Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Produktivitet og input-output

Nationalregnskabet giver mulighed for at analysere strukturelle forhold i økonomien såvel i form af opgørelser af produktiviteten som opstillingen af input-output tabeller og input-output modeller.

Effektiviteten i økonomien kan analyseres ved at beregne den såkaldte arbejdsproduktivitet.
Input-output tabellen indeholder detaljerede data for økonomiske strukturer, som ikke findes i andre tabeller og muliggør beregninger af direkte såvel som indirekte konsekvenser af ændrede efterspørgselsforhold i økonomien.

Nyt

Seneste nyt om Produktivitet og input-output

Pæn stigning i industriens produktivitet

29. marts 2019

Graf

Industriens timeproduktivitet steg med 2,0 pct. fra 2017 til 2018. Det viser foreløbige beregninger. Stigningen er resultatet af en økonomisk vækst i industrien på 2,8 pct., en stigning i antallet af arbejdstimer på 0,8 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Procesoptimering øger produktivitet i industrien

22. februar 2019

Graf

I perioden 2012-2017 steg industriens arbejdsproduktivitet med gennemsnitligt 2,6 pct. pr. år. Lidt over halvdelen (1,4 procentpoint) af væksten i arbejdsproduktiviteten forklares ved en stigning i totalfaktorproduktiviteten,

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Omkring 40 pct. af stigningen i beskæftigelsen fra 2013 til 2016 skyldtes øget eksport

Beskæftigelsen er steget markant siden 2013. Stigningen har været bredt funderet på tværs af brancher, men hvilke typer af efterspørgsel (privat forbrug, offentligt forbrug, investeringer og eksport) kan stigningen i beskæftigelsen tilskrives?

Læs mere

Sverige er en vigtig samhandelspartner

Sverige er et af Danmarks vigtigste eksportmarkeder, med en samlet eksport af varer og tjenester på 117,9 mia. kr. i 2016. Tilsvarende importerede vi varer og tjenester fra Sverige for 100,6 mia. kr.

I denne analyse beskrives samhandlen mellem Sverige og Danmark, samt Sveriges-eksportens betydning for den danske beskæftigelse.

Læs mere

Hvad driver den økonomiske vækst?

Gennem de seneste 50 år er importen steget markant mere end BNP, og importen fylder nu mere i dansk økonomi end tidligere. Den øgede import betyder blandt andet, at metodevalget bliver vigtigt, når man opgør, hvad der driver den økonomiske vækst.

Læs mere

Publikationer

Danish Input-Output Tables and Analyses 2009

Publikationen er nyttig, uanset om man vil analysere konsekvenserne af forskellige indgreb i økonomien eller foretage vurderinger af udviklingen i importrelationer, energiforbrug og udslip af CO2, SO2 og NOx mv.

Danish Input-Output Tables and Analyses 2009 indeholder ud over input-output-tabeller også det miljøøkonomiske regnskab (NAMEA), som redegør for branchernes energiforbrug, udslippene af forurenende stoffer til luft og udviklingen i reserverne af olie og naturgas.

Læs mere

Offentlig produktion og produktivitet 2008-2014

Publikationen beskriver, hvordan mængden af produktionen i offentlig forvaltning og service opgøres i det danske nationalregnskab. Ydermere beskrives, hvordan dette danner grundlag for beregning af produktiviteten i det offentlige.Læs mere

 

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Dokumentation af de årlige opgørelser siden hovedrevisionen i 2014 kan findes her

Dokumentation af årligt nationalregnskab

Nationalregnskabet introducerer ny offentliggørelsesrytme fra 2020. Læs mere her

Ny offentliggørelsesrytme

Statistiske Efter­retninger

Tegn abonnement på en detaljeret og kommenteret formidling af vores statistikemner.

Tegn abonnement

Ansvarlig for siden

Bo Siemsen