Gå til sidens indhold

Modtagere af tilskud til privat børnepasning

Formålet med statistikken Modtagere af tilskud til privat børnepasning er at belyse hvor mange, der får tilskud til privat børnepasning (§ 80 i dagtilbudsloven) eller til pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven). Statistikken findes tilbage til 2004.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af antal børn og antal familier, der modtager tilskud til privat børnepasning (§ 80 i dagtilbudsloven) eller tilskud til pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven). Statistikken opgøres den første onsdag i oktober og for alle landets kommuner.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data modtages via elektronisk indberetning fra alle landets kommuner. I de tilfælde hvor de indberettede data ikke vurderes korrekt, kontaktes den enkelte kommune og data kontrolleres i dialog med kommunen.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for statsadministrationen, kommune og faglige organisationer, som grundlag for prognoser, analyser mv.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Da der er tale om en indsamling af lovmæssigt veldefinerede data centrerer usikkerheden sig omkring indtastningsfejl fra kommunens indberetninger

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. fem måneder efter referencetidspunktet. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Der findes sammenlignelige tal i Danmark for antallet af børn, som der ydes tilskud til fra 2004 til i dag. Danmarks Statistik har ikke kendskab til tilsvarende internationale statistikker.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Børn og personale i tabellen DAGTIL4.

Læs mere om tilgængelighed