Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Takster for børnepasning

Data til denne statistik indsamles af Indenrigs- og Boligministeriet og leveres valideret til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik gennemfører dog et overordnet makrotjek af data og sammenligner på tværs af årene. Når data er valideret udregnes landstotalen for de enkelte pasningstilbud på baggrund af de kommunale vægtede andele af børn.

Kilder

Oplysninger om daginstitutionstakster indsamles af Indenrigs- og Boligministeriet.

Indsamlingshyppighed

Statistikken indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Indenrigs- og Boligministeriet sender en samlet fil med fejlsøgte data for taksterne til Danmarks Statistik.

Datavalidering

Den grundlæggende datavalidering foretages af Børne-og Undervisningsministeriet. Ministeriet kan kontaktes ved behov for yderligere information om datavalideringsmetode mv.

Danmarks Statistik gennemfører dog en efterfølgende makrokontrol, og hvis der er usædvanlige afvigelser, tages der en dialog med ministeriet.

Databehandling

Månedstakster omregnes til årstakster i de enkelte kommuner under hensyntagen til eventuelle betalingsfrie måneder.

Desuden beregnes en landstotal pr. pasningstilbud, som bliver udregnet ved hjælp af kommunale vægte, der afspejler antallet af børn i de forskellige pasningstilbud i kommunerne det gældende år.

Korrektion

Der fortages ikke nogen korrektioner.