Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Takster for børnepasning

Statistikken er udarbejdet siden 1987, men der er foretaget flere ændringer i opgørelsesmåden efterfølgende. I sin nuværende form er den sammenlignelig fra 2007, hvor der dog er indført forskellige vægtede gennemsnit efterfølgende. Sammenligninger af landsgennemsnittet over tid påvirkes derfor af antallet af institutioner og børn i kommunerne. Kommuner med mange børn og institutioner har højere vægt i sammenligninger af landsgennemsnittet.

International sammenlignelighed

Der laves en lignende statistik om forældrebetalinger i Norge og Sverige.

Sammenlignelighed over tid

Statistikken er udarbejdet siden 1987, men der er foretaget flere ændringer i opgørelsesmåden efterfølgende.

I 1997 blev praksis ændret, idet man gik fra at opgøre statistikken i årstakter i stedet for månedstakster. Derudover indgik frokostordning i statistikken fra 1997.

På grund af ændringer i definitionen af en fuldtidstakst fra og med år 2001, er årstaksterne for 2001 ikke sammenlignelige med årstaksterne for 2000 og før. Til og med 2000 er en fuldtidstakst defineret som taksten for pasning i 32 timer eller mere ugentligt. Fra og med 2001 er en fuldtidstakst i dagpleje og daginstitution defineret som taksten for pasning hele dagen og hvor åbningstiden kan benyttes fuldt ud. Dette gør, at der for nogle kommuner kan forekomme stigninger, som ikke er et udtryk for en reel stigning i taksten. Derfor kan taksterne for 2001 ikke uden videre sammenlignes med taksterne for 2000 og tidligere.

Med indførelsen af kommunalreformen fra 2007 ændres antallet af kommuner og nogle kommuner sammenlægges til en enhed. Fra 2007 blev landsgennemsnittet endvidere udregnet som et vægtet gennemsnit for antallet af institutioner i kommunerne. Det betyder at landsgennemsnittet udregnes med udgangspunkt i antal institutioner.

Statistikken kan findes i http://www.statistikbanken.dk i tabellerne RES7 for 1987-1997, RES8 for 1997-2006 og RES88 for 2007 og fremover.

Fra 2011 udregnes landsgennemsnittet som vægtet gennemsnit for antal børn, der bliver passet. Det betyder at landsgennemsnittet udregnes med udgangspunkt i antal børn, som bliver passet. Sammenligninger af landsgennemsnittet er derfor påvirket af, hvor mange institutioner og børn, der findes i de enkelte kommuner. Kommuner med et højt antal institutioner og børn vil med andre ord have en højere vægt i landsgennemsnittet.

Sammenhæng med anden statistik

Statistikken er koblet med tabellerne Antal fuldtidsomregnet indskrevne børn i institutioner og dagpleje efter område og pasningstilbud (BOERN2) og Antal indskrevne børn i fritidsordninger efter område, pasningstilbud, ejerform og alder (BOERN5), idet antal børn benyttes til at udregne vægte til landstotalen.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.