Gå til sidens indhold

Familier

Beskrivelse

Familiestatistikken dækker hele den bosiddende befolkning i Danmark med familier og personer som statistiske enheder. Familiers og personers fordeling med hensyn til familierelaterede variable (fx familietype, familiestørrelse og personsammensætning) indgår i statistikken. Grundlaget for statistikken er udelukkende CPR´s data om køn, alder, civilstand, henvisninger til ægtefælle og forældre samt adresse, der danner grundlaget for opdelingen af befolkningen i familier, husstande, kommuner og Regioner.

I perioden 1980-2007 findes opgørelser for C- og D-familier, opgjort pr. 1. januar hvert år. C-familier er familier med hjemmeboende børn under 18 år. D-familier er familier uden aldersgrænse for de hjemmeboende børn.

I 2008 indførtes et nyt familiebegreb E-familier. I E-familien indgår alle hjemmeboende børn under 25 år. E-familier dannes hvert kvartal.

I et enkelt tilfælde er et variabelnavn (ANTBOERNF) det samme i begge typer familieopgørelser.

Variabler, der er opdateret efter den gamle opdateringsmetode - se varedeklaration for befolkning pr. 1. januar (gældende i perioden 1980-2007) er tilgængelige for hvert år (pr. 1. jan.) og variabler, der opdateres efter den nye opdateringsmetode - se varedeklaration for befolkning 1. januar er tilgængelige for hvert kvartal fra 1986 og frem.

Variable

ANTBOERNF Antal børn i familien
C_FAELLE_ID Partnerens Id
C_FAMILIE_ID -familie_Id
C_STATUS C-familiestatus
C_TYPE C-familie type
D_ANT_FAM Antal D-familier i husstanden
D_FAMILIE_ID D-familie Id
D_TYPE D-familietype
FAMILIE_ID Familiens identificerende nummer.
FAMILIE_TYPE Familietype
PLADS Familiestatus