Tekstvariable i data før sletning

Skemarækkefølge Variabelnavn Formatnavn Svarværdi/tekstlængde Svartekst Spørgsmålstekst
1 PNR   10 Tekstvariabel PNR
2 KOEN KON 1 Mand Køn
      2 Kvinde  
3 UNDERSTYPE1 UTYPE1_ 1 50-54 år Aldersgruppe
      2 55-59 år  
      3 60-64 år  
      4 65-69 år  
      5 70-74 år  
      6 75-79 år  
      7 80-84 år  
      8 85-89 år  
4 UNDERSTYPE2 UTYPE2_ 1 1. Med i populationen 2010 Med i population 2010
      2 2. Ny i forhold til populationen 2010  
5 UNDERSTYPE3 UTYPE3_ 1 1. Med i stikprøven 2010 Med i stikprøve 2010
      2 2. Ikke med i stikprøven 2010  
6 SOCIOGRP SOCIO 1 1 Beskæftigede Socioøkonomisk status gruppering
      2 2 Ej beskæftigede  
7 UDDGRP UDD 1 1 Grundskole og uoplyst Uddannelse gruppering
      2 2 KVU, gymnasial og erhvervsfaglig  
      3 3 MVU/LVU/Ph.D  
8 PINDKGRP PINDKOM 1 1 -150 Personlig indkomst gruppering
      2 2 150-200  
      3 3 200-300  
      4 4 +300  
9 STIK STIK 1 I stikprøven  
      2 I populationen men ikke i stikprøven  
10 INT_RESULTAT INTVIEW 1 1. Svar Status for undersøgelse
      2 2. Ikke truffet  
      3 3. Nægter  
      4 4. Øvrigt bortfald  
      5 5. Sprogvanskeligheder  
      6 6. Ikke relevant  
      7 7. Ikke kontakt på tlf.nr.  
      8 8. Ikke fundet tlf.nr.  
      9 9. Adrbeskyttet mv.  
      10 10. Delvist gennemført  
11 METODE METODE 1 1. Telefon Indsamlingsmetode
      2 2. Web  
      9 9. Ikke svaret  
12 PERVGT     Nummerisk variabel uden format Vægt
13 GI     Nummerisk variabel uden format GI
14 BAGGR1 TREL 1 Lønmodtager Hvad er din nuværende relation til arbejdsmarkedet?
      2 Selvstændig eller medarbejdende ægtefælle  
      3 Efterlønsmodtager med supplerende arbejdsindkomst  
      4 Folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst  
      5 Efterlønsmodtager uden supplerende arbejdsindkomst  
      6 Folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst  
      7 Førtidspensionist  
      8 Fleksjob/anden støttet beskæftigelse  
      9 Ledig  
      10 Studerende  
      11 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
15 BAGGR2 TTIMER 1 Mindre end 10 timer om ugen Hvor mange timer arbejder du om ugen?
      2 10-19 timer om ugen  
      3 20 - 29 timer om ugen  
      4 30 - 36 timer om ugen  
      5 37 timer eller mere om ugen  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
16 BAGGR4 THOVEDB 1 Ufaglært arbejde Du har sikkert prøvet at arbejde med forskellige ting i dit arbejdsliv, men hvad synes du er/har været din primære hovedbeskæftigelse?
      2 Faglært arbejde  
      3 Funktionær (ingen eller kort uddannelse)  
      4 Funktionær (mellemlang eller lang uddannelse)  
      5 Funktionær med ledelsesansvar, chef  
      6 Selvstændig eller medarbejdende ægtefælle  
      7 Andet  
      8 Har aldrig været tilknyttet arbejdsmarkedet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
17 BAGGR5 TBOLIG 1 Ejerbolig Bor du i ejer-, andels- eller lejebolig?
      2 Andelsbolig  
      3 Lejebolig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
18 BAGGR61 TTYPEB 1 Parcelhus Hvilken type bolig bor du i?
      2 Række-/ dobbelthus  
      3 Etagebolig/lejlighed  
      4 Landbrugsejendom - Stuehus  
      5 Bofællesskab  
      6 Sommerhus/kolonihavehus som helårsbolig  
      7 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      8 Anden boligform, fx værelse  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
19 BAGGR62 TTYPEB 1 Parcelhus Hvilken type bolig bor du i?
      2 Række-/ dobbelthus  
      3 Etagebolig/lejlighed  
      4 Landbrugsejendom - Stuehus  
      5 Bofællesskab  
      6 Sommerhus/kolonihavehus som helårsbolig  
      7 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      8 Anden boligform, fx værelse  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
20 BAGGR61_ELM_1 TELM 1 Valgt Parcelhus (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
21 BAGGR61_ELM_2 TELM 1 Valgt Række-/ dobbelthus (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
22 BAGGR61_ELM_3 TELM 1 Valgt Etagebolig/lejlighed (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
23 BAGGR61_ELM_4 TELM 1 Valgt Landbrugsejendom - Stuehus (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
24 BAGGR61_ELM_5 TELM 1 Valgt Bofællesskab (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
25 BAGGR61_ELM_6 TELM 1 Valgt Sommerhus/kolonihavehus som helårsbolig (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
26 BAGGR61_ELM_7 TELM 1 Valgt Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig) (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
27 BAGGR61_ELM_8 TELM 1 Valgt Anden boligform, fx værelse (8)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
28 BAGGR11_15 TBOLIGT 1 Under 1 år Hvor længe har du boet i din nuværende bolig?
      2 1-5 år  
      3 6-10 år  
      4 11-20 år  
      5 21-40 år  
      6 Over 40 år  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
29 BAGGR12_15 TGRAD 1 I høj grad I hvor høj grad understøtter den offentlige transport i dit lokalområde din mulighed for at deltage i lokalsamfundets tilbud og aktiviteter? 
