Skemarækkefølge Variabelnavn Formatnavn Svarværdi/tekstlængde Svartekst Spørgsmålstekst
1 PNR   10 Tekstvariabel Personnummer
2 STRATA STRATA 1 50-54 år Strata
      2 55-59 år  
      3 60-64 år  
      4 65-69 år  
      5 70-74 år  
      6 75-79 år  
      7 80-84 år  
      8 85-89 år  
      9 90 år  
3 INT_RESULTAT INTVIEW 1 1. Svar Status for undersøgelse
      2 2. Delvist gennemført  
      3 3. Nægter  
      4 4. Øvrigt bortfald  
      5 5. Sprogvanskeligheder  
      6 6. Ikke relevant  
      7 7. Forkert telefonnummer  
      8 8. Ikke fundet telefonnummer  
      9 9. Ikke kontaktet (adressebeskyttet)  
      10 10. Ikke svaret  
4 METODE METODE 1 1. Telefon Indsamlingsmetode
      2 2. Web  
      3 3. Post  
      4 4. Besøg  
      8 8. Ikke kontaktet  
      9 9. Ikke svaret  
5 INT_DATO DATE     Interviewdato
6 SIDSTE_SVAR   32 Tekstvariabel Sidste skemavariabel der er blevet besvaret, i et delvist gennemført skema
7 PERVGT     Nummerisk variabel uden format Vægt
8 STIK STIK 1 I stikprøven  
      2 I populationen men ikke i stikprøven  
9 KOEN KON 1 1. Mænd Køn
      2 2. Kvinder  
10 ALDER ALDER 54 50-54 år Alder pr. '01OCT2021'
      59 55-59 år  
      64 60-64 år  
      69 65-69 år  
      74 70-74 år  
      79 75-79 år  
      84 80-84 år  
      89 85-89 år  
11 HF_HOVEDOMRAADE_OVER $UDD . 1. Grundskole eller uoplyst Højeste fuldførte uddannelse
      10 1. Grundskole eller uoplyst  
      20 2. Ungdoms udd. (Gym+EUD)  
      30 2. Ungdoms udd. (Gym+EUD)  
      35 2. Ungdoms udd. (Gym+EUD)  
      40 3. Korte Videregående udd.  
      50 4. Mellemlange Videregående udd.  
      60 5. Lange Videregående udd.  
      70 5. Lange Videregående udd.  
      80 5. Lange Videregående udd.  
      90 1. Grundskole eller uoplyst  
12 SOCIO13 SOCIO 110 1. Selvstændig Socioøkonomisk status
      111 1. Selvstændig  
      112 1. Selvstændig  
      113 1. Selvstændig  
      114 1. Selvstændig  
      120 1. Selvstændig  
      131 2. Lønmodtager mellemniveau+  
      132 2. Lønmodtager mellemniveau+  
      133 2. Lønmodtager mellemniveau+  
      134 3. Lønmodtager grundniveau  
      135 3. Lønmodtager grundniveau  
      139 3. Lønmodtager grundniveau  
      310 4. Studerende  
      **OTHER** 5. Uden for erhverv  
13 FAMAEKVIVADISP_13_2020     Nummerisk variabel uden format FAMAEKVIVADISP_13_2020
14 IE_TYPE IE_TYPE 1 1. Dansk oprindelse Herkomst
      2 2. Indvandrere  
      3 3. Efterkommere  
15 KOM     Nummerisk variabel uden format Kommune
16 FAMTYPE FAMTYPE 1 1 Enlige u. børn Familiens sammensætning beregnet i DST Survey
      2 2 Enlige m. børn  
      3 3 Par u. børn  
      4 4 Par m. børn  
17 BAGGR1 BAGGR1A 1 Lønmodtager Hvad er din nuværende relation til arbejdsmarkedet?
      2 Selvstændig eller medarbejdende ægtefælle  
      3 Efterlønsmodtager med supplerende arbejdsindkomst  
      4 Folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst  
      5 Efterlønsmodtager uden supplerende arbejdsindkomst  
      6 Folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst  
      7 Førtidspensionist  
      8 Fleksjob/anden støttet beskæftigelse  
      9 Seniorpensionist/ seniorførtidspensionist  
      10 Ledig  
      11 Studerende  
      12 Andet  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
18 BAGGR2 BAGGR2A 1 Mindre end 10 timer om ugen Hvor mange timer arbejder du om ugen?
      2 10-19 timer om ugen  
      3 20 - 29 timer om ugen  
      4 30 - 36 timer om ugen  
      5 37 timer eller mere om ugen  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
19 BAGGR4 BAGGR4A 1 Ufaglært arbejde Du har sikkert prøvet at arbejde med forskellige ting i dit arbejdsliv, men hvad synes du er/har været din primære hovedbeskæftigelse?
