Gå til sidens indhold

GRADAAR

Navn

GRADAAR

Beskrivende navn

Årsgrad pr. forløb

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-2007
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Variablen GRADAAR angiver årsgrad pr. tilstand.
Den beregnes som personens timer i tilstanden (hverdage) i forhold til årets referencetimer, som er antal hverdage i året ganget med 7,4.
Summen af årsgraderne giver antallet af fuldtidspersoner i året

Detaljeret beskrivelse

Et eksempel på GRADAAR for første halvår 2008 er
Startdato = 20080101
Slutdato = 20080630
Timer pr. uge i tilstanden = 20
Referencetimer = 37
GRADAAR = (20/37) * (130/262) = 0,268

GRADAAR antager således altid en værdi mellem 0 og 1.

OBS: Det bør bemærkes, at der i forbindelse med beregning af GRADARR (og dermed i beregningen af fuldtidspersoner) i fleks- og skånejob ikke tages højde for det faktiske antal timer i ordningen, men derimod altid benyttes 37 timer pr. uge i ordningen i de berørte uger.

Populationer:

Offentligt forsørgede

Offentligt forsørgede under folkepensionsalderen (tidligere kaldet 'Personer Uden Ordinær Beskæftigelse (PUOB)' og 'Offentligt forsørgede 16-64-årige'), omfatter samtlige offentligt forsørgede personer under deres respektive folkepensionsaldre. Personerne der indgår i denne population er typisk SU-modtagere, ledige, aktiverede, i støttet beskæftigelse, modtagere af syge- og barselsdagpenge, førtidspensionister, efterlønsmodtagere eller modtagere af anden øvrig passiv forsørgelse.

Værdisæt

GRADAAR har ingen værdisæt