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
30 BAGGR7A1 TFAMILIE 1 Familie Bor du i nærheden af familie eller venner? Angiv højst to svar.
      2 Venner  
      3 Ingen af delene  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
31 BAGGR7A2 TFAMILIE 1 Familie Bor du i nærheden af familie eller venner? Angiv højst to svar.
      2 Venner  
      3 Ingen af delene  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
32 BAGGR7A1_ELM_1 TELM 1 Valgt Familie (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
33 BAGGR7A1_ELM_2 TELM 1 Valgt Venner (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
34 BAGGR7A1_ELM_3 TELM 1 Valgt Ingen af delene (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
35 BAGGR8 JN 1 Ja Bor du alene?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
36 BAGGR901 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
37 BAGGR902 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
38 BAGGR903 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
39 BAGGR904 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
40 BAGGR905 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
41 BAGGR906 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
42 BAGGR907 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
43 BAGGR908 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
44 BAGGR909 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
45 BAGGR910 THVEMBOR 1 Ægtefælle/samlever Hvem bor du sammen med? Gerne flere svar.
      2 Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn  
      3 Hjemmeboende barn/børn  
      4 Forældre  
      5 Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie  
      6 Svigerforældre  
      7 Barnebarn/oldebarn  
      8 Anden familie  
      9 Ven/venner  
      10 Andre  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
46 BAGGR901_ELM_1 TELM 1 Valgt Ægtefælle/samlever (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
47 BAGGR901_ELM_2 TELM 1 Valgt Ægtefælle/samlever samt hjemmeboende barn/børn (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
48 BAGGR901_ELM_3 TELM 1 Valgt Hjemmeboende barn/børn (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
49 BAGGR901_ELM_4 TELM 1 Valgt Forældre (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
50 BAGGR901_ELM_5 TELM 1 Valgt Voksent barn/svigerbarn evt. med dennes familie (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
51 BAGGR901_ELM_6 TELM 1 Valgt Svigerforældre (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
52 BAGGR901_ELM_7 TELM 1 Valgt Barnebarn/oldebarn (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
53 BAGGR901_ELM_8 TELM 1 Valgt Anden familie (8)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
54 BAGGR901_ELM_9 TELM 1 Valgt Ven/venner (9)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
55 BAGGR901_ELM_10 TELM 1 Valgt Andre (10)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
56 BAGGR10 JN 1 Ja Er du i et fast forhold, hvor I har hver jeres bolig?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
57 BOLIG1_151 TBO 1 Nuværende bolig Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred? Angiv højst tre svar.
      2 Mindre bolig  
      3 Større bolig  
      4 Mere praktisk bolig  
      5 Billigere bolig  
      6 Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse  
      7 Bofællesskab  
      8 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      9 Bolig i udlandet  
      10 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
58 BOLIG1_152 TBO 1 Nuværende bolig Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred? Angiv højst tre svar.
      2 Mindre bolig  
      3 Større bolig  
      4 Mere praktisk bolig  
      5 Billigere bolig  
      6 Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse  
      7 Bofællesskab  
      8 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      9 Bolig i udlandet  
      10 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
59 BOLIG1_153 TBO 1 Nuværende bolig Hvordan vil du helst bo som ældre, forudsat nogenlunde uændret helbred? Angiv højst tre svar.
      2 Mindre bolig  
      3 Større bolig  
      4 Mere praktisk bolig  
      5 Billigere bolig  
      6 Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse  
      7 Bofællesskab  
      8 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      9 Bolig i udlandet  
      10 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
60 BOLIG1_151_ELM_1 TELM 1 Valgt Nuværende bolig (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
61 BOLIG1_151_ELM_2 TELM 1 Valgt Mindre bolig (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
62 BOLIG1_151_ELM_3 TELM 1 Valgt Større bolig (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
63 BOLIG1_151_ELM_4 TELM 1 Valgt Mere praktisk bolig (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
64 BOLIG1_151_ELM_5 TELM 1 Valgt Billigere bolig (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
65 BOLIG1_151_ELM_6 TELM 1 Valgt Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
66 BOLIG1_151_ELM_7 TELM 1 Valgt Bofællesskab (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
67 BOLIG1_151_ELM_8 TELM 1 Valgt Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig) (8)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
68 BOLIG1_151_ELM_9 TELM 1 Valgt Bolig i udlandet (9)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
69 BOLIG1_151_ELM_10 TELM 1 Valgt Andet (10)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
70 BOLIG2_151 TBO 1 Nuværende bolig Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo? Angiv højst tre svar.
      2 Mindre bolig  
      3 Større bolig  
      4 Mere praktisk bolig  
      5 Billigere bolig  
      6 Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse  
      7 Bofællesskab  
      8 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      9 Bolig i udlandet  
      10 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
71 BOLIG2_152 TBO 1 Nuværende bolig Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo? Angiv højst tre svar.
      2 Mindre bolig  
      3 Større bolig  
      4 Mere praktisk bolig  
      5 Billigere bolig  
      6 Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse  
      7 Bofællesskab  
      8 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      9 Bolig i udlandet  
      10 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
72 BOLIG2_153 TBO 1 Nuværende bolig Hvis du på et tidspunkt får svært ved at klare dig selv, hvordan vil du så helst bo? Angiv højst tre svar.
      2 Mindre bolig  
      3 Større bolig  
      4 Mere praktisk bolig  
      5 Billigere bolig  
      6 Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse  
      7 Bofællesskab  
      8 Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig)  
      9 Bolig i udlandet  
      10 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
73 BOLIG2_151_ELM_1 TELM 1 Valgt Nuværende bolig (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
74 BOLIG2_151_ELM_2 TELM 1 Valgt Mindre bolig (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
75 BOLIG2_151_ELM_3 TELM 1 Valgt Større bolig (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
76 BOLIG2_151_ELM_4 TELM 1 Valgt Mere praktisk bolig (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
77 BOLIG2_151_ELM_5 TELM 1 Valgt Billigere bolig (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
78 BOLIG2_151_ELM_6 TELM 1 Valgt Sommerhus/kolonihavehus med mulighed for helårsbeboelse (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
79 BOLIG2_151_ELM_7 TELM 1 Valgt Bofællesskab (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
80 BOLIG2_151_ELM_8 TELM 1 Valgt Ældre- eller plejebolig (tidligere beskyttet bolig) (8)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
81 BOLIG2_151_ELM_9 TELM 1 Valgt Bolig i udlandet (9)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
82 BOLIG2_151_ELM_10 TELM 1 Valgt Andet (10)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
83 LIV0_15 TTILFR 0 0. Slet ikke tilfreds Alt i alt, hvor tilfreds er du med dit liv nu og her? Du bedes svare på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder "slet ikke tilfreds", og 10 betyder "fuldt ud tilfreds".
