Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemarie Schriver
+45 39 17 32 59

rie@dst.dk

Hent som PDF

Modtagere af tilskud til privat børnepasning

Data modtages via elektronisk indberetning fra landets kommuner. I de tilfælde hvor de indberettede data ikke vurderes korrekt, kontaktes den enkelte kommune og data kontrolleres i dialog med kommunen.

Kilder

Det kommunale fagsystem på børnepasningsområdet.

Indsamlingshyppighed

Statistikken indsamles årligt.

Indsamlingsmetode

Størstedelen af data indsamles som system- til- systemindberetninger fra kommunernes administrative fagsystemer. Danmarks Statistik har i samarbejde med systemleverandørerne udarbejdet krav til indholdet i indberetningen. Ikke alle kommuner har et administrativt system, som muliggør, at de kan indberette igennem det. Der er derfor enkelte kommuner, som indberetter manuelt.

Datavalidering

Når data er indkommet gennemføres der forskellige typer af fejlsøgning. Valideringen omfatter flere forskellige kvalitetssikringsundersøgelser, såsom mikro- og makrofejlsøgning, overlapstjek og strukturtjek. Mikrofejlsøgningen har fokus på uhensigtsmæssigheder for den enkelte record fx kan der være ugyldige koder. Makrofejlsøgning går ud på at undersøge for udsving for den samlede gruppe af børnepasning for hver kommune. Kommuner der har skiftet systemleverandør siden sidste udgivelse gives særlig opmærksomhed, da det øger risikoen for fejl ved overførsel. Hvis der findes væsentlige ændringer i det modtagne data om tilskud til privat pasning valideres tallene via en dialog med den enkelte kommune. Evt. foretager kommunen en genindberetning herefter eller den statistikansvarlige tilretter data efter aftale med kommunen.

Databehandling

Når Danmarks Statistik har modtaget data om privat børnepasning gennemføres der forskellige typer af databehandling. CPR-numrene pseudonymiseres, og indberetningerne formateres, så data fra de forskellige systemleverandører kan sammenlignes.

Såfremt der er overlappende observationer, fordi to kommuner har indberettet pasning for samme barn vil der ske en tilpasning af de pågældende observationer.

Børn der bliver passet i én kommune, men bor i en anden, vil blive tildelt en ny kommunekode, så deres data indgår for deres bopælskommune.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.