Gå til sidens indhold

Børnepasning

Hvor mange børn er der pr. pædagogisk personale i danske vuggestuer og børnehaver? Hvordan har normeringen udviklet sig over tid? Danmarks Statistik opgør data for børn og personale for dagtilbuds- og fritidsområdet. Der laves også en opgørelse over institutionerne på områderne, en optælling af modtagere af tilskud for privat pasning og pasning af egne børn samt en oversigt over de kommunale takster.

Udvalgt statistik om Børnepasning

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Børnepasning på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Gennemsnitlig normering i vuggestuer

Her ses udviklingen i den gennemsnitlige normering for vuggestuer (børn på 0-2 år) fordelt efter regioner.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.11.2023
Opdateres næste gang
30.10.2024
Kilder

Data til statistikken kommer fra flere forskellige kilder, men kan deles op i 3 typer; data om indmeldte børn, data om ansat personale, samt data om daginstitutioner.

Både data om indmeldte børn og daginstitutioner kommer fra de kommunale pladsanvisningssystemer.

Oplysninger om personalet kommer fra en række kilder, som alle sammen knytter sig til udbetaling af løn. Oplysninger om kommunalt personale indberettes via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som også indberetter data om personale i de selvejende daginstitutioner, hvis løn for en given selvejende daginstitution udbetales af den pågældende kommune. For de selvejende daginstitutioner er kilden deres lønleverandør eller daginstitutionerne selv.

For at kunne korrigere for barselsrelateret orlov, anvendes data fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling af ydelser knyttet til barselsorlov. Derudover benyttes også Danmarks Statistiks egne registre over uddannelse: Elevregisteret, Kvalifikationsregistret samt Register over højest fuldførte uddannelse. Desuden benyttes Dagtilbudsregistret som reference ift. data for daginstitutionerne, f.eks. struktur og aldersgruppe.

Gennemsnitlig normering i børnehaver

Her ses udviklingen i den gennemsnitlige normering for børnehaver (børn på 3-5 år) fordelt efter regioner.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.11.2023
Opdateres næste gang
30.10.2024
Kilder

Data til statistikken kommer fra flere forskellige kilder, men kan deles op i 3 typer; data om indmeldte børn, data om ansat personale, samt data om daginstitutioner.

Både data om indmeldte børn og daginstitutioner kommer fra de kommunale pladsanvisningssystemer.

Oplysninger om personalet kommer fra en række kilder, som alle sammen knytter sig til udbetaling af løn. Oplysninger om kommunalt personale indberettes via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som også indberetter data om personale i de selvejende daginstitutioner, hvis løn for en given selvejende daginstitution udbetales af den pågældende kommune. For de selvejende daginstitutioner er kilden deres lønleverandør eller daginstitutionerne selv.

For at kunne korrigere for barselsrelateret orlov, anvendes data fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling af ydelser knyttet til barselsorlov. Derudover benyttes også Danmarks Statistiks egne registre over uddannelse: Elevregisteret, Kvalifikationsregistret samt Register over højest fuldførte uddannelse. Desuden benyttes Dagtilbudsregistret som reference ift. data for daginstitutionerne, f.eks. struktur og aldersgruppe.

Antal børn i vuggestue og dagpleje

Her kan du se udviklingen i fordelingen af børn i kommunale og selvejende vuggestuer (0-2 år) samt dagpleje.
Mere om figuren
Seneste opdatering
17.11.2023
Opdateres næste gang
30.10.2024
Kilder

Data til statistikken kommer fra flere forskellige kilder, men kan deles op i 3 typer; data om indmeldte børn, data om ansat personale, samt data om daginstitutioner.

Både data om indmeldte børn og daginstitutioner kommer fra de kommunale pladsanvisningssystemer.

Oplysninger om personalet kommer fra en række kilder, som alle sammen knytter sig til udbetaling af løn. Oplysninger om kommunalt personale indberettes via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som også indberetter data om personale i de selvejende daginstitutioner, hvis løn for en given selvejende daginstitution udbetales af den pågældende kommune. For de selvejende daginstitutioner er kilden deres lønleverandør eller daginstitutionerne selv.

For at kunne korrigere for barselsrelateret orlov, anvendes data fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling af ydelser knyttet til barselsorlov. Derudover benyttes også Danmarks Statistiks egne registre over uddannelse: Elevregisteret, Kvalifikationsregistret samt Register over højest fuldførte uddannelse. Desuden benyttes Dagtilbudsregistret som reference ift. data for daginstitutionerne, f.eks. struktur og aldersgruppe.

HAR DU SET?
Hustande og familier
Se, hvor mange hustande i Danmark der er med og uden børn, og hvor mange voksne der bor alene.
HAR DU SET?
Børn
Se, hvor mange børn der er i Danmark, fx fordelt efter husstands- og familietype.

Fordeling af pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver

Her kan du se, hvordan det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer fordeler sig efter forskellige stillingstyper.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.1.2024
Opdateres næste gang
30.10.2024
Kilder

Data til statistikken kommer fra flere forskellige kilder, men kan deles op i 3 typer; data om indmeldte børn, data om ansat personale, samt data om daginstitutioner.

Både data om indmeldte børn og daginstitutioner kommer fra de kommunale pladsanvisningssystemer.

