Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Data fra andre statistik­myndigheder

DREAM-databasen

Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Databasen indeholder beskæftigelsesoplysninger og andre grundlæggende personoplysninger, og er nærmere beskrevet i dokumentationen nedenfor.

Danmarks Statistik har indgået aftale med Arbejdsmarkedsstyrelsen om adgang til DREAM under forskerordningen. Forskningsprojekter, der skal anvende data fra Dream kan få adgang  via Forskningsservice i Danmarks Statistik.

Dream koder - version 44

Kontospecifikke data fra Skatteforvaltningen

Danmarks Statistik har indgået en aftale med Skatteforvaltningen om adgang til kontospecifikke data IRTE, URTE, PANT for personer og virksomheder til rådighed for forskere under Danmarks Statistiks microdataordninger. 
Denne aftale er en del af et forskningsinfrastrukturprojekt DRDS, der giver forskerne afgang til en række nyere data. 
DRDS er et samarbejde mellem Copenhagen Business School, Danmarks Statistik, København Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank, De Økonomiske Råds Sekretariat samt Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Data indeholder informationer om:
 
• Indlånsrenter (IRTE) for personer IRTEPERS 2003-2018
• Indlånsrenter (IRTE) for virksomheder IRTEVIRK 2003-2018

• Udlånsrenter (URTE) for personer URTEPERS 2003-2018
• Udlånsrenter (URTE) for virksomheder URTEVIRK 2003-2018

• Pantebreve (PANT) for personer PANTPERS 2003-2018
• Pantebreve (PANT) for virksomheder PANTVIRK 2003-2018

Data er nærmere beskrevet i dokumentationen nedenfor
 
Variabelliste - IRTE URTE og PANT.pdf

Lægemiddeldatabasen

Særligt udtræksdatasæt

Danmarks Statistik har dannet et særligt udtræksdatasæt fra Lægemiddeldatabasen med henblik på levering af data til epidemiologiske projekter. Udtræksdatasættet består udelukkende af personhenførbare oplysninger. Det betyder, at datasættet ikke indeholder information om fx udlevering af håndkøbsmedicin.    

Se Sundhedsdatastyrelsens dokumentation af data nedenfor.

Adgang til Lægemiddeldata

Dokumentation af Lægemiddeldata 

Lægemiddeldata fra Sundhedsdatastyrelsen 

Danmarks Statistik har indgået aftale med Sundhedsdatastyrelsen om adgang til lægemiddeldata under forskerordningen. Forskningsprojekter, der skal anvende lægemiddeldata, skal godkendes i Sundhedsdatastyrelsen. Godkendelsesproceduren er beskrevet på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Personer udenfor personkredsen kan få adgang til aggregerede lægemiddeloplysninger fra patienter og receptudsteder, mens personer indenfor personkredsen kan få adgang til personhenførbare oplysninger om patienter og receptudsteder. Personer ansat på følgende institutioner indgår i den personkreds, som kan få adgang til personhenførbare oplysninger om patienter og receptudsteder: 

1. Personer, der er ansat i det offentlige sundhedsvæsen
2. Personer, der praktiserer efter overenskomst på sundhedsområdet 
3. Forskere, der er ansat på et universitet 
4. Forskere, der er ansat i en patientforening 
5. Forskere, der er ansat ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 
6. Forskere, der er ansat ved Danmarks Statistik 
7. Forskere, der er ansat ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

Registre og dokumentation

Beskrivelse af projekt og data

Vejledning til ansøgning

Vejledning og skema til ATC-koder

Ansøgningsskema

Landspatientregisteret

Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister (LPR) har siden 1977 fungeret som det centrale register for oplysninger om sygehuspatienter. Danmarks Statistik stiller LPR-data til rådighed for forskere.  I Danmarks Statistik indeholder LPR en række oplysninger om undersøgelse og behandling for alle kontakter til det danske sygehusvæsen, herunder indlæggelser og ambulante besøg. 

LPR indeholder, for hver "kontakt", bl.a. oplysninger om:

1. Sygehus og afdeling 
2. Indlæggelses- og udskrivningsdato 
3. Evt. diagnoser 
4. Evt. operationer 
5. Bopælskommune 

For indlæggelser går registeret tilbage til 1977. Skadestue- og ambulante kontakter er registreret siden 1994. Private indlæggelser er registeret fra 2002 og fremefter. For yderligere data og databrud, se dokumentet herunder.

Data og databrud i LPR

Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside kan der hentes flere oplysninger om LPR, herunder dokumentation af data

Data fra Lovmodellen

Nye muligheder i Forskningsservice.
Lovmodel og Registeranalyse, Social- og Indenrigsministeriet og Forskningsservice, Danmarks Statistik er blevet enige om, at autoriserede kunder i Forskningsservice kan få adgang til de data, som Lovmodellen har tilknyttet deres modelbefolkninger. Adgang til disse data kan gives via projekter i Danmarks Statistiks Forskningsservice efter forudgående skriftlig godkendelse fra Lovmodel og Registeranalyse. Læs mere her:

Data fra Lovmodellen

Øresundsregisteret

Danmarks Statistik har i samarbejde med Statistiske Centralbyrån i Sverige etableret Øresundsstatikken og Øresundsdatabanken. I den forbindelse er der etableret et Øresundsregister med kobling af alle flytte-, pendlings- og løndata på tværs af Øresundsregionen i perioden 2001-2008. Dette Forskningsregister er etableret i tilknytning til etablering af statistikbanken ØRESTAT for Øresundsregionen www.orestat.se/sv/statistik.

Hent yderligere information om Øresundsregisteret her:

Øresundsregisteret

Ansvarlig for siden

FSEgrunddatateam