Gå til sidens indhold

C_STATUS

Navn

C_STATUS

Beskrivende navn

C-familiestatus

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

C-STATUS er en variabel, der knytter sig til den enkelte person og vedrører den 1. januar. C_status findes i perioden 1980-2007.
C-status er en persons status i den C-familie, vedkommende er medlem af eller udgør. Vedrører 1. januar

Detaljeret beskrivelse

C_STATUS er en variabel, der knytter sig til den enkelte person og vedrører den 1. januar. C-status forekommer i C-familier, som findes i perioden 1980-2007. En tilsvarende variabel for E-familier har variabelnavn PLADS, men har andre variabelværdier.

C-status er en persons status i den C-familie, vedkommende er medlem af eller udgør. C-familier er familier med hjemmeboende børn under 18 år.
C-status for et barn er enten hjemmeboende barn eller ikke-hjemmeboende barn. Se i øvrigt definition af børn, hjemmeboende børn og ikke-hjemmeboende børn i beskrivelse af variablen ANTBOERNF.

For voksne er der fem mulige værdier af C-status:

- i ægtepar (særskilt værdi for mænd og kvinder)
- i registreret partnerskab (særskilt værdi for ældste og yngste partner)
- i samlevende par
- i samboende par
- enlig.

Se beskrivelse af familietyperne under variablen CTYPE.

En person, der er gift med en person uden for husstanden, regnes ikke som gift i C-familiesammenhæng. Tilsvarende gælder for en registreret partner, der ikke bor sammen med sin partner. Disse personer har C-status som enlige, samlevende eller samboende, alt efter relationen til eventuelle andre personer i husstanden. En person under 18 år regnes som voksen, hvis vedkommende har civilstand forskellig fra U (se variablen CIVST), har hjemmeboende barn, eller indgår i et samlevende eller samboende par. Personer ned til 16 år kan indgå i et samboende par.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1600 31-12-9999 1 : Enlig M/K
01-01-1600 31-12-9999 2 : Gift kvinde
01-01-1600 31-12-9999 3 : Gift mand
01-01-1600 31-12-9999 4 : Registreret partner, ældst
01-01-1600 31-12-9999 5 : Registreret partner, yngst
01-01-1600 31-12-9999 6 : Samlevende par
01-01-1600 31-12-9999 7 : Samboende par
01-01-1600 31-12-9999 8 : Hjemmeboende barn
01-01-1600 31-12-9999 9 : Ikke-hjemmeboende barn