Gå til sidens indhold

FAMILIE_TYPE

Navn

FAMILIE_TYPE

Beskrivende navn

Familietype

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1986
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Familietype

For definition af e-familie(type) se under variablen familie_id samt under detaljeret officiel beskivelse

For definition af c-familie(type) se under variablen c_familie_id samt c_type

Detaljeret beskrivelse

Familietype

Variablen eksisterer fra 1986.

FAMILIE_ID er et nummer, der identificerer familien (E-familien), men i øvrigt ikke indeholder information.

Personerne i en familie bor på samme adresse.
En familie består af enlig eller et par.

Hjemmeboende børn regnes med til deres forældres familier, hvis de opfylder betingelserne for at blive regnet som hjemmeboende børn. Disse betingelser er følgende:
1. Bor på samme adresse som mindst én af forældrene
2. Alder under 25 års
3. Har aldrig været gift eller i registreret partnerskab.
4. Er ikke sammen med hinanden forældre til nogen person i CPR.
5. er ikke part i et samboende par.

Et par er to personer, der bor sammen og danner par af en af følgende fire typer
1. Ægtepar. De to personer er gift ( og ikke skilt igen) med hinanden
2. Registreret partnerskab. De to personer er i registreret partnerskab med hinanden, og partnerskabet er ikke blevet opløst igen
3. Ægtepar af samme køn. Fra juni 2012, hvor lov om at ligestille registreret partnerskab med ægteskab blev vedtaget, blev de registreret som ægteskab. Fra 31.dec. 2015 blev de udskilt som sin egen familietype -Ægtepar af samme køn
4. Samlevende par. De to personer er ikke i ægteskab eller i registreret partnerskab med hinanden, men de har mindst ét fælles barn, der er i CPR.
5. Samboende par. To personer af hvert sit køn med under 15 års aldersforskel. De har ikke fælles børn i CPR, og de er, så vidt CPR kan oplyse, ikke i nært familieskab med hinanden.

Ikke-hjemmeboende børn er under 18 år og danner hver især deres egen familie. Frem til 31. dec. 2015 blev de teknisk regnes de som enlige, fra 31. dec.2015 er de blevet registreret som sin egen familietype - Ikke hjemmeboende børn. De skal opfylde betingelserne for at være hjemmeboende børn, bortset fra den første betingelse (se ovenfor).
___________________________________________________________________________________________________________

Familie_id over tid:

En enlig person har sin egen familie_id, der ikke skiftes så længe personen fortsat er enlig. En parfamilie bevarer sin familie_id, så længe de samme to personer vedbliver med at udgøre en parfamilie. Hjemmeboende børn har samme familie_id som den voksne i familien eller de to voksne i familien.

Hvis personerne i et par flytter fra hnanden, får de hver især en ny familie_id.

Hvis to personer flytter sammen og danner et par, får de begge den samme nye familie_id.

Hvis en person i et par dør, får den overlevende ægtefælle/partner og deres fælles hjemmeboende børn et nyt, fælles familie_id. Den afdødes hjemmeboende særbørn får hvert et nyt familie_id.

Når familien skifter partype (f.eks. fra samlevende til ægtepar) eller et ægtepar bliver skilt, men stadig bor sammne, ændres familie_id ikke.
====================================================================================================================
I perioden 1980 - 2007 findes en tilsvarende variabel ved navn C_TYPE (variablen dannes ikke længere) - se definition af c-familie(type) under variablen familie_id samt C_type

En familie består af en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som er knyttet til hinanden ved bestemte relationer. Der er tre hovedgrupper af familietyper: enlige, parfamilier og ikke-hjemmeboende børn. Kun de to første grupper kan have hjemmeboende børn under 18 år. Den sidste gruppe er af forholdsvis ubetydelig størrelse.

En familie kun kan bestå af 2 generationer. Er der flere generationer i husstanden, er det de to yngste generationer, der danner familie sammen.

Ad. enlige:
Enlig er en person, der ikke lever i par. Hvis personen er under 18 år, har været gift og/eller har hjemmeboende børn, er der også tale om en enlig.

Ad. parfamilier
Ægtepar omfatter familier bestående af en mand og en kvinde, der er gift med hinanden.

Registreret partnerskab er en familie bestående af to personer af samme køn, der har indgået registreret partnerskab.

Samlevende er par bestående af en mand og en kvinde, der uden at være gift med hinanden har fælles hj.boende børn under 18 år eller har haft det den 1.1.90 eller ved et senere årsskifte. Familien omfatter både fællesbørn og særbørn, der er under 18 år og som bor hos parret.

Samboende er par, der hverken er gift med hinanden eller har fællesbørn, men som er af hvert sit køn og hvor aldersforskellen mellem dem er under 15 år. Endvidere er det en betingelse, at der ikke bor andre voksne eller ikke-hjemmeboende personer på 16 eller 17 år på adressen. Personer på ned til 16 år kan indgå i et samboende par. Med til familien regnesevt. hj.boende særbørn under 18 år.

Ad. ikke-hjemmeboende børn:
Ikke-hjemmeboende barn under 18 år, bor ikke sammen med nogen af sine forældre, indgår ikke i et par og har ikke selv hjemmeboende børn.

Et barn er en person, der er under 18 år, som har CIVST = U, og som ikke har hjemmeboende børn.

Som hjemmeboende barn under 18 år regnes også et barn, der ikke bor hos nogen af forældrene, men hos en person, der har været gift med en af forældrene. Dette er dog betinget af, at stedforældreren ikke har indgået nyt ægteskab, da sammenkoblingen i så fald ikke kan foretages mellem et barn og denne stedfader eller stedmoder.

Bilag

Tabel
Graf

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

D101200.TXT_FAMILIE_TYPE - Familietype
Kode tekst Fra dato Til dato
1 Ægtepar 30-12-2015
10 Ikke hjemmeboende børn 14-12-2015
2 Registreret partnerskab
3 Samlevende par
4 Samboende par
5 Enlig (herunder også ikke hjemmeboende børn) 30-12-2015
7 Ægtepar forskellig køn 14-12-2015
8 Ægtepar samme køn 14-12-2015
9 Enlig 14-12-2015