Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemarie Schriver
+45 39 17 32 59

rie@dst.dk

Hent som PDF

Modtagere af tilskud til privat børnepasning

Tal om antal børn, der modtager tilskud vedrørende privat pasning i perioden 2004-20014 findes i Statistikbanken i tabel PAS2 og PAS22 opgjort i de tidligere kommuner.

International sammenlignelighed

Der er ikke kendskab til tilsvarende internationale statistikker.

Sammenlignelighed over tid

Tal om antal børn som modtager tilskud vedrørende privat pasning før 2008 kan findes i tabellen PAS2 i Statistikbanken . I ”foranstaltning” vælges ”tilskud til privat børnepasning” eller ”tilskud til pasning af eget barn”. Tallene kan dog ikke direkte sammenlignes med tal fra 2007 og før, da kommunalreformen ændrer på sammensætningen af kommuner.

For få kommuner mangler der oplysninger for enkelte år. Dette gør sig gældende i 2009 for Tønder kommune, 2010 for Ballerup og Sønderborg kommuner, 2011 for Vordingborg og Assens kommuner, 2012 for Ringsted og Ærø kommuner, 2013 for Faaborg-Midtfyn kommune. Manglende tal indgår derfor ikke i sum for hele landet.

Sammenhæng med anden statistik

Danmarks Statistik offentliggør statistik om antallet af børn og personale samt normeringer (defineret som antal fultidsberegnede børn pr. fultidsberegnet voksen med pædagogiske opgaver) i daginstitutioner. De kan findes i BOERN1, BOERN2 og BOERN3, som ligger i Statistikbanken under Borgere - Hustande, familier og børn - Børnepasning. Derudover offentliggøres daginstitutionernes takster for børnepasning samme sted under institutioner med navnet RES88. Danmarks Statistik laver også en lignende statistik på fritidsordninger, hvor antal børn og personale opgøres. De kan findes sammes sted og tabellerne hedder BOERN5 og BOERN61.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.