Gå til sidens indhold

D_ANT_FAM

Navn

D_ANT_FAM

Beskrivende navn

Antal D-familier i husstanden

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1980
Gyldig til: 31-12-2007

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

D_ANT_FAM angiver antallet af D-familier i husstanden. I en D-familie er der ingen aldersgrænse for de hjemmeboende børn, der regnes med til familien. De skal dog være ugift, og ikke selv have børn og ikke indgå i et par. D_ANT_FAM findes i perioden 1980-2007.

Detaljeret beskrivelse

D_ANT_FAM angiver antallet af D-familier i husstanden. D-familien defineres på samme måde som C-familien og E-familien, blot med den forskel, at der i D-familien ikke er nogen aldersgrænse for de børn, der regnes med til forældrenes familie. C-familiens aldersgrænse er 18 år, og E-familiens er 25 år. For alle tre familiedefinitioner gælder desuden, at de medregnede børn skal aldrig have været gift (variablen CIVST=U) og ikke have børn. D_ANT_FAM findes i perioden 1980-2007.

Bilag

Graf
Tabel

Populationer:

Befolkningen 1. januar

Personer med fast bopæl i Danmark pr. 1. januar i året

Værdisæt

D_ANT_FAM har ingen værdisæt