Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Takster for børnepasning

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Takster for børnepasning

Formålet med statistikken over årstakster for børnepasning er, at belyse de kommunalt besluttet årstakster for dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, klubber og skolefritidsordninger. Statistikken er udarbejdet siden 1997 og er i sin nuværende form sammenlignelig fra 2007.

Indhold

Årstakster er en årlig opgørelse af taksterne for børnepasning opgjort i kroner. Taksterne offentligøres i statistikbanken under emnet Levevilkår. Takster for private institutioner er ikke medtaget, da disse selvstændigt sætter deres takster.

Statistikken er ikke påvirket af COVID-19.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik indsamles af Indenrigs- og Boligministeriet og levers valideret til Danmarks Statistik. Dernæst laver Danmarks Statistik en overordnet makrotjek i forhold til indholdet af data og sammenligning på tværs af årene. Når data er valideret udregnes landstotalen for de enkelte pasningstilbud på baggrund af de kommunale vægtede andele af børn.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for ministerier, kommuner og personer i erhvervslivet, som grundlag for prognoser og analyser. Der er ikke foretaget brugerundersøgelser eller afholdt bruger fora.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Taksterne er fastlagt af kommunerne i forbindelse med budgetlægning i efteråret forud for tællingsåret. Tallene bliver indsamlet og kontrolleret af Indenrigs- og Boligministeriet, derfor burde tallene ikke afvige fra virkeligheden. Dog kan en kommune vælge at ændre deres takster i løbet af året, hvilket ikke vil blive justeret i statistikken.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres medio april, firemåneder efter referencetidspunktet.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1997. Fra 2007 udregnes landsgennemsnittet som vægtet gennemsnit for institutioner og fra 2011 som vægtet gennemsnit for børn. Sammenligninger af landsgennemsnittet over tid påvirkes derfor af antallet af institutioner og børn i kommunerne. Kommuner med mange institutioner og børn har højere vægt i sammenligninger af landsgennemsnittet. På grund af ændringer i definitionen af en fuldtidstakst fra og med år 2001, er årstaksterne for 2001 ikke sammenlignelige med årstaksterne før 2000. Der laves lignende statistikker i Norge og Sverige.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Institutioner.

Læs mere om tilgængelighed