Gå til sidens indhold

Forskning, udvikling og innovation

Statistikken omkring forskning, udvikling og innovation dækker den offentlige såvel som den private sektor. Handel med patenter og andre IP-rettigheder belyses særskilt.

Introduktion
Mikroskop Forskning og innovation både i den offentlige og den private sektor medvirker til at fremme vækst, og dermed også til at styrke den danske konkurrenceevne. Der er derfor et betydeligt politisk fokus på forsknings- og innovationsindsatsen.

Danmarks Statistik dækker størstedelen af statistikken omkring forskning, udvikling og innovation med følgende årlige statistikker:

  • Erhvervslivets forskning, udvikling og innovation
  • Den offentlige sektors forskning og udvikling
  • De offentlige forskningsbudgetter (se under ”offentlige finanser”)
  • Handel med patenter mv.
Nyt

Seneste nyt om Forskning, udvikling og innovation

20 mia. kr. til forskning og udvikling på finansloven

26. maj 2023

20 mia. kr. til forskning og udvikling på finansloven

Der er bevilliget 19,8 mia. kr. til forskning og udvikling på finansloven for 2023, hvilket svarer til 73 pct. af de samlede offentlige bevillinger til forskning og udvikling for året.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forskning og udvikling'


Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

21. december 2022

Forskning og udvikling udgør 2,9 pct. af BNP

De samlede udgifter til forskning og udvikling (FoU) i 2021 er opgjort til 73,3 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct. af bruttonationalproduktet (BNP).

Tabeller i Statistikbanken om 'Forskning og udvikling'


Vækst i erhvervslivets forskning i sundhed

20. december 2022

Vækst i erhvervslivets forskning i sundhed

Udgifterne til egen forskning og udvikling (FoU) inden for sundhedsvidenskab blev i perioden 2017-2021 øget fra 12,1 mia. kr. i både 2017 og 2019 til 14,6 mia. kr. i 2021, svarende til en stigning på 20 pct.

Tabeller i Statistikbanken om 'Forskning og udvikling'


Halvdelen af de danske virksomheder er innovative

16. december 2021

Halvdelen af de danske virksomheder er innovative

Samlet set har 48 pct. af de danske virksomheder introduceret nye produkter eller forretningsprocesser i perioden 2018-2020. Særligt procesinnovation er udbredt, som 43 pct. af virksomhederne har gennemført.

Tabeller i Statistikbanken om 'Innovation og patenter'


Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative

26. november 2020

Fire af fem offentlige arbejdssteder er innovative

I perioden 2018-2019 var fire ud af fem offentlige arbejdssteder innovative og indførte nye eller væsentligt ændrede arbejdsprocesser, kommunikationsmetoder, produkter eller serviceydelser.

Tabeller i Statistikbanken om 'Innovation og patenter'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Erhvervsdrivende fonde i Danmark

9. december 2021

Erhvervsdrivende fonde i Danmark

De erhvervsdrivende fonde udgør en vigtig brik i dansk økonomi. Ikke via deres egen erhvervsmæssige aktivitet, men via de virksomheder, som de ejer eller kontrollerer. Danmarks Statistik har tilvejebragt et nyt datagrundlag, som giver mulighed for at analysere de virksomheder, som er ejet eller kontrolleret af erhvervsdrivende fonde.

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

12. marts 2019

Fødevareerhvervenes forskning - og forskning i fødevarer

Forskning kan være med til at sikre innovation og udvikling og dermed konkurrenceevne. Fødevareerhvervene har en forholdsvis beskeden forskningsaktivitet sammenholdt med deres størrelse, men der forskes også i fødevarer uden for fødevareerhvervene. Denne analyse ser nærmere på fødevareerhvervenes forskning og på forskningen i fødevarer i den private og offentlige sektor.

Publikationer

Innovation og forskning 2019

Innovation og forskning 2019

Viden, herunder forskning og udvikling (FoU), kan karakteriseres som et af de vigtigste aktiver for at fastholde eller forbedre Danmarks internationale konkurrenceevne.

NB! 2021-udgaven har ændret titel til Forskning, udvikling og innovation.

Publikationen giver et omfattende billede af udviklingen indenfor FoU i Danmark.

I temakapitlet i 2019-udgaven er der særligt fokus på forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed. Kapitlet viser blandt andet, at forskning i området udgjorde 5,9 pct. af den samlede offentlige forskning i 2017 og 3,0 pct. af erhvervslivets forskning. Hovedparten af forskningen i fødevarer skete imidlertid uden for fødevare­erhvervene, som kun stod for 37 pct. af erhvervslivets forskning i fødevarer og fødevaresikkerhed. 

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog

Forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning, udvikling og innovation (FUI).

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning, udvikling og innovation i erhvervslivet - fra indlæsning af stikprøve frem til den afsluttende databehandling.

 

Forskning og udvikling i den offentlige sektor - Kvalitetshåndbog

Forskning og udvikling i den offentlige sektor - Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbogen er et opslagsværk om statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor.

Publikationen beskriver bl.a. de retningslinjer, som EU-forordninger, -beslutninger og manualer udstikker for statistikken.

Endvidere gennemgår publikationen systemet til dannelse af statistikken om forskning og udvikling i den offentlige sektor - fra indlæsning af population frem til den afsluttende databehandling.

Bag tallene

Hver sjette danske møbel- og beklædnings­virksomhed har været udsat for piratkopiering

3. juli 2019

Hver sjette danske møbel- og beklædnings­virksomhed har været udsat for piratkopiering

Inden for de seneste fem år har 17 pct. af virksomhederne, der arbejder med møbler, tøj og sko, kendskab til, at de har været udsat for piratkopiering. Dermed oplever denne gruppe virksomheder oftest, at deres produkter bliver piratkopieret.

Kontakt

Paul Lubson
Telefon: 39 17 35 42