Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunernes anlægsudgifter på lavt niveau i 2019

Kommuner og regioners regnskaber 2019

Regnskaberne for landets 98 kommuner for 2019 viser bruttoanlægsudgifter på i alt 18,1 mia. kr. Det er det laveste niveau siden 2010 og et fald på 1,1 mia. kr. fra 2018 målt i løbende priser. Kommunerne i Region Midtjylland har, set over et, haft det største fald i anlægsudgifter pr. indbygger, men kommunerne i Region Nordjylland havde stadig, ligesom i 2018, de laveste anlægsudgifter pr. indbygger. Anlægsloftet, som er det beløb kommunerne i henhold til aftale mellem regeringen og KL må bruge til bl.a. at renovere og bygge nye bygninger, er ophævet i 2020, se aftalen Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19. KL vurderer, at ophævelsen vil fremrykke investeringer og øge kommunernes anlægsudgifter i 2020 med op til 2,5 mia. kr.

Kommunernes bruttoanlægsudgifterKilde: www.statistikbanken.dk/regk11 og regk31.

7,1 mia. kr. mere til kommunernes drift

Kommunerne øgede i 2019 deres nettodriftsudgifter fra 368,8 til 375,9 mia. kr. De store udgiftsområder for kommunerne er kontante ydelser og førtidspensioner, folkeskolen m.m. samt tilbud til ældre og personer med særlige behov. Disse områder udgjorde tilsammen 219,5 mia. kr. af kommunernes nettodriftsudgifter, der opgøres som bruttoudgifter fratrukket indtægter. Flere områder har markante driftsindtægter, bl.a. området dagtilbud mv. til børn og unge, hvor kommunerne i 2019 modtog 7,3 mia. kr. for pasningsydelser i daginstitutioner og dagpleje. Udgifterne til området 'andet' er bl.a. til transport og infrastruktur, mens 6,1 mia. kr. af indtægterne er fra affaldshåndtering.

Kommunernes driftsudgifter fordelt på områder. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/regk31.

Ti kommuner har nettoudgifter ud af tilskud og udligning

I 2019 var der ti kommuner, som betalte mere i udligning, end de modtog som tilskud og udligning. Gentofte, Rudersdal og Hørsholm var de store nettobidragsydere med nettoudgifter på over 20.000 kr. pr. indbygger - i alt 4,3 mia. kr. 88 kommuner modtog mere i tilskud og udligning, end de betalte. Læsø og Lolland var de største modtagere pr. indbygger med nettoindtægter på hhv. ca. 54.000 og 41.000 kr. pr. indbygger. I gennemsnit modtog kommunerne 13.690 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning. Odense og Aalborg modtog mere end gennemsnittet (hhv. ca. 19.000 og 14.500 kr.), mens København og Aarhus modtog mindre end gennemsnittet (hhv. ca. 11.500 og 9.500 kr.).

Kommunernes nettoindtægter fra tilskud og udligning. 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/regk31.

Mere drift og mindre anlæg i regionerne

Regionernes driftsudgifter udgjorde 118,7 mia. kr. i 2019. Det er en stigning på 2,2 mia. kr. i forhold til året før. Sundhedsområdet er regionernes suverænt største driftsområde med udgifter på 114,5 mia. kr. Regionernes anlægsudgifter faldt i 2019 med 0,2 mia. kr. Faldet skyldes hovedsageligt reduktioner i Region Midtjylland og Region Nordjylland på i alt 0,7 mia. kr., mens Syddanmark og Hovedstaden forøgede anlægsudgifterne med i alt 0,5 mia. kr.