
5 01-01-1996
6 01-01-1996
7 01-01-1996 31-12-2020
8 01-01-1996 31-12-2002
9 01-01-1996 31-12-2001
10 01-01-1997 31-12-2001
11 01-01-1996
12 01-01-1996 31-12-2016
13 01-01-1996
14 01-01-1996 31-12-1999
15 01-01-1996
16 01-01-1996 30-06-2013
17 01-01-1996 30-06-2010
18 01-01-1996 31-12-2002
19 01-01-1996
20 01-01-1996 31-12-2004
21 01-01-1996
22 01-01-1996
23 01-01-1996
24 01-01-1996 31-12-2002
25 01-01-1996 31-12-1996
25 01-01-2002 31-12-2002
26 01-01-1996
27 01-01-1996
28 01-01-1996 31-12-2005
29 01-01-1996 30-06-2006
30 01-01-1996 31-12-2019
31 01-01-1996
32 01-01-1996 31-12-1996
33 01-01-1996
34 01-01-1996 31-12-2004
35 01-01-1996 30-06-2010
36 01-01-1996
37 01-01-1996 31-12-1996
38 01-01-1997 31-12-2010
39 01-01-1996
40 01-10-2002
41 01-01-2003
42 01-01-2003 31-12-2007
43 01-01-2005
44 01-01-1996
45 01-01-1996
46 01-01-2008
47 01-07-2010 31-12-2014
48 01-07-2013
49 01-01-2015