      1 1.  
      2 2.  
      3 3.  
      4 4.  
      5 5.  
      6 6.  
      7 7.  
      8 8.  
      9 9.  
      10 10. Fuldt ud tilfreds  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
84 LIV11 TER 1 Arbejde Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig? Angiv højst tre svar.
      2 Familie  
      3 Venner eller bekendte  
      4 Livsværdier  
      5 Interesser  
      6 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
85 LIV12 TER 1 Arbejde Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig? Angiv højst tre svar.
      2 Familie  
      3 Venner eller bekendte  
      4 Livsværdier  
      5 Interesser  
      6 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
86 LIV13 TER 1 Arbejde Når du tænker på, hvem du egentlig er - hvad er så vigtigst for dig? Angiv højst tre svar.
      2 Familie  
      3 Venner eller bekendte  
      4 Livsværdier  
      5 Interesser  
      6 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
87 LIV11_ELM_1 TELM 1 Valgt Arbejde (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
88 LIV11_ELM_2 TELM 1 Valgt Familie (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
89 LIV11_ELM_3 TELM 1 Valgt Venner eller bekendte (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
90 LIV11_ELM_4 TELM 1 Valgt Livsværdier (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
91 LIV11_ELM_5 TELM 1 Valgt Interesser (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
92 LIV11_ELM_6 TELM 1 Valgt Andet (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
93 LIV61 TLYKKE 1 Helbredet Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på? Angiv højst tre svar.
      2 Familielivet  
      3 Venner  
      4 Økonomi  
      5 Arbejde  
      6 Friheden til selv at vælge  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
94 LIV62 TLYKKE 1 Helbredet Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på? Angiv højst tre svar.
      2 Familielivet  
      3 Venner  
      4 Økonomi  
      5 Arbejde  
      6 Friheden til selv at vælge  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
95 LIV63 TLYKKE 1 Helbredet Når du tænker på hvad, der gør dig lykkelig - hvad tænker du så på? Angiv højst tre svar.
      2 Familielivet  
      3 Venner  
      4 Økonomi  
      5 Arbejde  
      6 Friheden til selv at vælge  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
96 LIV61_ELM_1 TELM 1 Valgt Helbredet (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
97 LIV61_ELM_2 TELM 1 Valgt Familielivet (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
98 LIV61_ELM_3 TELM 1 Valgt Venner (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
99 LIV61_ELM_4 TELM 1 Valgt Økonomi (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
100 LIV61_ELM_5 TELM 1 Valgt Arbejde (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
101 LIV61_ELM_6 TELM 1 Valgt Friheden til selv at vælge (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
102 LIV61_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
103 LIV141 TFORHIN 1 Mangel på penge Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil? Angiv højst to svar.
      2 Mangel på tid  
      3 Mit helbred  
      4 Omsorgsforpligtelser  
      5 Andet  
      6 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
104 LIV142 TFORHIN 1 Mangel på penge Er der nogen forhold, der forhindrer dig i at gøre, hvad du vil? Angiv højst to svar.
      2 Mangel på tid  
      3 Mit helbred  
      4 Omsorgsforpligtelser  
      5 Andet  
      6 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
105 LIV141_ELM_1 TELM 1 Valgt Mangel på penge (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
106 LIV141_ELM_2 TELM 1 Valgt Mangel på tid (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
107 LIV141_ELM_3 TELM 1 Valgt Mit helbred (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
108 LIV141_ELM_4 TELM 1 Valgt Omsorgsforpligtelser (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
109 LIV141_ELM_5 TELM 1 Valgt Andet (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
110 LIV141_ELM_6 TELM 1 Valgt Nej (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
111 LIV20 TPASSER 1 Passer i høj grad på mig Angiv i hvilken grad du mener, at hvert udsagn passer på dig? Jeg føler, at livet er fuldt af muligheder.
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
112 LIV22 TPASSER 1 Passer i høj grad på mig Jeg føler, at det, der sker for mig, er uden for min kontrol.
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
113 LIV22B TPASSER 1 Passer i høj grad på mig Jeg bekymrer mig ikke så meget om de ting, jeg ikke kan lave om på.
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
114 LIV22C TPASSER 1 Passer i høj grad på mig Jeg tænker meget over, hvad andre synes om det, jeg gør.
      2 Passer i nogen grad på mig  
      3 Passer i mindre grad på mig  
      4 Passer slet ikke på mig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
115 ALDER1 TALDERNU 1 Jeg føler mig lidt yngre Hvilket af følgende udsagn synes du passer bedst på dig, når det handler om din nuværende alder?