      2 Faglært arbejde  
      3 Funktionær (ingen eller kort uddannelse)  
      4 Funktionær (mellemlang eller lang uddannelse)  
      5 Funktionær med ledelsesansvar, chef  
      6 Selvstændig eller medarbejdende ægtefælle  
      7 Andet  
      8 Har aldrig været tilknyttet arbejdsmarkedet  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
20 BAGGR5 BAGGR5A 1 Ejerbolig Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig?
      2 Andelsbolig  
      3 Almen lejebolig  
      4 Privat lejebolig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
21 BAGGR6_1 BAGGR6_A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Parcelhus
      1 Parcelhus  
22 BAGGR6_2 BAGGR61A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Række-/ dobbelthus
      1 Række-/ dobbelthus  
23 BAGGR6_3 BAGGR62A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Etagebolig/lejlighed
      1 Etagebolig/lejlighed  
24 BAGGR6_4 BAGGR63A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Landbrugsejendom - stuehus
      1 Landbrugsejendom - stuehus  
25 BAGGR6_5 BAGGR64A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Bofællesskab
      1 Bofællesskab  
26 BAGGR6_6 BAGGR65A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Sommerhus som helårsbolig
      1 Sommerhus som helårsbolig  
27 BAGGR6_7 BAGGR66A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Ældre- eller plejebolig/plejehjem
      1 Ældre- eller plejebolig/plejehjem  
28 BAGGR6_8 BAGGR67A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Anden boligform, fx værelse
      1 Anden boligform, fx værelse  
29 BAGGR6_88 BAGGR68A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
30 BAGGR6_99 BAGGR69A 0 Ikke valgt Hvilken type bolig bor du i?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
31 BAGGR11_15 BAGGR11A 1 Under 1 år Hvor længe har du boet i din nuværende bolig?
      2 1-5 år  
      3 6-10 år  
      4 11-20 år  
      5 21-40 år  
      6 Over 40 år  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
32 BAGGR7A_1 BAGGR7AA 0 Ikke valgt Bor du i nærheden af familie eller venner?: Ja, familie
      1 Ja, familie  
33 BAGGR7A_2 BAGGR71A 0 Ikke valgt Bor du i nærheden af familie eller venner?: Ja, venner
      1 Ja, venner  
34 BAGGR7A_3 BAGGR72A 0 Ikke valgt Bor du i nærheden af familie eller venner?: Nej, ingen af delene
      1 Nej, ingen af delene  
35 BAGGR7A_88 BAGGR73A 0 Ikke valgt Bor du i nærheden af familie eller venner?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
36 BAGGR7A_99 BAGGR74A 0 Ikke valgt Bor du i nærheden af familie eller venner?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
37 BAGGR8 BAGGR8A 1 Ja Bor du alene?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
38 BAGGR9_1 BAGGR9_A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Ægtefælle/samlever
      1 Ægtefælle/samlever  
39 BAGGR9_2 BAGGR91A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn
      1 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
40 BAGGR9_3 BAGGR92A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Hjemmeboende barn/børn
      1 Hjemmeboende barn/børn  
41 BAGGR9_4 BAGGR93A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Forældre
      1 Forældre  
42 BAGGR9_5 BAGGR94A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie
      1 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
43 BAGGR9_6 BAGGR95A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Svigerforældre
      1 Svigerforældre  
44 BAGGR9_7 BAGGR96A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Barnebarn/oldebarn
      1 Barnebarn/oldebarn  
45 BAGGR9_8 BAGGR97A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Anden familie
      1 Anden familie  
46 BAGGR9_9 BAGGR98A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Ven/venner
      1 Ven/venner  
47 BAGGR9_10 BAGGR99A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Andre
      1 Andre  
48 BAGGR9_88 BAGGR10A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
49 BAGGR9_99 BAGGR12A 0 Ikke valgt Hvem bor du sammen med?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
50 BAGGR10 BAGGR13A 1 Ja Er du i et fast forhold, hvor I har hver jeres bolig?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
51 BOLIG1_15_1 BOLIG1_A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Nuværende bolig
      1 Nuværende bolig  
52 BOLIG1_15_2 BOLIG11A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Mindre bolig
      1 Mindre bolig  
53 BOLIG1_15_3 BOLIG12A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Større bolig
      1 Større bolig  
54 BOLIG1_15_4 BOLIG13A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Mere praktisk bolig
      1 Mere praktisk bolig  
55 BOLIG1_15_5 BOLIG14A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Billigere bolig
      1 Billigere bolig  
56 BOLIG1_15_6 BOLIG15A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Sommerhus med mulighed for helårsbeboelse
      1 Sommerhus med mulighed for helårsbeboelse  
57 BOLIG1_15_7 BOLIG16A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Bofællesskab
      1 Bofællesskab  
58 BOLIG1_15_8 BOLIG17A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Ældre- eller plejebolig
      1 Ældre- eller plejebolig  
59 BOLIG1_15_9 BOLIG18A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Bolig i udlandet
      1 Bolig i udlandet  
60 BOLIG1_15_10 BOLIG19A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Andet
      1 Andet  
61 BOLIG1_15_11 BOLIG10A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Spørgsmålet er ikke relevant for mig
      1 Spørgsmålet er ikke relevant for mig  
62 BOLIG1_15_88 BOLIG20A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
63 BOLIG1_15_99 BOLIG21A 0 Ikke valgt Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
64 BOLIG2_15_1 BOLIG2_A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Nuværende bolig
      1 Nuværende bolig  
65 BOLIG2_15_2 BOLIG22A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Mindre bolig
      1 Mindre bolig  
66 BOLIG2_15_3 BOLIG23A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Større bolig
      1 Større bolig  
67 BOLIG2_15_4 BOLIG24A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Mere praktisk bolig
      1 Mere praktisk bolig  
68 BOLIG2_15_5 BOLIG25A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Billigere bolig
      1 Billigere bolig  
69 BOLIG2_15_6 BOLIG26A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Sommerhus med mulighed for helårsbeboelse
      1 Sommerhus med mulighed for helårsbeboelse  
70 BOLIG2_15_7 BOLIG27A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Bofællesskab
      1 Bofællesskab  
71 BOLIG2_15_8 BOLIG28A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Ældre- eller plejebolig
      1 Ældre- eller plejebolig  
72 BOLIG2_15_9 BOLIG29A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Bolig i udlandet
      1 Bolig i udlandet  
73 BOLIG2_15_10 BOLIG30A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Andet
      1 Andet  
74 BOLIG2_15_11 BOLIG31A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Spørgsmålet er ikke relevant for mig
      1 Spørgsmålet er ikke relevant for mig  
75 BOLIG2_15_88 BOLIG32A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
76 BOLIG2_15_99 BOLIG33A 0 Ikke valgt Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
77 TRANSP_TILFREDS TRANSP_A 1 Meget tilfreds Hvor tilfreds eller utilfreds er du generelt med den offentlige transport i dit nærområde?
