Gå til sidens indhold

Innovation og patenter

Innovation er introduktionen af nye eller væsentligt forbedrede produkter og produktionsprocesser. Statistikken om patenter giver et samlet billede af dansk erhvervslivs handel med IP-rettigheder, herunder patenter, brugsmodeller, varemærker og design.

Introduktion

Innovation

Implementering indebærer, for produkters vedkommende, at de er blevet introduceret på markedet. For processer indebærer implementeringen, at de er taget i brug.

For at der skal være tale om innovation, skal produktet eller processen mv. være ny eller væsentligt ændret, som minimum for virksomheden selv. Definitionen på innovation er udviklet af OECD og beskrevet i Oslo-manualen.

Patenter

Det opgøres, hvor stor en andel af virksomhederne, der har købt, solgt, ind - og udlicenseret IP-rettigheder (IPR: Intellectual Property Rights).

I undersøgelsen, der ligger bag, spørges til virksomhedernes oplevelse af forskellige forhold vedrørende IP-rettigheder fx. fordele og barrierer i forbindelse med handel, piratkopiering, forretningsstrategi og vækstmarkeder.

Dokumentation

Innovation

Link til Eurostat

Innovation i den offentlige sektor

Innovation generelt

 

Spørgskemaer og vejledninger for Innovation for erhvervslivet

 

Innovationsstatistik


Tabelsamling


Metode


Spørgeskema


Vejledning


Innovation i den offentlige sektor 

Danmarks Statistik deltog i 2009-2010 i et nordisk projekt om måling af innovation i den offentlige sektor. Resultaterne af denne undersøgelse ventes at bidrage til at øge kendskabet om offentlig innovation, og skal danne grundlag for videre analyser inden for området.

Undersøgelsen omfattede spørgsmål om bl.a. ressourcer, samarbejde og om de drivkræfter og barrierer, der er knyttet til organisationens innovationsarbejde.

Danmarks Statistik gennemførte undersøgelsen med støtte fra Eurostat og Nordic Innovation Centre under Nordisk Ministerråd.

 

Patenter

Tabelsamlinger

Spørgeskemaer

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
 

Relateret indhold i Innovation og patenter

Kontakt

Anne-Sofie Dam Bjørkman
Telefon: 39 17 33 96

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig