Gå til sidens indhold

C_FAMILIE_ID

Navn

C_FAMILIE_ID

Beskrivende navn

-familie_Id

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

PERSON_ID for den person, der identificerer C-familien.

Detaljeret beskrivelse

PERSON_ID for den person, der identificerer C-familien.

For parfamilier, hvor parret består af en mand og en kvinde, er C_FAMILIE_ID lig med kvindens PERSON_ID. For øvrige familier er C_FAMILIE_ID lig med PERSON_ID for den ældste person i C-familien. C_FAMILIE_ID findes i perioden 1980-2007. D-familier identificeres ved D_FAMILIE_ID og E-familier ved FAMILIE_ID

Bilag

Tabel

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

C_FAMILIE_ID har ingen værdisæt