      2 Tilfreds  
      3 Hverken eller  
      4 Utilfreds  
      5 Meget utilfreds  
      6 Jeg bruger ikke den offentlige transport  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
78 TRANSP_AARSAG_1 TRANSP1A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: Det er for dyrt
      1 Det er for dyrt  
79 TRANSP_AARSAG_2 TRANSP2A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: Transporttiden er for lang og/eller afgange for sjældne
      1 Transporttiden er for lang og/eller afgange for sjældne  
80 TRANSP_AARSAG_3 TRANSP3A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: Der er for lang afstand til nærmeste station/stoppested
      1 Der er for lang afstand til nærmeste station/stoppested  
81 TRANSP_AARSAG_4 TRANSP4A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: De fysiske rammer på station/stoppested er utilstrækkelige fx manglende elevator eller siddepladser
      1 De fysiske rammer på station/stoppested er utilstrækkelige fx manglende elevator eller siddepladser  
82 TRANSP_AARSAG_5 TRANSP5A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: Digitale krav til billetkøb/rejsekort o.l. er for besværligt
      1 Digitale krav til billetkøb/rejsekort o.l. er for besværligt  
83 TRANSP_AARSAG_6 TRANSP6A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: Andet
      1 Andet  
84 TRANSP_AARSAG_88 TRANSP7A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
85 TRANSP_AARSAG_99 TRANSP8A 0 Ikke valgt Hvorfor bruger du ikke den offentlige transport?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
86 TRANSP_OTHER   200 Tekstvariabel Hvilke andre grunde er der til, at du ikke bruger offentlig transport?
87 LIV0_15 LIV0_15A 1 0 Slet ikke tilfreds Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv nu og her?
      2 1  
      3 2  
      4 3  
      5 4  
      6 5  
      7 6  
      8 7  
      9 8  
      10 9  
      11 10 Fuldt ud tilfreds  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
88 LIV1_1 LIV1_1A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Arbejde
      1 Arbejde  
89 LIV1_2 LIV1_2A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Familie
      1 Familie  
90 LIV1_3 LIV1_3A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Venner eller bekendte
      1 Venner eller bekendte  
91 LIV1_4 LIV1_4A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Livsværdier
      1 Livsværdier  
92 LIV1_5 LIV1_5A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Interesser
      1 Interesser  
93 LIV1_6 LIV1_6A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Andet
      1 Andet  
94 LIV1_88 LIV1_88A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
95 LIV1_99 LIV1_99A 0 Ikke valgt Når du tænker på, hvem du egentlig er – hvad er så vigtigst for dig?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
96 LIV6_1 LIV6_1A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Helbredet
      1 Helbredet  
97 LIV6_2 LIV6_2A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Familielivet
      1 Familielivet  
98 LIV6_3 LIV6_3A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Venner
      1 Venner  
99 LIV6_4 LIV6_4A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Økonomi
      1 Økonomi  
100 LIV6_5 LIV6_5A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Arbejde
      1 Arbejde  
101 LIV6_6 LIV6_6A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Friheden til selv at vælge
      1 Friheden til selv at vælge  
102 LIV6_7 LIV6_7A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Andet
      1 Andet  
103 LIV6_88 LIV6_88A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
104 LIV6_99 LIV6_99A 0 Ikke valgt Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig – hvad tænker du så på?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
105 LIV14_1 LIV14_1A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Mangel på penge
      1 Mangel på penge  
106 LIV14_2 LIV14_2A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Mangel på tid
      1 Mangel på tid  
107 LIV14_3 LIV14_3A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Mit helbred
      1 Mit helbred  
108 LIV14_4 LIV14_4A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Omsorgsforpligtelser
      1 Omsorgsforpligtelser  
109 LIV14_5 LIV14_5A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Mangel på sociale relationer
      1 Mangel på sociale relationer  
110 LIV14_6 LIV14_6A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Andet
      1 Andet  
111 LIV14_7 LIV14_7A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Nej
      1 Nej  
112 LIV14_88 LIV14_8A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
113 LIV14_99 LIV14_9A 0 Ikke valgt Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
114 LIV20_1 LIV20_1A 1 Passer i høj grad på mig Jeg føler, at livet er fuldt af muligheder.
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
115 LIV20_2 LIV20_2A 1 Passer i høj grad på mig Jeg bekymrer mig ikke så meget om de ting, jeg ikke kan lave om på.
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
116 LIV20_3 LIV20_3A 1 Passer i høj grad på mig Jeg tænker meget over, hvad andre synes om det, jeg gør.
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
117 ALDER1 ALDER1A 1 Jeg føler mig meget yngre Hvilket af følgende udsagn synes du passer bedst på dig, når det handler om din nuværende alder?
      2 Jeg føler mig lidt yngre  
      3 Jeg føler, min alder passer godt til mig  
      4 Jeg føler mig lidt ældre  
      5 Jeg føler mig meget ældre  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
118 ALDER13_1 ALDER13A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, sygdom
      1 Ja, sygdom  
119 ALDER13_2 ALDER11A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, afhængighed af andre
      1 Ja, afhængighed af andre  
120 ALDER13_3 ALDER12A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, utilstrækkelig pleje
      1 Ja, utilstrækkelig pleje  
121 ALDER13_4 ALDER14A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, ensomhed
      1 Ja, ensomhed  
122 ALDER13_5 ALDER15A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, dårlig økonomi
      1 Ja, dårlig økonomi  
123 ALDER13_6 ALDER16A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ja, andet
      1 Ja, andet  
124 ALDER13_7 ALDER17A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Nej
      1 Nej  
125 ALDER13_88 ALDER18A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
126 ALDER13_99 ALDER19A 0 Ikke valgt Er der forhold i fremtiden, du især frygter?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
127 SUND1 SUND1A 1 Fremragende Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?
      2 Vældig godt  
      3 Godt  
      4 Mindre godt  
      5 Dårligt  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
128 SUND7_15 SUND7_1A 1 Ja, meget begrænset Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter? Det kan fx være indkøb, besøg hos venner/ familie eller deltagelse i fritidsaktiviteter.
