Skip to content

Research, development and innovation

In order to evolve as a society new ideas must constantly evolve and appear. The statistics concerning research, development and innovation cover both the public and the private sector. This includes trade in patents.

Key figures
Related content in Research, development and innovation

Analyses

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

12. marts 2019

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

Forskning kan være med til at sikre innovation og udvikling og dermed konkurrenceevne. Fødevareerhvervene har en forholdsvis beskeden forskningsaktivitet sammenholdt med deres størrelse, men der forskes også i fødevarer uden for fødevareerhvervene. Denne analyse ser nærmere på fødevareerhvervenes forskning og på forskningen i fødevarer i den private og offentlige sektor.

Contact

Helle Månsson