Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Annemarie Schriver
+45 39 17 32 59

rie@dst.dk

Hent som PDF

Modtagere af tilskud til privat børnepasning

Præcisionen af oplysningerne vurderes at være god. Da der er tale om en indsamling af lovmæssigt veldefinerede data centrerer usikkerheden sig omkring indtastningsfejl fra kommunens indberetninger.

Samlet præcision

Præcisionen af de indsamlede oplysninger vurderes at være god, idet der er tale om indsamling af data, der benyttes til udbetaling af tilskud til forældrene.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Da der er tale om en indsamling af lovmæssigt veldefinerede data, der benyttes til udbetaling af tilskud, centrerer usikkerheden sig omkring indtastningsfejl fra kommunens indberetninger, hvor de administrative systemer ikke opdager en uhensigtsmæssig indtastning. Da der gennemføres en fejlsøgningen af data for at fjerne ulovlige koder mv. vurderes det at usikkerheden er minimal.

I sjældne tilfælde kan et barn tælle dobbelt. Fx hvis et barn er registreret med invalidt CPR-nummer i registrering og det korrekte i en anden registrering kan det ikke blive fanget i et overlapstjek. Modsat kan et CPR være registeret forkert, og to forskellige personer vil så ende som een person i et overlapstjek.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Da statistikkens datagrundlag er indsamlet digitalt gennem relevante fagsystemer eller ved bilateral dialog med den enkelte kommune vurderes pålideligheden af data at være høj.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Som udgangspunkt foretages der ikke efterfølgende revision af datagrundlaget efter offentliggørelse. Skulle Danmarks Statistik efterfølgende blive opmærksom på fejl i datagrundlaget, vil de pågældende data blive rettet i Statistikbanken, ligesom den pågældende rettelse vil blive omtalt via en note på Statistikbanken.