      2 Ja, lidt begrænset  
      3 Nej, slet ikke begrænset  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
129 ENS1_1 ENS1_1A 1 Næsten aldrig eller aldrig Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?
      2 En gang imellem  
      3 Ofte  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
130 ENS1_2 ENS1_2A 1 Næsten aldrig eller aldrig Hvor ofte føler du dig udenfor?
      2 En gang imellem  
      3 Ofte  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
131 ENS1_3 ENS1_3A 1 Næsten aldrig eller aldrig Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?
      2 En gang imellem  
      3 Ofte  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
132 SN1 SN1A 1 Ja Har du stadig en eller begge af dine forældre eller svigerforældre?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
133 SN1_1 SN1_1A 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dem personligt, pr. telefon, sms, via e-mail, sociale medier, Skype mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
134 SN1_2_1 SN1_2_1A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Personlig kontakt
      1 Personlig kontakt  
135 SN1_2_2 SN1_2_2A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Telefonsamtale
      1 Telefonsamtale  
136 SN1_2_3 SN1_2_3A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sms eller e-mail
      1 Sms eller e-mail  
137 SN1_2_4 SN1_2_4A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sociale medier fx Facebook
      1 Sociale medier fx Facebook  
138 SN1_2_5 SN1_2_5A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Videoopkald fx FaceTime eller Skype
      1 Videoopkald fx FaceTime eller Skype  
139 SN1_2_6 SN1_2_6A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Andet
      1 Andet  
140 SN1_2_88 SN1_2_8A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
141 SN1_2_99 SN1_2_9A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
142 SN2 SN2A 1 Ja Har du børn og/eller svigerbørn?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
143 SN2_0 SN2_0A 1 Ja Har du børn over 18 år, som er flyttet hjemmefra?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
144 SN2_1 SN2_1A 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dine børn/svigerbørn personligt, pr. telefon, sms, via e-mail, sociale medier, Skype mv.? Du bedes se bort fra hjemmeboende børn.
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
145 SN2_2_1 SN2_2_1A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Personlig kontakt
      1 Personlig kontakt  
146 SN2_2_2 SN2_2_2A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Telefonsamtale
      1 Telefonsamtale  
147 SN2_2_3 SN2_2_3A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sms eller e-mail
      1 Sms eller e-mail  
148 SN2_2_4 SN2_2_4A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sociale medier fx Facebook
      1 Sociale medier fx Facebook  
149 SN2_2_5 SN2_2_5A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Videoopkald fx FaceTime eller Skype
      1 Videoopkald fx FaceTime eller Skype  
150 SN2_2_6 SN2_2_6A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Andet
      1 Andet  
151 SN2_2_88 SN2_2_8A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
152 SN2_2_99 SN2_2_9A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
153 SN3 SN3A 1 Ja Har du børnebørn og/eller oldebørn?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
154 SN3_1 SN3_1A 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dem personligt, pr. telefon, sms, via e-mail, sociale medier, Skype mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
155 SN3_2_1 SN3_2_1A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Personlig kontakt
      1 Personlig kontakt  
156 SN3_2_2 SN3_2_2A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Telefonsamtale
      1 Telefonsamtale  
157 SN3_2_3 SN3_2_3A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sms eller e-mail
      1 Sms eller e-mail  
158 SN3_2_4 SN3_2_4A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sociale medier fx Facebook
      1 Sociale medier fx Facebook  
159 SN3_2_5 SN3_2_5A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Videoopkald fx FaceTime eller Skype
      1 Videoopkald fx FaceTime eller Skype  
160 SN3_2_6 SN3_2_6A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Andet
      1 Andet  
161 SN3_2_88 SN3_2_8A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
162 SN3_2_99 SN3_2_9A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
163 SN4 SN4A 1 Ja Har du anden familie, fx bror/søster, kusiner/fætre, onkler/tanter, nevøer/niecer mv?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
164 SN4_1 SN4_1A 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dem personligt, pr. telefon, sms, via e-mail, sociale medier, Skype mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
165 SN4_2_1 SN4_2_1A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Personlig kontakt
      1 Personlig kontakt  
166 SN4_2_2 SN4_2_2A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Telefonsamtale
      1 Telefonsamtale  
167 SN4_2_3 SN4_2_3A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sms eller e-mail
      1 Sms eller e-mail  
168 SN4_2_4 SN4_2_4A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sociale medier fx Facebook
      1 Sociale medier fx Facebook  
169 SN4_2_5 SN4_2_5A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Videoopkald fx FaceTime eller Skype
      1 Videoopkald fx FaceTime eller Skype  
170 SN4_2_6 SN4_2_6A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Andet
      1 Andet  
171 SN4_2_88 SN4_2_8A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
172 SN4_2_99 SN4_2_9A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
173 SN5 SN5A 1 Ja Har du venner eller bekendte? Naboer registreres som venner/bekendte, hvis de opfattes som sådanne.
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
174 SN5_1 SN5_1A 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dem personligt, pr. telefon, sms, via e-mail, sociale medier, Skype mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
175 SN5_2_1 SN5_2_1A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Personlig kontakt
      1 Personlig kontakt  
176 SN5_2_2 SN5_2_2A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Telefonsamtale
      1 Telefonsamtale  
177 SN5_2_3 SN5_2_3A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sms eller e-mail
      1 Sms eller e-mail  
178 SN5_2_4 SN5_2_4A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Sociale medier fx Facebook
      1 Sociale medier fx Facebook  
179 SN5_2_5 SN5_2_5A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Videoopkald fx FaceTime eller Skype
      1 Videoopkald fx FaceTime eller Skype  
180 SN5_2_6 SN5_2_6A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Andet
      1 Andet  
181 SN5_2_88 SN5_2_8A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
182 SN5_2_99 SN5_2_9A 0 Ikke valgt På hvilken måde er du i kontakt med dem?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
183 SN6 SN6A 1 Ja Har du fået nye venner eller bekendte inden for de seneste fem år?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