Oplysninger om personalet kommer fra en række kilder, som alle sammen knytter sig til udbetaling af løn. Oplysninger om kommunalt personale indberettes via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som også indberetter data om personale i de selvejende daginstitutioner, hvis løn for en given selvejende daginstitution udbetales af den pågældende kommune. For de selvejende daginstitutioner er kilden deres lønleverandør eller daginstitutionerne selv.

For at kunne korrigere for barselsrelateret orlov, anvendes data fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling af ydelser knyttet til barselsorlov. Derudover benyttes også Danmarks Statistiks egne registre over uddannelse: Elevregisteret, Kvalifikationsregistret samt Register over højest fuldførte uddannelse. Desuden benyttes Dagtilbudsregistret som reference ift. data for daginstitutionerne, f.eks. struktur og aldersgruppe.

Udvikling i pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver

Her kan du se udviklingen i antallet af forskellige stillinger ansat i børnehaver og vuggestuer siden 2019.
Mere om figuren
Seneste opdatering
25.1.2024
Opdateres næste gang
30.10.2024
Kilder

Data til statistikken kommer fra flere forskellige kilder, men kan deles op i 3 typer; data om indmeldte børn, data om ansat personale, samt data om daginstitutioner.

Både data om indmeldte børn og daginstitutioner kommer fra de kommunale pladsanvisningssystemer.

Oplysninger om personalet kommer fra en række kilder, som alle sammen knytter sig til udbetaling af løn. Oplysninger om kommunalt personale indberettes via Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som også indberetter data om personale i de selvejende daginstitutioner, hvis løn for en given selvejende daginstitution udbetales af den pågældende kommune. For de selvejende daginstitutioner er kilden deres lønleverandør eller daginstitutionerne selv.

For at kunne korrigere for barselsrelateret orlov, anvendes data fra Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) om udbetaling af ydelser knyttet til barselsorlov. Derudover benyttes også Danmarks Statistiks egne registre over uddannelse: Elevregisteret, Kvalifikationsregistret samt Register over højest fuldførte uddannelse. Desuden benyttes Dagtilbudsregistret som reference ift. data for daginstitutionerne, f.eks. struktur og aldersgruppe.

Indskrevne børn i SFO

Her kan du se, hvor mange børn der er indskrevet i en skolefritidsordning (SFO) fordelt efter alder.
Mere om figuren
Seneste opdatering
24.8.2023
Opdateres næste gang
17.5.2024
Kilder

Oplysninger om antallet af børn og unge indhentes fra kommunale forældreopkrævningssystemer, og der suppleres med oplysninger fra Børne- og Undervisningsministeriet samt indberetninger direkte fra pasningsinstitutionerne. Oplysninger om kommunalt ansatte indhentes fra de kommunale lønanvisningssystemer KRL og indberetninger direkte fra pasningsinstitutionerne.

Udvikling i privat pasning og pasning af egne børn

Her kan du se, hvordan brug af ordningen ’privat pasning’ og ’pasning af egne børn’ har udviklet sig siden 2017.
Mere om figuren
Seneste opdatering
16.4.2024
Opdateres næste gang
12.3.2025
Kilder

Det kommunale fagsystem på børnepasningsområdet.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Børnepasning efter skolestart

Statistikken Børnepasning efter skolestart belyser antallet af indskrevne børn og unge, og fuldtidsomregnet pædagogisk ansatte i børnepasning efter skolestart. Statistikken har være udarbejdet siden 1943 i forskellige former.

Børnepasning før skolestart

Formålet med statistikken Børnepasning før skolestart i de kommunale og selvejende institutioner er at belyse omfanget af og ressourceforbruget til børnepasning i dagtilbud for børn under skolealderen til brug for sammenligning mellem kommunerne. Omfanget af børnepasning er belyst siden 1943, men i 2015 skiftede opgørelsesmetoden til fuldtidsenheder, således at det er muligt at opgøre såkaldte normeringer.

Børnepasning i private dagsinstitutioner før skolestart

Statistikken belyser antallet af indmeldte børn og ansat personale i de private daginstitutioner. Både børn og personale er opgjort i fuldtidsenheder. Statistikken udgives for første gang i 2022.

Institutioner og enheder for børnepasning

Statistikken er en årlig opgørelse af antallet af institutioner og enheder med børnepasning i Danmark for børn og unge i alderen 0 til og med 17 år. Før 2015 blev statistikken opgjort som en del af den samlede børnepasningsstatistik.

Modtagere af tilskud til privat børnepasning

Formålet med statistikken Modtagere af tilskud til privat børnepasning er at belyse hvor mange, der får tilskud til privat børnepasning (§ 80 i dagtilbudsloven) eller til pasning af egne børn (§ 86 i dagtilbudsloven). Statistikken findes i sin nuværende form fra 2008, men der findes sammenlignelige data tilbage til 2004.

Takster for børnepasning

Formålet med statistikken over årstakster for børnepasning er at belyse de kommunalt besluttede årstakster for dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, klubber og skolefritidsordninger.

Brug for flere tal om Børnepasning?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx fordeling efter kommuner, oversigt over kommunale takster samt det pædagogiske personales fordeling efter uddannelse.

Kontaktperson for denne statistik

Jens Bjerre
Telefon: 39 17 36 77
Jonas Ellemand
Telefon: 39 17 31 08