      2 Jeg føler mig meget yngre  
      3 Jeg føler mig lidt ældre  
      4 Jeg føler mig meget ældre  
      5 Jeg føler, min alder passer godt til mig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
116 ALDER131 TALDERF 1 Ja, sygdom Er der forhold i fremtiden, du især frygter? Angiv højst tre svar.
      2 Ja, afhængighed af andre  
      3 Ja, utilstrækkelig pleje  
      4 Ja, ensomhed  
      5 Ja, dårlig økonomi  
      6 Ja, andet  
      7 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
117 ALDER132 TALDERF 1 Ja, sygdom Er der forhold i fremtiden, du især frygter? Angiv højst tre svar.
      2 Ja, afhængighed af andre  
      3 Ja, utilstrækkelig pleje  
      4 Ja, ensomhed  
      5 Ja, dårlig økonomi  
      6 Ja, andet  
      7 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
118 ALDER133 TALDERF 1 Ja, sygdom Er der forhold i fremtiden, du især frygter? Angiv højst tre svar.
      2 Ja, afhængighed af andre  
      3 Ja, utilstrækkelig pleje  
      4 Ja, ensomhed  
      5 Ja, dårlig økonomi  
      6 Ja, andet  
      7 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
119 ALDER131_ELM_1 TELM 1 Valgt Ja, sygdom (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
120 ALDER131_ELM_2 TELM 1 Valgt Ja, afhængighed af andre (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
121 ALDER131_ELM_3 TELM 1 Valgt Ja, utilstrækkelig pleje (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
122 ALDER131_ELM_4 TELM 1 Valgt Ja, ensomhed (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
123 ALDER131_ELM_5 TELM 1 Valgt Ja, dårlig økonomi (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
124 ALDER131_ELM_6 TELM 1 Valgt Ja, andet (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
125 ALDER131_ELM_7 TELM 1 Valgt Nej (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
126 SUND1 THELBRED 1 Fremragende Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt?
      2 Vældig godt  
      3 Godt  
      4 Mindre godt  
      5 Dårligt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
127 SUND7_15 TBEGR 1 Ja, meget begrænset Er du på grund af dit helbred begrænset i dine daglige aktiviteter?
      2 Ja, lidt begrænset  
      3 Nej, slet ikke begrænset  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
128 SUND6_15 TDAGE 1 Ingen dage Hvor mange dage om ugen er du fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen? Medregn både arbejde og fritid.
      2 1 dag  
      3 2 dage  
      4 3 dage  
      5 4 dage  
      6 5 dage  
      7 6 dage  
      8 Alle dage  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
129 ENS1 TNALDRIG 1 Næsten aldrig eller aldrig Hvor ofte føler du, at du savner nogen at være sammen med?
      2 En gang imellem  
      3 Ofte  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
130 ENS2 TNALDRIG 1 Næsten aldrig eller aldrig Hvor ofte føler du dig udenfor?
      2 En gang imellem  
      3 Ofte  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
131 ENS3 TNALDRIG 1 Næsten aldrig eller aldrig Hvor ofte føler du dig isoleret fra andre?
      2 En gang imellem  
      3 Ofte  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
132 SN1 JN 1 Ja Har du stadig dine forældre/svigerforældre?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
133 SN1_1 TGANGE 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dem personligt, pr. telefon, via e-mail, Skype eller Facebook mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
134 SN1_21 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
135 SN1_22 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
136 SN1_23 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
137 SN1_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Personlig kontakt (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
138 SN1_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Telefonsamtale (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
139 SN1_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv. (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
140 SN2 JN 1 Ja Har du børn/svigerbørn?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
141 SN2_0 JN 1 Ja Har du børn over 18 år, som er flyttet hjemmefra?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
142 SN2_1 TGANGE 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dine børn/svigerbørn personligt, pr. telefon, via e-mail, Skype eller Facebook mv.? Du bedes se bort fra hjemmeboende børn under 18 år.
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
143 SN2_21 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
144 SN2_22 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
145 SN2_23 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
146 SN2_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Personlig kontakt (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
147 SN2_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Telefonsamtale (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
148 SN2_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv. (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
149 SN3 JN 1 Ja Har du børnebørn/oldebørn?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
150 SN3_1 TGANGE 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dem personligt, pr. telefon, via e-mail, Skype eller Facebook mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
151 SN3_21 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
152 SN3_22 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
153 SN3_23 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
154 SN3_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Personlig kontakt (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
155 SN3_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Telefonsamtale (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
156 SN3_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv. (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
157 SN4 JN 1 Ja Har du anden familie, fx bror/søster, kusiner/fætre, onkler/tanter, nevøer/niecer mm.?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
158 SN4_1 TGANGE 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med den personligt, pr. telefon, via e-mail, Skype eller Facebook mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
159 SN4_21 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med den? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
160 SN4_22 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med den? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
161 SN4_23 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med den? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
162 SN4_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Personlig kontakt (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
163 SN4_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Telefonsamtale (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
164 SN4_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv. (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
165 SN5 JN 1 Ja Har du venner eller bekendte?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
166 SN5_1 TGANGE 1 Flere gange om ugen Hvor ofte er du i kontakt med dem personligt, pr. telefon, via e-mail, Skype eller Facebook mv.?
      2 Flere gange om måneden  
      3 Flere gange om året  
      4 Sjældnere  
      5 Aldrig  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
167 SN5_21 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
168 SN5_22 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
169 SN5_23 TKONTAKT 1 Personlig kontakt På hvilken måde er du i kontakt med dem? Gerne flere svar.
      2 Telefonsamtale  
      3 Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
170 SN5_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Personlig kontakt (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
171 SN5_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Telefonsamtale (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
172 SN5_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Pr. sms, e-mail, Skype, Facebook mv. (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
173 SN6 JN 1 Ja Har du fået nye venner eller bekendte inden for de seneste fem år?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
174 SN7 JN 1 Ja Har du, inden for de sidste 5 år , hjulpet familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med, økonomisk?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
175 SN7_11 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
176 SN7_12 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
177 SN7_13 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
178 SN7_14 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
179 SN7_15 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
180 SN7_11_ELM_1 TELM 1 Valgt ^hvem_1 (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
181 SN7_11_ELM_2 TELM 1 Valgt ^hvem_2 (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
182 SN7_11_ELM_3 TELM 1 Valgt ^hvem_3 (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
183 SN7_11_ELM_4 TELM 1 Valgt ^hvem_4 (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
184 SN7_11_ELM_5 TELM 1 Valgt ^hvem_5 (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
185 SN7_21 TPENGE 1 Pengebeløb ud over almindelige gaver På hvilken måde har du hjulpet? Er det i form af... Gerne flere svar.
      2 Større køb, fx lejlighed eller bil  
      3 Lån  
      4 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
186 SN7_22 TPENGE 1 Pengebeløb ud over almindelige gaver På hvilken måde har du hjulpet? Er det i form af... Gerne flere svar.
      2 Større køb, fx lejlighed eller bil  
      3 Lån  
      4 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
187 SN7_23 TPENGE 1 Pengebeløb ud over almindelige gaver På hvilken måde har du hjulpet? Er det i form af... Gerne flere svar.
      2 Større køb, fx lejlighed eller bil  
      3 Lån  
      4 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
188 SN7_24 TPENGE 1 Pengebeløb ud over almindelige gaver På hvilken måde har du hjulpet? Er det i form af... Gerne flere svar.
      2 Større køb, fx lejlighed eller bil  
      3 Lån  
      4 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
189 SN7_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Pengebeløb ud over almindelige gaver (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
190 SN7_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Større køb, fx lejlighed eller bil (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
191 SN7_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Lån (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
192 SN7_21_ELM_4 TELM 1 Valgt Andet (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
193 SN7_3 JN 1 Ja Har du, inden for de sidste 5 år, selv fået økonomisk hjælp fra familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
194 SN8 JN 1 Ja Har du, inden for den sidste måned , hjulpet familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
195 SN91 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
196 SN92 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
197 SN93 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
198 SN94 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
199 SN95 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du hjulpet? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
200 SN91_ELM_1 TELM 1 Valgt ^hvem_1 (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
201 SN91_ELM_2 TELM 1 Valgt ^hvem_2 (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
202 SN91_ELM_3 TELM 1 Valgt ^hvem_3 (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
203 SN91_ELM_4 TELM 1 Valgt ^hvem_4 (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
204 SN91_ELM_5 TELM 1 Valgt ^hvem_5 (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
205 SN9_11 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet forældre eller svigerforældre med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
206 SN9_12 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet forældre eller svigerforældre med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
207 SN9_13 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet forældre eller svigerforældre med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
208 SN9_14 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet forældre eller svigerforældre med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
209 SN9_15 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet forældre eller svigerforældre med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
210 SN9_16 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet forældre eller svigerforældre med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
211 SN9_17 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet forældre eller svigerforældre med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
212 SN9_11_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
213 SN9_11_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
214 SN9_11_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
215 SN9_11_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
216 SN9_11_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
217 SN9_11_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
218 SN9_11_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
219 SN9_21 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet børn eller svigerbørn med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
220 SN9_22 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet børn eller svigerbørn med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
221 SN9_23 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet børn eller svigerbørn med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
222 SN9_24 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet børn eller svigerbørn med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
223 SN9_25 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet børn eller svigerbørn med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
224 SN9_26 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet børn eller svigerbørn med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
225 SN9_27 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet børn eller svigerbørn med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
226 SN9_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
227 SN9_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
228 SN9_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
229 SN9_21_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
230 SN9_21_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
231 SN9_21_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
232 SN9_21_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
233 SN9_31 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet anden familie med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
234 SN9_32 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet anden familie med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
235 SN9_33 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet anden familie med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
236 SN9_34 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet anden familie med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
237 SN9_35 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet anden familie med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
238 SN9_36 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet anden familie med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
239 SN9_37 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet anden familie med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
240 SN9_31_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
241 SN9_31_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
242 SN9_31_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
243 SN9_31_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
244 SN9_31_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
245 SN9_31_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
246 SN9_31_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
247 SN9_41 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
248 SN9_42 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
249 SN9_43 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
250 SN9_44 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
251 SN9_45 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
252 SN9_46 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
253 SN9_47 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du hjulpet venner eller bekendte med? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
254 SN9_41_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
255 SN9_41_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
256 SN9_41_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
257 SN9_41_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
258 SN9_41_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
259 SN9_41_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
260 SN9_41_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
261 SN10 THJALPT 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer har du i gennemsnit hjulpet familie, venner eller bekendte pr. uge?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
262 SN11 JN 1 Ja Har du, inden for den sidste måned , hjulpet din ægtefælle/samlever med personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
263 SN12 JN 1 Ja Har du, indenfor den sidste måned , selv modtaget hjælp fra din ægtefælle/samlever til personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
264 SN13 JN 1 Ja Har du, inden for den sidste måned , selv fået hjælp fra familie, venner eller bekendte, som du ikke bor sammen med?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
265 SN141 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du fået hjælp af? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
266 SN142 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du fået hjælp af? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
267 SN143 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du fået hjælp af? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
268 SN144 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du fået hjælp af? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
269 SN145 SPOERG 1 ^hvem_1 Hvem har du fået hjælp af? Gerne flere svar.
      2 ^hvem_2  
      3 ^hvem_3  
      4 ^hvem_4  
      5 ^hvem_5  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
270 SN141_ELM_1 TELM 1 Valgt ^hvem_1 (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
271 SN141_ELM_2 TELM 1 Valgt ^hvem_2 (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
272 SN141_ELM_3 TELM 1 Valgt ^hvem_3 (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
273 SN141_ELM_4 TELM 1 Valgt ^hvem_4 (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
274 SN141_ELM_5 TELM 1 Valgt ^hvem_5 (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
275 SN14_11 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af forældre eller svigerforældre? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
276 SN14_12 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af forældre eller svigerforældre? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
277 SN14_13 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af forældre eller svigerforældre? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
278 SN14_14 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af forældre eller svigerforældre? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
279 SN14_15 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af forældre eller svigerforældre? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
280 SN14_16 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af forældre eller svigerforældre? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
281 SN14_17 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af forældre eller svigerforældre? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
282 SN14_11_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
283 SN14_11_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
284 SN14_11_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
285 SN14_11_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
286 SN14_11_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
287 SN14_11_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
288 SN14_11_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
289 SN14_21 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børn eller svigerbørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
290 SN14_22 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børn eller svigerbørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
291 SN14_23 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børn eller svigerbørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
292 SN14_24 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børn eller svigerbørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
293 SN14_25 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børn eller svigerbørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
294 SN14_26 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børn eller svigerbørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
295 SN14_27 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børn eller svigerbørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
296 SN14_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
297 SN14_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
298 SN14_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
299 SN14_21_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
300 SN14_21_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
301 SN14_21_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
302 SN14_21_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
303 SN14_31 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børnebørn eller oldebørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
304 SN14_32 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børnebørn eller oldebørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
305 SN14_33 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børnebørn eller oldebørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
306 SN14_34 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børnebørn eller oldebørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
307 SN14_35 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børnebørn eller oldebørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
308 SN14_36 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børnebørn eller oldebørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
309 SN14_37 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af børnebørn eller oldebørn? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
310 SN14_31_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
311 SN14_31_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
312 SN14_31_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
313 SN14_31_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
314 SN14_31_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
315 SN14_31_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
316 SN14_31_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
317 SN14_41 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af anden familie? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
318 SN14_42 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af anden familie? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
319 SN14_43 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af anden familie? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
320 SN14_44 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af anden familie? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
321 SN14_45 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af anden familie? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
322 SN14_46 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af anden familie? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
323 SN14_47 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af anden familie? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