184 SN7 SN7A 1 Ja, altid Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?
      2 Ja, for det meste  
      3 Ja, nogen gange  
      4 Nej, aldrig eller næsten aldrig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
185 SN8 SN8A 1 Ja Har du, inden for den sidste måned, ydet praktisk hjælp til familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
186 SN9_1 SN9_1A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Forældre eller svigerforældre
      1 Forældre eller svigerforældre  
187 SN9_2 SN9_2A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Børn og svigerbørn
      1 Børn og svigerbørn  
188 SN9_3 SN9_3A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Børnebørn og oldebørn
      1 Børnebørn og oldebørn  
189 SN9_4 SN9_4A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Anden familie
      1 Anden familie  
190 SN9_5 SN9_5A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Venner og bekendte
      1 Venner og bekendte  
191 SN9_88 SN9_88A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
192 SN9_99 SN9_99A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
193 SN9X1_1 SN9X1_1A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
194 SN9X1_2 SN9X1_2A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
195 SN9X1_3 SN9X1_3A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Kørsel
      1 Kørsel  
196 SN9X1_4 SN9X1_4A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
197 SN9X1_5 SN9X1_5A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
198 SN9X1_6 SN9X1_6A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
199 SN9X1_7 SN9X1_7A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Andet
      1 Andet  
200 SN9X1_88 SN9X1_8A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
201 SN9X1_99 SN9X1_9A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine forældre eller svigerforældre med?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
202 SN9X2_1 SN9X2_1A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
203 SN9X2_2 SN9X2_2A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
204 SN9X2_3 SN9X2_3A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
205 SN9X2_4 SN9X2_4A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Kørsel
      1 Kørsel  
206 SN9X2_5 SN9X2_5A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
207 SN9X2_6 SN9X2_6A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
208 SN9X2_7 SN9X2_7A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
209 SN9X2_8 SN9X2_8A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Andet
      1 Andet  
210 SN9X2_88 SN9X2_9A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
211 SN9X2_99 SN9X210A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børn eller svigerbørn med?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
212 SN9X3_1 SN9X3_1A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
213 SN9X3_2 SN9X3_2A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
214 SN9X3_3 SN9X3_3A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
215 SN9X3_4 SN9X3_4A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Kørsel
      1 Kørsel  
216 SN9X3_5 SN9X3_5A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
217 SN9X3_6 SN9X3_6A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
218 SN9X3_8 SN9X3_8A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Andet
      1 Andet  
219 SN9X3_88 SN9X3_7A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
220 SN9X3_99 SN9X3_9A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet dine børnebørn eller oldebørn med?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
221 SN9X4_1 SN9X4_1A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
222 SN9X4_2 SN9X4_2A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
223 SN9X4_3 SN9X4_3A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
224 SN9X4_4 SN9X4_4A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Kørsel
      1 Kørsel  
225 SN9X4_5 SN9X4_5A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
226 SN9X4_6 SN9X4_6A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
227 SN9X4_7 SN9X4_7A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
228 SN9X4_8 SN9X4_8A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Andet
      1 Andet  
229 SN9X4_88 SN9X4_9A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
230 SN9X4_99 SN9X410A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet anden familie med?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
231 SN9X5_1 SN9X5_1A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
232 SN9X5_2 SN9X5_2A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
233 SN9X5_3 SN9X5_3A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
234 SN9X5_4 SN9X5_4A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Kørsel
      1 Kørsel  
235 SN9X5_5 SN9X5_5A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
236 SN9X5_6 SN9X5_6A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
237 SN9X5_7 SN9X5_7A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
238 SN9X5_8 SN9X5_8A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Andet
      1 Andet  
239 SN9X5_88 SN9X5_9A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
240 SN9X5_99 SN9X510A 0 Ikke valgt Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
241 SN10 SN10A 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer har du i gennemsnit hjulpet familie, venner eller bekendte pr. uge?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
242 SN11_SAMLEVER SN11_SAA 1 Ja Har du, inden for den seneste måned, hjulpet din ægtefælle/samlever med personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
243 SN11_PARTNER SN11_PAA 1 Ja Har du, inden for den seneste måned, hjulpet din ægtefælle/partner med personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
244 SN12_SAMLEVER SN12_SAA 1 Ja Har du, indenfor den seneste måned, selv modtaget hjælp fra din ægtefælle/samlever til personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
245 SN12_PARTNER SN12_PAA 1 Ja Har du, indenfor den seneste måned, selv modtaget hjælp fra din ægtefælle/partner til personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
246 SN13 SN13A 1 Ja Har du, inden for den seneste måned, selv fået hjælp fra familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
247 SN14_1 SN14_1A 0 Ikke valgt Hvem har du fået hjælp af?: Forældre eller svigerforældre
      1 Forældre eller svigerforældre  
248 SN14_2 SN14_2A 0 Ikke valgt Hvem har du fået hjælp af?: Børn og svigerbørn
      1 Børn og svigerbørn  
249 SN14_3 SN14_3A 0 Ikke valgt Hvem har du fået hjælp af?: Børnebørn og oldebørn
      1 Børnebørn og oldebørn  
250 SN14_4 SN14_4A 0 Ikke valgt Hvem har du fået hjælp af?: Anden familie
      1 Anden familie  
251 SN14_5 SN14_5A 0 Ikke valgt Hvem har du fået hjælp af?: Venner og bekendte
      1 Venner og bekendte  
252 SN14_88 SN14_88A 0 Ikke valgt Hvem har du fået hjælp af?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
253 SN14_99 SN14_99A 0 Ikke valgt Hvem har du fået hjælp af?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
254 SN14X1_1 SN14X1_A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
255 SN14X1_2 SN14X11A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
256 SN14X1_3 SN14X12A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
257 SN14X1_4 SN14X13A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Kørsel
      1 Kørsel  
258 SN14X1_5 SN14X14A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
259 SN14X1_6 SN14X15A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
260 SN14X1_7 SN14X16A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
261 SN14X1_8 SN14X17A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Andet
      1 Andet  
262 SN14X1_88 SN14X18A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
263 SN14X1_99 SN14X19A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine forældre eller svigerforældre?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
264 SN14X2_1 SN14X2_A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
265 SN14X2_2 SN14X21A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
266 SN14X2_3 SN14X22A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
267 SN14X2_4 SN14X23A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Kørsel
      1 Kørsel  
268 SN14X2_5 SN14X24A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
269 SN14X2_6 SN14X25A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
270 SN14X2_7 SN14X26A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
271 SN14X2_8 SN14X27A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Andet
      1 Andet  
272 SN14X2_88 SN14X28A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
273 SN14X2_99 SN14X29A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børn eller svigerbørn?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
274 SN14X3_1 SN14X3_A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
275 SN14X3_2 SN14X31A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
276 SN14X3_3 SN14X32A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
277 SN14X3_4 SN14X33A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Kørsel
      1 Kørsel  
278 SN14X3_5 SN14X34A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
279 SN14X3_6 SN14X35A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
280 SN14X3_7 SN14X36A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
281 SN14X3_8 SN14X37A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Andet
      1 Andet  
282 SN14X3_88 SN14X38A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
283 SN14X3_99 SN14X39A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af dine børnebørn eller oldebørn?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
284 SN14X4_1 SN14X4_A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
285 SN14X4_2 SN14X41A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
286 SN14X4_3 SN14X42A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
287 SN14X4_4 SN14X43A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Kørsel
      1 Kørsel  
288 SN14X4_5 SN14X44A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
289 SN14X4_6 SN14X45A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
290 SN14X4_7 SN14X46A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
291 SN14X4_8 SN14X47A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Andet
      1 Andet  
292 SN14X4_88 SN14X48A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
293 SN14X4_99 SN14X49A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af anden familie?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
