Oversigt med fordelinger af registervariable inden på svar, stikprøve og population

  Fordelinger for svar, stikprøve og population Fordelinger for svar, stikprøve og population
1. Svar 2. Nettostik 3. Bruttostik 4. Pop 1. Svar 2. Nettostik 3. Bruttostik 4. Pop
Antal Antal Antal Antal Pct. Pct. Pct. Pct.
I alt 4.990 10.075 10.210 2.312.541 100,0 100,0 100,0 100,0
Køn 2.396 4.848 4.913 1.120.595 48,0 48,1 48,1 48,5
1. Mænd
2. Kvinder 2.594 5.227 5.297 1.191.946 52,0 51,9 51,9 51,5
Alder pr. '01OCT2021' 584 1.226 1.250 394.854 11,7 12,2 12,2 17,1
50-54 år
55-59 år 616 1.234 1.250 410.662 12,3 12,2 12,2 17,8
60-64 år 678 1.233 1.250 350.724 13,6 12,2 12,2 15,2
65-69 år 701 1.187 1.200 323.158 14,0 11,8 11,8 14,0
70-74 år 684 1.194 1.200 310.170 13,7 11,9 11,8 13,4
75-79 år 661 1.188 1.200 273.732 13,2 11,8 11,8 11,8
80-84 år 551 1.189 1.200 161.964 11,0 11,8 11,8 7,0
85-89 år 515 1.624 1.660 87.277 10,3 16,1 16,3 3,8
Region 535 1.107 1.123 247.726 10,7 11,0 11,0 10,7
81 Nordjylland
82 Midtjylland 1.116 2.225 2.256 515.335 22,4 22,1 22,1 22,3
83 Syddanmark 1.110 2.286 2.316 517.327 22,2 22,7 22,7 22,4
84 Hovedstaden 1.426 2.797 2.836 655.742 28,6 27,8 27,8 28,4
85 Sjælland 803 1.660 1.679 376.411 16,1 16,5 16,4 16,3
Herkomst 4.747 9.360 9.478 2.120.118 95,1 92,9 92,8 91,7
1 Dansk
2 Indvandrere/Efterkommere 243 715 732 192.423 4,9 7,1 7,2 8,3
Højeste fuldførte uddannelse 1.176 3.315 3.373 632.616 23,6 32,9 33,0 27,4
1. Grundskole eller uoplyst
2. Ungdoms udd. (Gym+EUD) 2.059 4.071 4.110 997.698 41,3 40,4 40,3 43,1
3. Korte Videregående udd. 236 394 399 107.149 4,7 3,9 3,9 4,6
4. Mellemlange Videregående udd. 1.019 1.527 1.548 376.952 20,4 15,2 15,2 16,3
5. Lange Videregående udd. 500 768 780 198.126 10,0 7,6 7,6 8,6
Familietype 1.707 4.186 4.270 820.478 34,2 41,5 41,8 35,5
1 Enlige
2 Par 3.283 5.889 5.940 1.492.063 65,8 58,5 58,2 64,5
Socio 3-grp 1.978 3.541 3.578 1.068.752 39,6 35,1 35,0 46,2
1 Beskæftigede
2 Pensionister/Efterlønsmodtagere 2.794 6.052 6.133 1.092.373 56,0 60,1 60,1 47,2
3 Arbejdsløse og uden for arbejdsstyrken 218 482 499 151.416 4,4 4,8 4,9 6,5
Familieindkomst fra 2020 (1.000 kr) 66 154 157 39.758 1,3 1,5 1,5 1,7
Uoplyst
-200 1.027 3.115 3.169 578.547 20,6 30,9 31,0 25,0
200-300 1.659 3.217 3.258 703.693 33,2 31,9 31,9 30,4
300-400 1.103 1.784 1.798 472.612 22,1 17,7 17,6 20,4
400+ 1.135 1.805 1.828 517.931 22,7 17,9 17,9 22,4