Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Takster for børnepasning

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Borgere og derefter Hustande og familier.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives ikke en selvstændig NYT fra Danmarks Statistik for denne statistik.

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Borgere og herefter Hustande og familier.

  • RES88: Årstakster i børnepasning efter område og foranstaltningsart

Adgang til mikrodata

Taksterne er fastsat på kommunalt niveau for alle pasningstilbud og indhentes ikke på individ niveau.

Anden tilgængelighed

Statistikken stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter hos Danmarks Statistik for denne opgørelse.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.