294 SN14X5_1 SN14X5_A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Børnepasning
      1 Børnepasning  
295 SN14X5_2 SN14X51A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Hjælp til bolig og/eller have
      1 Hjælp til bolig og/eller have  
296 SN14X5_3 SN14X52A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.
      1 Huslige gøremål fx indkøb, rengøring, tøjvask, madlavning mv.  
297 SN14X5_4 SN14X53A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Kørsel
      1 Kørsel  
298 SN14X5_5 SN14X54A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix
      1 Hjælp til computer, tv mv., fx NemID/MitID eller Netflix  
299 SN14X5_6 SN14X55A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Kontakt til myndigheder
      1 Kontakt til myndigheder  
300 SN14X5_7 SN14X56A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning
      1 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
301 SN14X5_8 SN14X57A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Andet
      1 Andet  
302 SN14X5_88 SN14X58A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
303 SN14X5_99 SN14X59A 0 Ikke valgt Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
304 SN15 SN15A 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer har du i gennemsnit fået hjælp af familie, venner eller bekendte pr. uge?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
305 SN16 SN16A 1 Ja Har du, inden for de seneste 5 år, hjulpet familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med, økonomisk?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
306 SN17_1 SN17_1A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Forældre eller svigerforældre
      1 Forældre eller svigerforældre  
307 SN17_2 SN17_2A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Børn og svigerbørn
      1 Børn og svigerbørn  
308 SN17_3 SN17_3A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Børnebørn og oldebørn
      1 Børnebørn og oldebørn  
309 SN17_4 SN17_4A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Anden familie
      1 Anden familie  
310 SN17_5 SN17_5A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Venner og bekendte
      1 Venner og bekendte  
311 SN17_88 SN17_88A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
312 SN17_99 SN17_99A 0 Ikke valgt Hvem har du hjulpet?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
313 SN17X2_1 SN17X2_A 0 Ikke valgt På hvilken måde har du hjulpet?: Pengebeløb ud over almindelige gaver
      1 Pengebeløb ud over almindelige gaver  
314 SN17X2_2 SN17X21A 0 Ikke valgt På hvilken måde har du hjulpet?: Større køb fx lejlighed eller bil
      1 Større køb fx lejlighed eller bil  
315 SN17X2_3 SN17X22A 0 Ikke valgt På hvilken måde har du hjulpet?: Lån
      1 Lån  
316 SN17X2_4 SN17X23A 0 Ikke valgt På hvilken måde har du hjulpet?: Andet
      1 Andet  
317 SN17X2_88 SN17X24A 0 Ikke valgt På hvilken måde har du hjulpet?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
318 SN17X2_99 SN17X25A 0 Ikke valgt På hvilken måde har du hjulpet?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
319 SN17X3 SN17X3A 1 Ja Har du, inden for de sidste 5 år, selv fået økonomisk hjælp fra familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
320 SOC50 SOC50A 1 Ja De næste spørgsmål handler om hjemmehjælp. Har du, indenfor den seneste måned, modtaget kommunal hjemmehjælp, inklusiv private leverandører, anvist af kommunen?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
321 SOC51 SOC51A 1 Praktisk hjælp fx rengøring, indkøb, tøjvask, tilberedning af mad, ledsagelse udenfor hjem mv. Hvad har du modtaget hjemmehjælp til?
      2 Personlig pleje fx personlig hygiejne, påklædning, sengelægning mv.  
      3 Begge dele  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
322 SOC52 SOC52A 1 Ja Har du inden for den seneste måned selv betalt for at få praktisk hjælp?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
323 SOC59_1_1 SOC59_1A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Kommunal hjemmehjælp
      1 Kommunal hjemmehjælp  
324 SOC59_1_2 SOC59_2A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Hjælp, jeg selv betaler
      1 Hjælp, jeg selv betaler  
325 SOC59_1_3 SOC59_3A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Min familie
      1 Min familie  
326 SOC59_1_4 SOC59_4A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Frivillige
      1 Frivillige  
327 SOC59_1_5 SOC59_5A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Venner/bekendte
      1 Venner/bekendte  
328 SOC59_1_6 SOC59_6A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Andre
      1 Andre  
329 SOC59_1_88 SOC59_7A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
330 SOC59_1_99 SOC59_8A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
331 SOC59_2_1 SOC59_9A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Kommunal hjemmehjælp
      1 Kommunal hjemmehjælp  
332 SOC59_2_2 SOC5910A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Hjælp, jeg selv betaler
      1 Hjælp, jeg selv betaler  
333 SOC59_2_3 SOC5911A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Min familie
      1 Min familie  
334 SOC59_2_4 SOC5912A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Frivillige
      1 Frivillige  
335 SOC59_2_5 SOC5913A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Venner/bekendte
      1 Venner/bekendte  
336 SOC59_2_6 SOC5914A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Andre
      1 Andre  
337 SOC59_2_88 SOC5915A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
338 SOC59_2_99 SOC5916A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
339 SOC52_1 SOC52_1A 1 Ja Har du inden for den seneste måned selv betalt for at få personlig pleje?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
340 SOC60_1_1 SOC60_1A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Kommunal hjemmehjælp
      1 Kommunal hjemmehjælp  
341 SOC60_1_2 SOC60_2A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Hjælp, jeg selv betaler
      1 Hjælp, jeg selv betaler  
342 SOC60_1_3 SOC60_3A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Min familie
      1 Min familie  
343 SOC60_1_4 SOC60_4A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Frivillige
      1 Frivillige  
344 SOC60_1_5 SOC60_5A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Venner/bekendte
      1 Venner/bekendte  
345 SOC60_1_6 SOC60_6A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Andre
      1 Andre  
346 SOC60_1_88 SOC60_7A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
347 SOC60_1_99 SOC60_8A 0 Ikke valgt Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
348 SOC60_2_1 SOC60_9A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Kommunal hjemmehjælp
      1 Kommunal hjemmehjælp  
349 SOC60_2_2 SOC6010A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Hjælp, jeg selv betaler
      1 Hjælp, jeg selv betaler  
350 SOC60_2_3 SOC6011A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Min familie
      1 Min familie  
351 SOC60_2_4 SOC6012A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Frivillige
      1 Frivillige  
352 SOC60_2_5 SOC6013A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Venner/bekendte
      1 Venner/bekendte  
353 SOC60_2_6 SOC6014A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Andre
      1 Andre  
354 SOC60_2_88 SOC6015A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
355 SOC60_2_99 SOC6016A 0 Ikke valgt Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører den?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
356 VAER1 VAER1A 1 I høj grad I hvilken grad vurderer du, at ældre i hjemmeplejen og på plejehjem i Danmark generelt får en værdig pleje og omsorg i dag?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
357 VAER_NY1 VAER_NYA 1 Ja Har du selv eller dine nærmeste oplevet kritisable eller uværdige forhold i hjemmepleje og på plejehjem i Danmark?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
358 VAER2 VAER2A 1 I høj grad I hvilken grad vurderer du, at ældre på hospitaler i Danmark generelt får en værdig behandling, pleje og omsorg i dag?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
359 VAER_NY2 VAER_N1A 1 Ja Har du selv eller dine nærmeste oplevet kritisable eller uværdige forhold med hensyn til behandling, pleje og omsorg på de danske hospitaler?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
360 VELF7A_15 VELF7A_A 1 Velfærdsstaten skal udbygges Det diskuteres ofte, hvilke opgaver velfærdssamfundet skal løse, og hvilke opgaver den enkelte borger har ansvaret for. Mener du, at velfærdsstaten skal udbygges, eller at den enkelte skal tage større ansvar?
      2 Den nuværende balance skal opretholdes  
      3 Den enkelte skal tage større ansvar  
      4 Ved ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
361 VELF71_15 VELF71_A 1 I høj grad I hvilken grad har du tillid til, at du vil få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis du får behov pga. svækkelse?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
362 VELF70_15 VELF70_A 1 I høj grad I hvilken grad har du tillid til, at du vil få den nødvendige behandling fra det offentlige, hvis du bliver syg?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
363 VELF72_15 VELF72_A 1 Ja Sparer du op til selv at kunne betale for den hjælp og pleje, du måtte få brug for?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
364 VELF72_1_15 VELF721A 1 Ja Overvejer du at spare op til selv at kunne betale for den hjælp og pleje, du måtte få brug for?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
365 VELF73_15_1 VELF73_A 1 Helt enig Pårørende bør fremover have pligt til at udføre en del af den ældrepleje, som det offentlige i dag står for.
      2 Delvis enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvis uenig  
      5 Helt uenig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
366 VELF73_15_2 VELF731A 1 Helt enig Frivillige bør fremover udføre en del af den ældrepleje, som det offentlige i dag står for.
      2 Delvis enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvis uenig  
      5 Helt uenig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
367 VELF73_15_3 VELF732A 1 Helt enig Flere offentlige opgaver inden for ældrepleje kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private leverandører.
      2 Delvis enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvis uenig  
      5 Helt uenig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
368 VELF73_15_4 VELF733A 1 Helt enig Ældre bør fremover delvist selv betale for den hjemmehjælp, de har behov for.
      2 Delvis enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvis uenig  
      5 Helt uenig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
369 ARB_NYT ARB_NYTA 1 Jeg ønsker at forlade arbejdsmarkedet, så snart det er muligt for mig Hvilke af følgende udsagn beskriver bedst dine ønsker i forhold til at være på arbejdsmarkedet?
      2 Jeg ønsker at forlade arbejdsmarkedet lidt før folkepensionsalderen  
      3 Jeg ønsker at forlade arbejdsmarkedet, når jeg når folkepensionsalderen  
      4 Jeg ønsker at forlade arbejdsmarkedet lidt efter folkepensionsalderen  
      5 Jeg ønsker at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
370 ARB6B_15 ARB6B_1A 1 Ja Regner du med, at du kan gå på pension, når du ønsker?
      2 Nej, jeg regner med, at jeg må stoppe før, jeg ønsker  
      3 Nej, jeg regner med, at jeg er nødt til at blive på arbejdsmarkedet længere, end jeg ønsker  
      4 Ved ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
371 ARB7 VEDIKKE 888 Ønsker ikke at svare Ved hvilken alder forestiller du dig at holde helt op med at arbejde, forudsat nogenlunde uændret helbred?
      999 Ved ikke  
372 ARB17_SAMLEVER_1 ARB17_SA 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Havde lyst til at stoppe
      1 Havde lyst til at stoppe  
373 ARB17_SAMLEVER_2 ARB17_1A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Det var økonomisk gunstigt
      1 Det var økonomisk gunstigt  
374 ARB17_SAMLEVER_3 ARB17_2A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. ægtefælle/samlever/partner
      1 Pga. ægtefælle/samlever/partner  
375 ARB17_SAMLEVER_4 ARB17_3A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. helbred
      1 Pga. helbred  
376 ARB17_SAMLEVER_5 ARB17_4A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. ændringer på arbejdspladsen
      1 Pga. ændringer på arbejdspladsen  
377 ARB17_SAMLEVER_6 ARB17_5A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Blev sagt op
      1 Blev sagt op  
378 ARB17_SAMLEVER_7 ARB17_6A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Pga. aldersgrænse
      1 Pga. aldersgrænse  
379 ARB17_SAMLEVER_8 ARB17_7A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Andet
      1 Andet  
380 ARB17_SAMLEVER_88 ARB17_8A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
381 ARB17_SAMLEVER_99 ARB17_9A 0 Ikke valgt Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
382 ARB17_OTH   512 Tekstvariabel Hvilke andre forhold?
383 ARB17A ARB17AA 1 Jeg ville gerne have fortsat længere Hvordan ser du i dag på din afgang fra arbejdsmarkedet?
      2 Det var et godt tidspunkt at stoppe på  
      3 Jeg ville gerne have stoppet tidligere  
      4 Andet  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
384 ARB9B VEDIKKE 888 Ønsker ikke at svare Ved hvilken alder holdt du op med at arbejde?
      999 Ved ikke  
385 FRIVI1_15 FRIVI1_A 1 Ja Er du på nuværende tidspunkt aktiv som frivillig?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
386 FRIVI1B_15 FRIVI1BA 1 Ja Har du været aktiv som frivillig inden for de seneste fem år?
      2 Nej  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
387 FRIVI2 FRIVI2A 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer i gennemsnit om ugen?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
388 FRIVI4_UD1_15_1 FRIVI4_A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: At du ikke behøver at binde dig
      1 At du ikke behøver at binde dig  
389 FRIVI4_UD1_15_2 FRIVI41A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: At det foregår i dit lokalområde
      1 At det foregår i dit lokalområde  
390 FRIVI4_UD1_15_3 FRIVI42A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: At det er noget, der interesserer dig
      1 At det er noget, der interesserer dig  
391 FRIVI4_UD1_15_4 FRIVI43A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: At det giver dig et socialt fællesskab
      1 At det giver dig et socialt fællesskab  
392 FRIVI4_UD1_15_5 FRIVI44A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: At du gør en forskel
      1 At du gør en forskel  
393 FRIVI4_UD1_15_6 FRIVI45A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: At du kan bruge dine kompetencer
      1 At du kan bruge dine kompetencer  
394 FRIVI4_UD1_15_7 FRIVI46A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: Andet
      1 Andet  
395 FRIVI4_UD1_15_88 FRIVI47A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
396 FRIVI4_UD1_15_99 FRIVI48A 0 Ikke valgt Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
397 FRIVI3_15 FRIVI3_A 1 Ja, bestemt Vil du i løbet af de næste 5 år være aktiv som frivillig?
      2 Ja, måske  
      3 Nej, sandsynligvis ikke  
      4 Nej, bestemt ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
398 OEK_NY OEK_NYA 1 Særdeles god Hvordan vil du alt i alt bedømme din økonomiske situation?
      2 God  
      3 Nogenlunde  
      4 Dårlig  
      5 Meget dårlig  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
399 OEKO1_OV OEKO1_OA 1 Bedre I forhold til nu hvordan tror du, din levestandard bliver, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet?
      2 Uændret  
      3 Dårligere  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
400 OEKO1_UN OEKO1_UA 1 Bedre Hvordan har din levestandard været, siden du trak dig tilbage fra arbejdsmarkedet i forhold til før?
      2 Uændret  
      3 Dårligere  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
401 OEKO4 OEKO4A 1 Ja, bestemt Planlægger du at efterlade en økonomisk arv til dine børn/børnebørn/oldebørn?
      2 Ja, måske  
      3 Nej, sandsynligvis ikke  
      4 Nej, bestemt ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
402 ALDIT1 ALDIT1A 1 Ja, positivt Oplever du at blive forskelsbehandlet pga. din alder?
      2 Ja, negativt  
      3 Både positivt og negativt  
      4 Nej  
      5 Ved ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
403 ALDIT12_1 ALDIT12A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: På arbejdsmarkedet
      1 På arbejdsmarkedet  
404 ALDIT12_2 ALDIT11A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: I sundhedsvæsenet
      1 I sundhedsvæsenet  
405 ALDIT12_3 ALDIT13A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Digitalt
      1 Digitalt  
406 ALDIT12_4 ALDIT14A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: I det offentlige rum fx i byrummet og den offentlige transport
      1 I det offentlige rum fx i byrummet og den offentlige transport  
407 ALDIT12_5 ALDIT15A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Finansielt
      1 Finansielt  
408 ALDIT12_6 ALDIT16A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Som forbruger generelt
      1 Som forbruger generelt  
409 ALDIT12_7 ALDIT17A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Andre områder
      1 Andre områder  
410 ALDIT12_88 ALDIT18A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
411 ALDIT12_99 ALDIT19A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
412 ALDI_NYT_1 ALDI_NYA 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: På arbejdsmarkedet
      1 På arbejdsmarkedet  
413 ALDI_NYT_2 ALDI_N1A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: I sundhedsvæsenet
      1 I sundhedsvæsenet  
414 ALDI_NYT_3 ALDI_N2A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: Digitalt
      1 Digitalt  
415 ALDI_NYT_4 ALDI_N3A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: I det offentlige rum fx i byrummet og den offentlige transport
      1 I det offentlige rum fx i byrummet og den offentlige transport  
416 ALDI_NYT_5 ALDI_N4A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: Finansielt
      1 Finansielt  
417 ALDI_NYT_6 ALDI_N5A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: Som forbruger generelt
      1 Som forbruger generelt  
418 ALDI_NYT_7 ALDI_N6A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: Andre områder
      1 Andre områder  
419 ALDI_NYT_88 ALDI_N7A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: Ønsker ikke at svare
      1 Ønsker ikke at svare  
420 ALDI_NYT_99 ALDI_N8A 0 Ikke valgt Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet positivt pga. din alder?: Ved ikke
      1 Ved ikke  
421 ALDIT14 ALDIT10A 1 I høj grad I hvilken grad føler du, at du i dag kan følge med i udviklingen inden for teknologi, fx computer, smartphones og tablets?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
422 ALDIT14_1 ALDIT20A 1 I høj grad I hvilken grad er det noget, der bekymrer dig?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
423 CORONA1 CORONA1A 1 Ja, den er meget dårligere Er din livskvalitet påvirket af COVID-19-pandemien? Sammenlign med din livskvalitet før COVID-19-pandemien.
      2 Ja, den er lidt dårligere  
      3 Nej, den er uændret  
      4 Ja, den er lidt bedre  
      5 Ja, den er meget bedre  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke  
424 AUXSLUT AUXSLUTA 1 Ja, Danmarks Statistik må gerne kontakte mig igen angående denne undersøgelse om 5 år. Tusind tak for din besvarelse. Denne undersøgelse vil med stor sandsynlighed blive gentaget igen om 5 år. Må vi kontakte dig igen, tidligst om 5 år, hvis vi får brug for det? Selvom du er fuldstændig anonym, er det en stor fordel, at det er de samme
      2 Nej tak, jeg ønsker ikke at være med igen.  
      88 Ønsker ikke at svare  
      99 Ved ikke