Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemarie Schriver
+45 39 17 32 59

rie@dst.dk

Hent som PDF

Modtagere af tilskud til privat børnepasning

Statistikken er relevant for statsadministrationen, kommune og faglige organisationer, som grundlag for prognoser, analyser mv.

Brugerbehov

De primære brugere er statsadministrationen, kommuner, faglige organisationer, interesseorganisationer, private virksomheder, forskere og studerende.

Overordnet giver statistikken mulighed for at følge, hvor mange forældre der vælger privat pasning og pasning af eget barn frem for pasning i daginstitutioner eller dagpleje.

Brugertilfredshed

På baggrund af efterspørgsel/feedback fra brugerne af statistikken udarbejdes der fra 2020 oplysninger om tilskud til privat børnepasning på individ niveau. Data stilles til rådighed via Danmarks Statistiks forskningsordning.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.