324 SN14_41_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
325 SN14_41_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
326 SN14_41_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
327 SN14_41_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
328 SN14_41_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
329 SN14_41_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
330 SN14_41_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
331 SN14_51 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
332 SN14_52 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
333 SN14_53 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
334 SN14_54 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
335 SN14_55 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
336 SN14_56 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
337 SN14_57 THJALPH 1 Børnepasning Hvad har du fået hjælp til af venner eller bekendte? Gerne flere svar.
      2 Hjælp i hus og have  
      3 Kørsel  
      4 Hjælp til computer, tv mv.  
      5 Kontakt til myndigheder  
      6 Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
338 SN14_51_ELM_1 TELM 1 Valgt Børnepasning (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
339 SN14_51_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp i hus og have (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
340 SN14_51_ELM_3 TELM 1 Valgt Kørsel (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
341 SN14_51_ELM_4 TELM 1 Valgt Hjælp til computer, tv mv. (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
342 SN14_51_ELM_5 TELM 1 Valgt Kontakt til myndigheder (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
343 SN14_51_ELM_6 TELM 1 Valgt Personlig pleje, fx medicin, bad og påklædning (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
344 SN14_51_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
345 SN15 THJALPT 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer har du i gennemsnit fået hjælp af familie, venner eller bekendte pr. uge?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
346 SOC50 JN 1 Ja Har du, indenfor den sidste måned, modtaget kommunal hjemmehjælp, inklusiv private leverandører, anvist af kommunen ?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
347 SOC51 TPRAKT 1 Praktisk hjælp (fx rengøring, indkøb, tøjvask, tilberedning af mad, andre praktiske ting, ledsagelse udenfor hjem mv.) Hvad har du modtaget hjemmehjælp til?
      2 Personlig pleje (fx alt med personlig hygiejne, påklædning, sengelægning osv.)  
      3 Begge dele  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
348 SOC52 TJAPRAK 1 Ja, praktisk hjælp Har du inden for den sidste måned selv betalt for at få praktisk hjælp eller personlig pleje?
      2 Ja, personlig pleje  
      3 Begge dele  
      4 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
349 SOC59_11 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
350 SOC59_12 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til praktiske opgaver i hjemmet? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
351 SOC59_11_ELM_1 TELM 1 Valgt Kommunal hjemmehjælp (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
352 SOC59_11_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp, jeg selv betaler (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
353 SOC59_11_ELM_3 TELM 1 Valgt Min familie (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
354 SOC59_11_ELM_4 TELM 1 Valgt Frivillige (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
355 SOC59_11_ELM_5 TELM 1 Valgt Venner/bekendte (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
356 SOC59_11_ELM_6 TELM 1 Valgt Andre (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
357 SOC59_11_ELM_7 TELM 1 Valgt Ved ikke (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
358 SOC59_21 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
359 SOC59_22 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
360 SOC59_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Kommunal hjemmehjælp (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
361 SOC59_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp, jeg selv betaler (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
362 SOC59_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Min familie (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
363 SOC59_21_ELM_4 TELM 1 Valgt Frivillige (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
364 SOC59_21_ELM_5 TELM 1 Valgt Venner/bekendte (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
365 SOC59_21_ELM_6 TELM 1 Valgt Andre (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
366 SOC59_21_ELM_7 TELM 1 Valgt Ved ikke (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
367 SOC60_11 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
368 SOC60_12 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du selv kunne bestemme, hvem ville du så helst have hjælp af til personlig pleje i hjemmet? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
369 SOC60_11_ELM_1 TELM 1 Valgt Kommunal hjemmehjælp (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
370 SOC60_11_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp, jeg selv betaler (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
371 SOC60_11_ELM_3 TELM 1 Valgt Min familie (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
372 SOC60_11_ELM_4 TELM 1 Valgt Frivillige (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
373 SOC60_11_ELM_5 TELM 1 Valgt Venner/bekendte (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
374 SOC60_11_ELM_6 TELM 1 Valgt Andre (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
375 SOC60_11_ELM_7 TELM 1 Valgt Ved ikke (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
376 SOC60_21 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
377 SOC60_22 TVALGHJ 1 Kommunal hjemmehjælp Hvis du engang i fremtiden får brug for hjælp til personlig pleje i hjemmet, hvem vil du da foretrække udfører dem? Angiv højst to svar.
      2 Hjælp, jeg selv betaler  
      3 Min familie  
      4 Frivillige  
      5 Venner/bekendte  
      6 Andre  
      7 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
378 SOC60_21_ELM_1 TELM 1 Valgt Kommunal hjemmehjælp (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
379 SOC60_21_ELM_2 TELM 1 Valgt Hjælp, jeg selv betaler (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
380 SOC60_21_ELM_3 TELM 1 Valgt Min familie (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
381 SOC60_21_ELM_4 TELM 1 Valgt Frivillige (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
382 SOC60_21_ELM_5 TELM 1 Valgt Venner/bekendte (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
383 SOC60_21_ELM_6 TELM 1 Valgt Andre (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
384 SOC60_21_ELM_7 TELM 1 Valgt Ved ikke (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
385 VAER1 TGRADV 1 I høj grad I hvilken grad vurderer du, at ældre i hjemmeplejen og på plejehjem i Danmark generelt får en værdig pleje og omsorg i dag?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
386 VAER2 TGRADV 1 I høj grad I hvilken grad vurderer du, at ældre på hospitaler i Danmark generelt får en værdig behandling, pleje og omsorg i dag?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
387 VELF7A_15 TVELF 1 Velfærdsstaten skal udbygges Mener du, at velfærdsstaten skal udbygges, eller at den enkelte skal tage større ansvar?
      2 Den nuværende balance skal opretholdes  
      3 Den enkelte skal tage større ansvar  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
388 VELF70_15 TGRADV 1 I høj grad I hvilken grad har du tillid til, at du vil få den nødvendige behandling fra det offentlige, hvis du bliver syg?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
389 VELF71_15 TGRADV 1 I høj grad I hvilken grad har du tillid til, at du vil få den nødvendige hjælp og pleje fra det offentlige, hvis du får behov pga. svækkelse?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
390 VELF72_15 JNV 1 Ja Sparer du op til selv at kunne betale for den hjælp og pleje, du måtte få brug for?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
391 VELF72_1_15 JNV 1 Ja Overvejer du at spare op til selv at kunne betale for den hjælp og pleje, du måtte få brug for?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
392 VELF73_15 TENIG 1 Helt enig Pårørende bør fremover have pligt til at udføre en del af den ældrepleje, som det offentlige i dag står for.
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
393 VELF74_15 TENIG 1 Helt enig Frivillige bør fremover udføre en del af den ældrepleje, som det offentlige i dag står for.
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
394 VELF75_15 TENIG 1 Helt enig Flere offentlige opgaver inden for ældrepleje kunne udføres både bedre og billigere, hvis de blev overladt til private leverandører.
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
395 VELF76_15 TENIG 1 Helt enig Ældre bør fremover delvist selv betale for den hjemmehjælp , de har behov for.
      2 Delvist enig  
      3 Hverken enig eller uenig  
      4 Delvist uenig  
      5 Helt uenig  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
396 VELF77_15 TBEDRE 1 Meget bedre Vil en øget anvendelse af velfærdsteknologi efter din mening give en bedre eller dårligere ældrepleje?
      2 Bedre  
      3 Hverken bedre eller dårligere  
      4 Dårligere  
      5 Meget dårligere  
      6 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
397 ARB6A JNV 1 Ja Har din nærmeste leder eller ledelsen på din arbejdsplads udtrykt ønske om at beholde dig så længe som muligt?
      2 Nej  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
398 ARB6B_15 TJAREGNE 1 Ja Regner du med, at du kan gå på pension, når du ønsker?
      2 Nej, jeg regner med, at jeg må stoppe før, jeg ønsker  
      3 Nej, jeg regner med, at jeg er nødt til at blive på arbejdsmarkedet længere, end jeg ønsker  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
399 ARB7_0 TARBEJDE 1 Skriv alder Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde, forudsat nogenlunde uændret helbred?
      2 Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt  
      3 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
400 ARB7     Nummerisk variabel uden format Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde, forudsat nogenlunde uændret helbred? Intv: Indtast alder.
401 ARB9B     Nummerisk variabel uden format Hvor længe siden er det, at du holdt op med at arbejde? Intv: Noter antal år. Hvis under et år, skriv 0.
402 ARB171 TSTOPPE 1 Havde lyst til at stoppe Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde? Angiv højst to svar.
      2 Det var økonomisk gunstigt  
      3 Pga. ægtefælle  
      4 Pga. Helbred  
      5 Pga. ændringer på arbejdspladsen  
      6 Blev sagt op  
      7 Pga. aldersgrænse  
      8 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
403 ARB172 TSTOPPE 1 Havde lyst til at stoppe Hvilke forhold havde den største indvirkning på, at du holdt op med at arbejde? Angiv højst to svar.
      2 Det var økonomisk gunstigt  
      3 Pga. ægtefælle  
      4 Pga. Helbred  
      5 Pga. ændringer på arbejdspladsen  
      6 Blev sagt op  
      7 Pga. aldersgrænse  
      8 Andet  
      98 Nægter at svare  
      99 Ved ikke  
404 ARB171_ELM_1 TELM 1 Valgt Havde lyst til at stoppe (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
405 ARB171_ELM_2 TELM 1 Valgt Det var økonomisk gunstigt (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
406 ARB171_ELM_3 TELM 1 Valgt Pga. ægtefælle (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
407 ARB171_ELM_4 TELM 1 Valgt Pga. Helbred (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
408 ARB171_ELM_5 TELM 1 Valgt Pga. ændringer på arbejdspladsen (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
409 ARB171_ELM_6 TELM 1 Valgt Blev sagt op (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
410 ARB171_ELM_7 TELM 1 Valgt Pga. aldersgrænse (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
411 ARB171_ELM_8 TELM 1 Valgt Andet (8)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
412 ARB17A TFORTSAT 1 Jeg ville gerne have fortsat længere Hvordan ser du i dag på din afgang fra arbejdsmarkedet?
      2 Det var et godt tidspunkt at stoppe på  
      3 Jeg ville gerne have stoppet tidligere  
      4 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
413 ARB181 TFRITID 1 Fritidsinteresser Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet? Angiv højst tre svar.
      2 Familie  
      3 Venner  
      4 Været aktiv som frivillig  
      5 Rejser og oplevelser  
      6 Videreuddannelse  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
414 ARB182 TFRITID 1 Fritidsinteresser Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet? Angiv højst tre svar.
      2 Familie  
      3 Venner  
      4 Været aktiv som frivillig  
      5 Rejser og oplevelser  
      6 Videreuddannelse  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
415 ARB183 TFRITID 1 Fritidsinteresser Hvad har du især brugt tiden til, efter du forlod arbejdsmarkedet? Angiv højst tre svar.
      2 Familie  
      3 Venner  
      4 Været aktiv som frivillig  
      5 Rejser og oplevelser  
      6 Videreuddannelse  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
416 ARB181_ELM_1 TELM 1 Valgt Fritidsinteresser (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
417 ARB181_ELM_2 TELM 1 Valgt Familie (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
418 ARB181_ELM_3 TELM 1 Valgt Venner (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
419 ARB181_ELM_4 TELM 1 Valgt Været aktiv som frivillig (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
420 ARB181_ELM_5 TELM 1 Valgt Rejser og oplevelser (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
421 ARB181_ELM_6 TELM 1 Valgt Videreuddannelse (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
422 ARB181_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
423 FRIVI1_15 JN 1 Ja Er du på nuværende tidspunkt aktiv som frivillig?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
424 FRIVI1B_15 JN 1 Ja Har du været aktiv som frivillig inden for de seneste fem år?
      2 Nej  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
425 FRIVI2 TFRIVIL 1 Mindre end 1 time Hvor mange timer i gennemsnit om ugen?
      2 1-2 timer  
      3 3-5 timer  
      4 6-10 timer  
      5 11-20 timer  
      6 Mere end 20 timer  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
426 FRIVI4_UD1_151 TFRIVV 1 At du ikke behøver at binde dig Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig? Angiv højst to svar.
