Opnåelse på stikprøven og indsamlingsmetode fordelt på registervariable

  I alt Indsamlingsmetode Indsamlingsmetode
1. Tlf 2. Web 5. Svar i alt 8. Ikke kontaktet 9. Ikke svar 1. Tlf 2. Web 5. Svar i alt 8. Ikke kontaktet 9. Ikke svar
Antal Antal Antal Antal Antal Antal Pct. Pct. Pct. Pct. Pct.
I alt 10.210 908 4.082 4.990 135 5.085 8,9 40,0 48,9 1,3 49,8
Køn 4.913 382 2.014 2.396 65 2.452 7,8 41,0 48,8 1,3 49,9
1. Mænd
2. Kvinder 5.297 526 2.068 2.594 70 2.633 9,9 39,0 49,0 1,3 49,7
Alder pr. '01OCT2021' 1.250 68 516 584 24 642 5,4 41,3 46,7 1,9 51,4
50-54 år
55-59 år 1.250 62 554 616 16 618 5,0 44,3 49,3 1,3 49,4
60-64 år 1.250 65 613 678 17 555 5,2 49,0 54,2 1,4 44,4
65-69 år 1.200 97 604 701 13 486 8,1 50,3 58,4 1,1 40,5
70-74 år 1.200 102 582 684 6 510 8,5 48,5 57,0 0,5 42,5
75-79 år 1.200 134 527 661 12 527 11,2 43,9 55,1 1,0 43,9
80-84 år 1.200 165 386 551 11 638 13,8 32,2 45,9 0,9 53,2
85-89 år 1.660 215 300 515 36 1.109 13,0 18,1 31,0 2,2 66,8
Region 1.123 118 417 535 16 572 10,5 37,1 47,6 1,4 50,9
81 Nordjylland
82 Midtjylland 2.256 203 913 1.116 31 1.109 9,0 40,5 49,5 1,4 49,2
83 Syddanmark 2.316 218 892 1.110 30 1.176 9,4 38,5 47,9 1,3 50,8
84 Hovedstaden 2.836 228 1.198 1.426 39 1.371 8,0 42,2 50,3 1,4 48,3
85 Sjælland 1.679 141 662 803 19 857 8,4 39,4 47,8 1,1 51,0
Herkomst 9.478 879 3.868 4.747 118 4.613 9,3 40,8 50,1 1,2 48,7
1 Dansk
2 Indvandrere/Efterkommere 732 29 214 243 17 472 4,0 29,2 33,2 2,3 64,5
Højeste fuldførte uddannelse 3.373 348 828 1.176 58 2.139 10,3 24,5 34,9 1,7 63,4
1. Grundskole eller uoplyst
2. Ungdoms udd. (Gym+EUD) 4.110 359 1.700 2.059 39 2.012 8,7 41,4 50,1 0,9 49,0
3. Korte Videregående udd. 399 22 214 236 5 158 5,5 53,6 59,1 1,3 39,6
4. Mellemlange Videregående udd. 1.548 134 885 1.019 21 508 8,7 57,2 65,8 1,4 32,8
5. Lange Videregående udd. 780 45 455 500 12 268 5,8 58,3 64,1 1,5 34,4
Familietype 4.270 466 1.241 1.707 84 2.479 10,9 29,1 40,0 2,0 58,1
1 Enlige
2 Par 5.940 442 2.841 3.283 51 2.606 7,4 47,8 55,3 0,9 43,9
Socio 3-grp 3.578 192 1.786 1.978 37 1.563 5,4 49,9 55,3 1,0 43,7
1 Beskæftigede
2 Pensionister/Efterlønsmodtagere 6.133 686 2.108 2.794 81 3.258 11,2 34,4 45,6 1,3 53,1
3 Arbejdsløse og uden for arbejdsstyrken 499 30 188 218 17 264 6,0 37,7 43,7 3,4 52,9
Familieindkomst fra 2020 (1.000 kr) 157 14 52 66 3 88 8,9 33,1 42,0 1,9 56,1
Uoplyst
-200 3.169 344 683 1.027 54 2.088 10,9 21,6 32,4 1,7 65,9
200-300 3.258 311 1.348 1.659 41 1.558 9,5 41,4 50,9 1,3 47,8
300-400 1.798 147 956 1.103 14 681 8,2 53,2 61,3 0,8 37,9
400+ 1.828 92 1.043 1.135 23 670 5,0 57,1 62,1 1,3 36,7