Gå til sidens indhold

Børn og personale

Børn og Personale indeholder data for børn og personale for henholdsvis Dagtilbudsområdet (0 år til skolestart) og for SFO, Fritidshjem- og Klubområdet (6 år+). Desuden er der data for modtagere af tilskud ifm. privat pasning samt pasning af egne børn.

For henholdsvis Dagtilbudsområdet og for SFO, Fritidshjem- og Klubområdet findes der data for perioden 2015 til 2019. For perioden før 2015 forefindes data tilbage til 1983 i det underliggende arkiv. For modtagere af tilskud ifm. privat pasning samt pasning af egne børn forefindes data for perioden 2008 til 2019.

For dagtilbudsområdet gælder, at børn fra og med 2015 opgøres som ”fuldtids- og helårsækvivalente børn”, hvorfor data for børn hen over 2015 ikke umiddelbart kan sammenlignes.

I filen ”Nøglefil 2015-2019” (til venstre på skærmen) er der offentliggjort de fordelingsnøgler, der har været anvendt ifm. normeringsberegningerne for perioden 2015 til 2019 på Dagtilbudsområdet (0 år til skolestart).

Introduktion

Statistikken indeholder data for aldersgruppen 0 år til skolestart for Børn, Personaler og Normeringer (antal børn pr. personale) for en del af landets kommuner samt en oversigt over antallet af Modtagere af tilskud til privat pasning for alle landets kommuner.

Statistikken indeholder desuden en kommunalt fuldt dækkende oversigt over antal børn og familier, som modtager tilskud til privat pasning.

Dokumentation

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal
Relateret indhold i Børn og personale

Artikler og publikationer om 'Børn og personale'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kontakt

Bjarne Mann