      2 At det foregår i dit lokalområde  
      3 At det er noget, der interesserer dig  
      4 At det giver dig et socialt fællesskab  
      5 At du gør en forskel  
      6 At du kan bruge dine kompetencer  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
427 FRIVI4_UD1_152 TFRIVV 1 At du ikke behøver at binde dig Når du er aktiv som frivillig, hvilke forhold er så vigtigst for dig? Angiv højst to svar.
      2 At det foregår i dit lokalområde  
      3 At det er noget, der interesserer dig  
      4 At det giver dig et socialt fællesskab  
      5 At du gør en forskel  
      6 At du kan bruge dine kompetencer  
      7 Andet  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
428 FRIVI4_UD1_151_ELM_1 TELM 1 Valgt At du ikke behøver at binde dig (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
429 FRIVI4_UD1_151_ELM_2 TELM 1 Valgt At det foregår i dit lokalområde (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
430 FRIVI4_UD1_151_ELM_3 TELM 1 Valgt At det er noget, der interesserer dig (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
431 FRIVI4_UD1_151_ELM_4 TELM 1 Valgt At det giver dig et socialt fællesskab (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
432 FRIVI4_UD1_151_ELM_5 TELM 1 Valgt At du gør en forskel (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
433 FRIVI4_UD1_151_ELM_6 TELM 1 Valgt At du kan bruge dine kompetencer (6)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
434 FRIVI4_UD1_151_ELM_7 TELM 1 Valgt Andet (7)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
435 FRIVI3_15 TFRIVILF 1 Ja, bestemt Vil du i løbet af de næste 5 år være aktiv som frivillig?
      2 Ja, måske  
      3 Nej, sandsynligvis ikke  
      4 Nej, bestemt ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
436 OEKO1_OV TUANDRET 1 Bedre Hvordan tror du, din levestandard bliver, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet?
      2 Uændret  
      3 Dårligere  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
437 OEKO1_UN TUANDRET 1 Bedre Hvordan har din levestandard været, siden du trak dig tilbage fra arbejdsmarkedet i forhold til før?
      2 Uændret  
      3 Dårligere  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
438 OEKO3_UN TBEDREF 1 Bedre end jeg forventede Hvordan er din økonomiske situation i dag, i forhold til hvad du forventede, før du forlod arbejdsmarkedet?
      2 Som jeg forventede  
      3 Dårligere end jeg forventede  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
439 OEKO4 TBESTEMT 1 Ja, bestemt Planlægger du at efterlade en økonomisk arv til dine børn/børnebørn?
      2 Ja, måske  
      3 Nej, sandsynligvis ikke  
      4 Nej, bestemt ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
440 ALDIT1 TFORSKEL 1 Ja, positivt Oplever du at blive forskelsbehandlet pga. din alder?
      2 Ja, negativt  
      3 Både positivt og negativt  
      4 Nej  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
441 ALDIT121 TFORSKLA 1 På arbejdsmarkedet Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder? Gerne flere svar.
      2 I sundhedsvæsenet  
      3 Som forbruger  
      4 Andre områder  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
442 ALDIT122 TFORSKLA 1 På arbejdsmarkedet Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder? Gerne flere svar.
      2 I sundhedsvæsenet  
      3 Som forbruger  
      4 Andre områder  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
443 ALDIT123 TFORSKLA 1 På arbejdsmarkedet Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder? Gerne flere svar.
      2 I sundhedsvæsenet  
      3 Som forbruger  
      4 Andre områder  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
444 ALDIT124 TFORSKLA 1 På arbejdsmarkedet Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder? Gerne flere svar.
      2 I sundhedsvæsenet  
      3 Som forbruger  
      4 Andre områder  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
445 ALDIT125 TFORSKLA 1 På arbejdsmarkedet Inden for hvilke områder oplever du at blive forskelsbehandlet negativt pga. din alder? Gerne flere svar.
      2 I sundhedsvæsenet  
      3 Som forbruger  
      4 Andre områder  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
446 ALDIT121_ELM_1 TELM 1 Valgt På arbejdsmarkedet (1)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
447 ALDIT121_ELM_2 TELM 1 Valgt I sundhedsvæsenet (2)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
448 ALDIT121_ELM_3 TELM 1 Valgt Som forbruger (3)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
449 ALDIT121_ELM_4 TELM 1 Valgt Andre områder (4)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
450 ALDIT121_ELM_5 TELM 1 Valgt Ved ikke (5)
      2 Ikke valgt  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
451 ALDIT9A TFORSKLP 1 Positivt Hvilket billede, synes du, at medierne generelt tegner af ældre generationer?
      2 Neutralt  
      3 Negativt  
      4 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
452 ALDIT14 TGRADV 1 I høj grad I hvilken grad føler du, at du i dag kan følge med i udviklingen inden for ny teknologi, fx computer, Internet, Ipad/tablets, mobiltelefon, tv mv.?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
453 ALDIT14_1 TGRADV 1 I høj grad I hvilken grad er det noget, der bekymrer dig?
      2 I nogen grad  
      3 I mindre grad  
      4 Slet ikke  
      5 Ved ikke  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke  
454 SLUT2 TGENKONT 1 Ja, Danmarks Statistik må gerne kontakte mig igen om 5 år. Må vi kontakte dig igen, tidligst om 5 år, hvis vi får brug for det? Denne undersøgelse vil med stor sandsynlighed blive gentaget igen om 5 år. Selvom du er fuldstændig anonym, er det en stor fordel, at det er de samme personer, der besvarer spørg
      2 Nej tak, jeg ønsker ikke at være med igen.  
      8 Nægter at svare  
      9 Ved ikke