Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Forskning, udvikling og innovation

Statistikken omkring forskning, udvikling og innovation dækker den offentlige såvel som den private sektor. Handel med patenter og andre IP-rettigheder belyses særskilt.

Introduktion
Mikroskop Forskning og innovation både i den offentlige og den private sektor medvirker til at fremme vækst, og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. Der er derfor et betydeligt politisk fokus på forsknings- og innovationsindsatsen.

Danmarks Statistik dækker størstedelen af statistikken omkring forskning, udvikling og innovation med følgende årlige statistikker:

  • Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
  • Den offentlige sektors forskning og udvikling
  • De offentlige forskningsbudgetter (se under ”offentlige finanser”)
  • Handel med patenter mv.
Nyt

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation

Offentligt forskningsbudget stiger for 3. år i træk

16. maj 2019

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling er for 2019 budgetteret til 22,6 mia. kr. Det svarer til 0,98 pct. af Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende skøn for BNP.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark i front med forskning og udvikling

11. december 2018

Graf

Sammen med Sverige er Danmark i front i EU målt på andelen af arbejdstyrken, der arbejder med forskning og udvikling (FoU). I 2017 var det 2,2 pct. mod 1,3 pct. for hele EU. Danmark følges af Luxembourg og Finland.

Tabeller i Statistikbanken


Øget handel med IP-rettigheder i energi og medicin

19. november 2018

Graf

Virksomheders handel med patenter og andre intellektuelle rettigheder var i 2017 omtrent på samme niveau som tidligere år. I alt handlede 3,5 pct. af virksomhederne med patenter, varemærker, design og brugsmodeller i 2017.

Tabeller i Statistikbanken


Teknisk videnskab er det største forskningsområde

14. november 2018

Graf

Mere end halvdelen (54 pct.) af erhvervslivets udgifter til egen forskning og udvikling (FoU) gik til forskning i teknisk videnskab og herunder især elektronik, elektroteknik og kommunikation.

Tabeller i Statistikbanken


IP-rettigheder bruges ofte i forskning og udvikling

24. september 2018

Graf

Virksomheder, der har rettigheder (IPR) i form af fx patenter, bruger dem ofte i deres forskning og innovation. I 2016 anvendte 41 pct. af virksomhederne med IPR-aktivitet rettighederne i deres udviklingsarbejde.

Tabeller i Statistikbanken


Offentligt forskningsbudget stiger fortsat

24. maj 2018

Graf

De samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling (FoU) er i 2018 budgetteret til 22,3 mia. kr. og forventes at udgøre 1,01 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken


Erhvervslivet løftede FoU op på 3,2 pct. af BNP

22. marts 2018

Graf

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2016 er opgjort til 66,0 mia. kr., hvilket svarer til 3,2 pct. af bruttonationalproduktet (BNP). Det er næsten uændret i forhold til 2015.

Tabeller i Statistikbanken


Danmark halter bagud med hensyn til innovation

14. marts 2018

Graf

I både Norge og Finland angiver mere end hver tredje virksomhed, at de har været produktinnovative i perioden 2014-2016, hvilket vil sige, at virksomhederne har indført nye eller væsentligt forbedrede produkter.

Tabeller i Statistikbanken


Største stigning i forskning og udvikling siden 2010

14. marts 2018

Graf

Erhvervslivets udgifter til forskning og udvikling (FoU) steg fra 2015 til 2016 med 3,4 mia. kr. fra 39,5 mia. kr. til 42,9 mia. kr. Stigningen er den største siden 2010.

Tabeller i Statistikbanken


4 ud af 5 offentlige arbejdssteder er innovative

25. oktober 2017

Graf

I 2015-2016 var fire ud af fem offentlige arbejdssteder innovative enten ved at indføre nye eller væsentligt ændrede arbejdsprocesser, kommunikationsmetoder, produkter eller serviceydelser.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

Forskning kan være med til at sikre innovation og udvikling og dermed konkurrenceevne. Fødevareerhvervene har en forholdsvis beskeden forskningsaktivitet sammenholdt med deres størrelse, men der forskes også i fødevarer uden for fødevareerhvervene. Denne analyse ser nærmere på fødevareerhvervenes forskning og på forskningen i fødevarer i den private og offentlige sektor.

Læs mere

Publikationer

Innovation og forskning 2019

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.

I temakapitelet i 2019-udgaven er der særligt fokus på forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed. Kapitlet viser blandt andet, at forskning i området udgjorde 5,9 pct. af den samlede offentlige forskning i 2017 og 3,0 pct. af erhvervslivets forskning. Hovedparten af forskningen i fødevarer skete imidlertid uden for fødevare­erhvervene, som kun stod for 37 pct. af erhvervslivets forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed.Læs mere

 

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog

Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning, udvikling og innovation (FUI).

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - fra indlæsning af stikprøve frem til den afsluttende databehandling.

Læs mere

 

Forskning og udvikling i den offentlige sektor - Kvalitetshåndbog

Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor.

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor - fra indlæsning af population frem til den afsluttende databehandling.

Læs mere
Bag tallene

Hver sjette danske møbel- og beklædnings­virksomhed har været udsat for piratkopiering

Inden for de seneste fem år har 17 pct. af virksomhederne, der arbejder med møbler, tøj og sko, kendskab til, at de har været udsat for piratkopiering. Dermed oplever denne gruppe virksomheder oftest, at deres produkter bliver piratkopieret.

Læs mere

Ansvarlig for siden

Helle Månsson