Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Nøgletal, regionale regnskaber

Formålet med det årlige nationalregnskab er at give et detaljeret helhedsbillede af samfundsøkonomien inden for rammerne af et sæt definitioner og klassifikationer i et sammenhængende kontosystem.

Introduktion

Statistikken giver et samlet overblik over den økonomiske udvikling i landets regioner og landsdele. De regionale regnskaber er konsistent med nationalregnskabet og opgøres efter retningslinjerne for EU’s national- og regionalregnskabssystem (ESA2010). Tallene er dermed sammenlignelige med de regionale opgørelser, der foretages i de øvrige EU-lande.

Det regionale regnskab belyser den geografiske dimension af produktions- og indkomstforholdene, som de opgøres i nationalregnskabet fra produktionssiden. Hovedprincippet bag regionaliseringen er arbejdsstedet, dvs. hvor den produktive aktivitet foregår. Der findes oplysninger om bruttonationalproduktet, bruttonationalprodukt pr. indbygger, produktion, forbrug i produktionen, bruttoværditilvækst og faste bruttoinvesteringer i løbende og faste priser.

Tillige andre produktionsskatter og subsidier netto, lønninger, bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst samt husholdningssektorens disponible bruttoindkomst i løbende priser. Desuden oplyses antallet af lønmodtagere og beskæftigede i alt samt præsterede arbejdstimer.

Dokumentation
 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Optimér din brug af Statistikbank­en


Kursus - Statistikbanken videregående

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen